eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 04 16 20150416 16.04.2015 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS302015 PS 30/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS312015 PS 31/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS322015 PS 32/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 12.03.2015 TANAPROD
0 PS332015 PS 33/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 TANAPROD
0 PS412015 PS 41/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utbygging av bredband i Tana 2015 TANAPROD
0 PS422015 PS 42/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer - FSK 160415 TANAPROD
0 PS352015 PS 35/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Dispensasjonspraksisen i Finnmark knyttet til mindre byggverk i utmark TANAPROD
0 PS342015 PS 34/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tomt til prosjektkontor for bygging av ny E6 Tana bru TANAPROD
0 PS372015 PS 37/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Omlegging av høyspenttrase forbi Hearggeguolba industriområde. TANAPROD
0 PS362015 PS 36/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Permanent reinsperregjerde rundt Máskevárri: Høring TANAPROD
0 PS402015 PS 40/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overordnet ROS-analyse for Tana kommune 2015 - 2020 TANAPROD
0 PS392015 PS 39/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revisjon av avtale om legesamarbeid mellom Nesseby og Tana kommune TANAPROD
0 PS382015 PS 38/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Vann- og avløpsgebyr - endring som følge av lavere rente TANAPROD
0 PS432015 PS 43/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring: Rapport - Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris på Nordkalotten TANAPROD
0 PS442015 PS 44/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ung jobb TANAPROD
0 RS262015 RS 26/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak -Endringer i selskapsavtalen for Finnmark kommunerevisjon IKS TANAPROD
0 RS222015 RS 22/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om økonomisk støtte til VAKE 2015 TANAPROD
0 RS232015 RS 23/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad på kulturmidler TANAPROD
0 RS242015 RS 24/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til Finnmarkslaget i Oslo - 75 år TANAPROD
0 RS252015 RS 25/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om økonomisk støtte kr 5000 TANAPROD
0 RS212015 RS 21/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sett friluftsliv på dagsorden og bli en friluftslivets år kommune - bli også med på kåring av årets friluftslivskommune TANAPROD
0 RS142015 RS 14/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samordning av Tana hjemmetjenester og Tana omsorgboliger TANAPROD
0 RS152015 RS 15/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak - Finnmark kommunerevisjon IKS i Vardø TANAPROD
0 RS162015 RS 16/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mottatt revidert regnskap for Tana overformynderi 2012 og 1. halvår 2013 - Godkjennes TANAPROD
0 RS202015 RS 20/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune TANAPROD
0 RS192015 RS 19/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Planprogram på høring - oppstart for revisjon av ny kommunedelplan for Båtsfjord tettsted TANAPROD
0 RS182015 RS 18/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon TANAPROD
0 RS172015 RS 17/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut E6 Båteng - anmodning om forlengelse av sone med fartsgrense 60 km/t TANAPROD
0 RS132015 RS 13/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for utbygging av det landsdekkende nødnett TANAPROD
Versjon:5.2.3