eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 04 20200604 04.06.2020 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS692020 PS 69/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Øst-Finnmark regionråd - tilpasning til ny kommunelov - Øst-Finnmarksrådet interkommunalt politisk råd TANAPROD
0 PS652020 PS 65/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunal garanti for lån - Gjeddevann Avløps- og Vannverk SA TANAPROD
0 PS632020 PS 63/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prosjektering av bygg til villakssenter i Tana (Joddu) TANAPROD
0 PS622020 PS 62/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tomt - Hearggeguolbba industriområde TANAPROD
0 PS672020 PS 67/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsettregulering 1 - 2020 TANAPROD
0 PS662020 PS 66/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport 1. tertial 2020 TANAPROD
0 PS702020 PS 70/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 040620 TANAPROD
0 PS592020 PS 59/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS602020 PS 60/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS612020 PS 61/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 14.05.2020 TANAPROD
0 PS682020 PS 68/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Selskapsavtale for KomRev Nord IKS TANAPROD
0 PS642020 PS 64/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Økonomikontroll TANAPROD
0 PS712020 PS 71/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Uttalelse om ørnesituasjonen TANAPROD
0 PS722020 PS 72/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad til formannskapet TANAPROD
0 RS92020 RS 9/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til NTP 2022-33 (Høringsfrist 14.mai) TANAPROD
0 RS102020 RS 10/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapporter oppfølging av politiske vedtak - FSK 2019 - 2020 (apr.) TANAPROD
Versjon:5.2.3