eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 11 27 20141127 27.11.2014 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1292014 PS 129/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Deling av grunneiendom g.bnr 37/43 i Suohpanjarga TANAPROD
0 PS1302014 PS 130/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fritak fra kontrollutvalget TANAPROD
0 PS1322014 PS 132/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Møteplan 2015 TANAPROD
0 PS1312014 PS 131/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg i oppvekt- og kulturutvalget TANAPROD
0 PS1282014 PS 128/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjett 2015. Økonomiplan 2015 - 2018 TANAPROD
0 PS1332014 PS 133/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 37/43, Stolpebakken. TANAPROD
0 PS1342014 PS 134/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på kommunens nye vedtak i sak om fradeling fra gbnr. 7/1 i Sirma til landbruksformål. TANAPROD
0 PS1352014 PS 135/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prosjektbeskrivelse og planprogram for kommunens overordnede ROS-analyse TANAPROD
0 PS1252014 PS 125/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS1262014 PS 126/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS1272014 PS 127/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 06.11.2014 TANAPROD
0 PS1362014 PS 136/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Heargeguolbba industriområde: Sluttbehandling TANAPROD
0 RS492014 RS 49/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Reinbeitedistriktene 6 og 7. Søknad om flytting av eksisterende reingjerdetrase fra Seidafjellet til Cuolbmai Nesseby kommune- Øst Finnmark TANAPROD
0 RS502014 RS 50/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forslag til endringer i lov om interkommunale selskap TANAPROD
0 RS462014 RS 46/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på gebyr for behandlingen av privat reguleringsforslag TANAPROD
0 RS472014 RS 47/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om oppstart av kraftsystemutredning Finnmark 2016 TANAPROD
0 RS482014 RS 48/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til internasjonalt toppstevne TANAPROD
Versjon:5.2.3