eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 08 20 20200820 20.08.2020 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS732020 PS 73/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS742020 PS 74/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS752020 PS 75/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 04.06.2020 TANAPROD
0 PS772020 PS 77/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppstart av detaljreguleringsplan for barnehage i Tana bru TANAPROD
0 PS782020 PS 78/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Skatepark/møteplass i Tanabru TANAPROD
0 PS812020 PS 81/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 200820 TANAPROD
0 PS802020 PS 80/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endring i møteplan for kommunestyret TANAPROD
0 PS762020 PS 76/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Arealoverføring mellom GNR 6/1 og GNR 6/40 TANAPROD
0 PS822020 PS 82/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Disposisjon av tildelt «Koronamidler – bygg og anlegg» 1,3 mill TANAPROD
0 PS792020 PS 79/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regnskap og årsberetning 2019 TANAPROD
0 RS202020 RS 20/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 20/1923 Svar på henvendelse om ørnesituasjonen i Tana kommune TANAPROD
0 RS132020 RS 13/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gamle Tana bru - Riksantikvaren setter ikke i gang fredningssak TANAPROD
0 RS222020 RS 22/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om støtte til bokprosjekt TANAPROD
0 RS232020 RS 23/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på vedtak hos Riksantikvaren TANAPROD
0 RS162020 RS 16/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak fra formannskapet i Sør Varanger den 27.05.20: Stopp isolasjonen av Øst-Finnmark TANAPROD
0 RS192020 RS 19/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmøteuttalelse angående utvidelse av Elkem Tana TANAPROD
0 RS182020 RS 18/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter TANAPROD
0 RS212020 RS 21/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Angående helikopterlandingsplass ved Tanabru TANAPROD
0 RS122020 RS 12/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtaksbrev - søknad om oppføringstillatelse til sperregjerde rundt Máskevárri i Tana kommune TANAPROD
0 RS112020 RS 11/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak på årsmøte i Polmak bygdelag 28. mai 2020 - Retten til og forvaltningen av grunn og naturressurser innenfor Tana kommunes grenser TANAPROD
0 RS172020 RS 17/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forsinket behandling av årsregnskapet - Tana kommune TANAPROD
0 RS142020 RS 14/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppnevning av medlemmer til Norsk-Finsk Grensevassdragskommisjon TANAPROD
0 RS152020 RS 15/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Leting etter mineraler i Polmak. TANAPROD
Versjon:5.2.3