eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2011 11 17 20111117 17.11.2011 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS892011 PS 89/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS882011 PS 88/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS902011 PS 90/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 13.10.2011 TANAPROD
0 PS912011 PS 91/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rullering av veiplanens handlingsplan TANAPROD
0 PS932011 PS 93/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Hovedplan vannforsyning - revidert handlingsplan TANAPROD
0 PS952011 PS 95/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fond og ubrukte lånemidler TANAPROD
0 PS922011 PS 92/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Alleknjarg vannverk - sammenkobling med Lismajæbvre vannverk TANAPROD
0 PS1032011 PS 103/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg av mannlig meddommer nr. 17 til Indre Finnmark tingrett TANAPROD
0 PS1042011 PS 104/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg av kvinnelig meddommer nr. 18 til Indre Finnmark tingrett TANAPROD
0 PS1072011 PS 107/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av eldreråd 2011-2015 TANAPROD
0 PS942011 PS 94/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kjøp av arealer i tilknytning til Torhop kai TANAPROD
0 PS1062011 PS 106/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utpekning av barnas representant/vararepresentant i plansaker TANAPROD
0 PS1052011 PS 105/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fritak som meddommer til Indre Finnmark tingrett TANAPROD
0 PS962011 PS 96/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettkontroll 2. tertial 2011 TANAPROD
0 PS1152011 PS 115/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppnevning av voksenkontakter til ungdomsrådet TANAPROD
0 PS1012011 PS 101/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bidrag TV-aksjon 2011 / Tillegg til delegasjonsreglementet TANAPROD
0 PS1082011 PS 108/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representanter til rådet for funksjonshemmede 2011-2015 TANAPROD
0 PS1022011 PS 102/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fritak som leder av Kontrollutvalget -Tove Julianne Utsi TANAPROD
0 PS982011 PS 98/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Vedtektsendring pkt. 6.2 i Kontrollutvalgan IS's vedtekter TANAPROD
0 PS992011 PS 99/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rapport om økonomisk intern kontroll i Tana kommune TANAPROD
0 PS1002011 PS 100/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern TANAPROD
0 PS1132011 PS 113/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representant og vararepresentanter til IKA FInnmark IKS for perioden 2011-2015 TANAPROD
0 PS1122011 PS 112/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representanter til Øst-Finnmark Regionråd 2011-2015 TANAPROD
0 PS1112011 PS 111/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av Politiråd 2011-2015 TANAPROD
0 PS1102011 PS 110/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av lønnspolitisk utvalg 2011-2015 TANAPROD
0 PS972011 PS 97/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering TANAPROD
0 PS1092011 PS 109/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av medlemmer til Næringsfondsstyret 2011-2015 TANAPROD
0 PS1142011 PS 114/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representant og vararepresentant til Polmak og Tana kirkelig fellesråd 2011-2015 TANAPROD
0 PS1162011 PS 116/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer TANAPROD
0 RS202011 RS 20/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kirkegårdsbefaring i Polmak og Tana sokn i Indre Finnmark prosti - Rapport TANAPROD
0 RS192011 RS 19/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak - Tana kontrollutvalgs sak 23/11 - Rapport om eierskapskontroll i Tana arbeidsservice as TANAPROD
0 RS212011 RS 21/2011 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Brev til de nyvalgte politikerne TANAPROD
Versjon:5.2.3