eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 18 20200618 18.06.2020 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS452020 PS 45/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg av varamedlem til kontrollutvalget TANAPROD
0 PS372020 PS 37/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Selskapsavtale for KomRev Nord IKS TANAPROD
0 PS422020 PS 42/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av meddommere til Indre Finnmark tingrett 2021-2024 TANAPROD
0 PS412020 PS 41/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett perioden 2021-2024 TANAPROD
0 PS432020 PS 43/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av jordskiftemeddommere til Finnmark jordskifterett 2021-2024 TANAPROD
0 PS442020 PS 44/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forslag på skjønnsmedlemmer til Indre-Finnmark domssogn 2021-2024 TANAPROD
0 PS382020 PS 38/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Øst-Finnmark regionråd - tilpasning til ny kommunelov - Øst-Finnmarksrådet interkommunalt politisk råd TANAPROD
0 PS332020 PS 33/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsettregulering 1 - 2020 TANAPROD
0 PS392020 PS 39/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etiske retningslinjer for våre folkevalgte TANAPROD
0 PS322020 PS 32/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport 1. tertial 2020 TANAPROD
0 PS362020 PS 36/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunal garanti for lån - Gjeddevann Avløps- og Vannverk SA TANAPROD
0 PS402020 PS 40/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revisjon varslingsreglement TANAPROD
0 PS352020 PS 35/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsregnskap og balanse og årsberetning 2019 TKE KF TANAPROD
0 PS282020 PS 28/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS292020 PS 29/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS302020 PS 30/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 16.04.2020 TANAPROD
0 PS312020 PS 31/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tiltak for å stoppe masseutvasking Torhop kai TANAPROD
0 PS462020 PS 46/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 180620 TANAPROD
0 PS472020 PS 47/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune 2020 TANAPROD
0 PS482020 PS 48/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Uttalelse om innskrenking i sjølaksfisk TANAPROD
0 PS492020 PS 49/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Uttalelse om helikopterberedskapen i Øst-Finnmark TANAPROD
0 PS342020 PS 34/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rapport forvaltningsrevisjon - økonomistyring TANAPROD
0 RS102020 RS 10/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2019 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne TANAPROD
0 RS92020 RS 9/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2019 for Eldrerådet TANAPROD
0 RS112020 RS 11/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapporter oppfølging av politiske vedtak - KST 2019 - 2020 (apr.) TANAPROD
0 RS82020 RS 8/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak fra kontrollutvalget i sak 13-20 Oversikt over forvaltningsrevisjoner 2016-2020 TANAPROD
Versjon:5.2.3