eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 13 20200213 13.02.2020 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS92020 PS 9/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lovlighetskontroll fra kommunestyremøtet 14.11.19 TANAPROD
0 PS52020 PS 5/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling fra gbnr. 2/7 iLevajok TANAPROD
0 PS12020 PS 1/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS22020 PS 2/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS32020 PS 3/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 28.11.2019 TANAPROD
0 PS172020 PS 17/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer TANAPROD
0 PS82020 PS 8/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Spillemidler Tana kommune 2020 TANAPROD
0 PS102020 PS 10/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på trekk i fastgodtgjørelse - Odd Erik Solbakk TANAPROD
0 PS112020 PS 11/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av reglementer TANAPROD
0 PS122020 PS 12/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ajourførte vedtekter for Kontrollutvalgan IS TANAPROD
0 PS62020 PS 6/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Planstrategi for Tana kommune 2020-2023 TANAPROD
0 PS72020 PS 7/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Opprettelse av styringsgruppe bygg og samordningsorgan for Nasjonalt villakssenter i Tana TANAPROD
0 PS162020 PS 16/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lønnsforhandlinger med rådmannen TANAPROD
0 PS142020 PS 14/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll KS debatthefte – strategiske innspill til KS Landsting februar 2020 TANAPROD
0 PS132020 PS 13/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg av lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett TANAPROD
0 PS182020 PS 18/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om skjønnsmidler for samarbeid med nabokommuner TANAPROD
0 PS152020 PS 15/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bestilling til rådmannen vedrørende krav til Finnmarkskommisjonen TANAPROD
0 PS42020 PS 4/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Omgjøring av kommunens vedtak - søknad om dispensasjon til etablering av flytebrygge og mudring ved gbnr. 26/8 i Austertana TANAPROD
0 RS32020 RS 3/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Angående tapt arbeidsfortjeneste TANAPROD
0 RS52020 RS 5/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslutning av tilsyn med Tana kommune TANAPROD
0 RS42020 RS 4/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om tilsyn TANAPROD
0 RS62020 RS 6/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av rapport - Forvaltningsrevisjon, Tana kommune, 2017-2020, Økonomistyring TANAPROD
0 RS12020 RS 1/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslag på søknad om mudring og utfylling ved Čammajohka TANAPROD
0 RS22020 RS 2/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 27/4 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak - etablering av flytebrygge/småbåthavn TANAPROD
Versjon:5.2.3