eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 03 26 20200326 26.03.2020 10:00 Internett via Teams (fjernmøte) Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS262020 PS 26/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS272020 PS 27/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS282020 PS 28/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 06.03.2020 TANAPROD
0 PS362020 PS 36/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Samarbeidsavtale Tana idrettsråd og Tana kommune TANAPROD
0 PS322020 PS 32/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om bruksendring TANAPROD
0 PS302020 PS 30/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klagebehandling - fradeling fra 7/1 til uendret bruk, beitehage til rein TANAPROD
0 PS372020 PS 37/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker og andre orienteringer FSK 260320 TANAPROD
0 PS342020 PS 34/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunal garanti - Gjeddevann Avløps- og Vannverk SA TANAPROD
0 PS292020 PS 29/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orientering om koronasituasjonen i Tana TANAPROD
0 PS332020 PS 33/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Retten til og forvaltningen av naturressurser innenfor Tana kommunes grenser TANAPROD
0 PS352020 PS 35/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Korrigert budsjett 2020 TANAPROD
0 PS312020 PS 31/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling av 13,5 daa i Polmak, gnbr. 40/27 TANAPROD
0 RS82020 RS 8/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om økonomisk støtte til Tana/Varangerløypa 2020 TANAPROD
0 RS72020 RS 7/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel: pris på grunnundersøkelser i Tana kommune TANAPROD
Versjon:5.2.3