eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 11 06 20141106 06.11.2014 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1092014 PS 109/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS1102014 PS 110/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS1112014 PS 111/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 02.10.2014 TANAPROD
0 PS1132014 PS 113/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Deling av grunneiendom 37/61 i Skiippagurra, Tana kommune TANAPROD
0 PS1192014 PS 119/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bussruter i Finnmark 2016 - 2022 TANAPROD
0 PS1152014 PS 115/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering, ny korrigert sak TANAPROD
0 PS1212014 PS 121/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fritak fra verv i dispensasjonsutvalget TANAPROD
0 PS1202014 PS 120/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høringsutkast - Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 TANAPROD
0 PS1232014 PS 123/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg - Oppvekt- og kulturutvalget TANAPROD
0 PS1242014 PS 124/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer - FSK 061114 TANAPROD
0 PS1162014 PS 116/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Veiplanens handlingsdel - revidering 2014 TANAPROD
0 PS1122014 PS 112/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om deling av grunneiendom gnr 37 bnr 61 - Jordlovsbehandling TANAPROD
0 PS1182014 PS 118/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Politisk organisering i Tana kommune etter kommunestyrevalget i 2015 TANAPROD
0 PS1172014 PS 117/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Beholde gravemaskin som var planlagt solgt TANAPROD
0 PS1222014 PS 122/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg - Kontrollutvalget TANAPROD
0 PS1142014 PS 114/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Geodataplan for Tana kommune 2015 - 18 TANAPROD
0 RS442014 RS 44/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring: Petroleums og energistrategier for Finnmark 2015-2019 TANAPROD
0 RS452014 RS 45/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Internasjonal strategi for Finnmark 2015-2019 på høring - frist 20. desember 2014 TANAPROD
0 RS412014 RS 41/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslag på søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging TANAPROD
0 RS422014 RS 42/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbakeholdte skjønnsmidler til kommunereformprosess i kommunene TANAPROD
0 RS432014 RS 43/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2015 TANAPROD
Versjon:5.2.3