eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 16 20200416 16.04.2020 10:00 Internett via Teams (fjernmøte) Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS222020 PS 22/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunal garanti - Gjeddevann Avløps- og Vannverk SA TANAPROD
0 PS232020 PS 23/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Retten til og forvaltningen av naturressurser innenfor Tana kommunes grenser TANAPROD
0 PS192020 PS 19/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunal bistand til næringslivet som følge av koronatiltak TANAPROD
0 PS212020 PS 21/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etiske retningslinjer for våre folkevalgte TANAPROD
0 PS242020 PS 24/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ny forskrift om farvannsavgift - Tana kommune TANAPROD
0 PS252020 PS 25/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring-NOU 2019:17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven TANAPROD
0 PS202020 PS 20/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Delegering av myndighet etter smittevernloven TANAPROD
0 PS162020 PS 16/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS172020 PS 17/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS182020 PS 18/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 19.02.2020 TANAPROD
0 PS262020 PS 26/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg av varamedlem til kontrollutvalget TANAPROD
0 PS272020 PS 27/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 160420 TANAPROD
0 RS52020 RS 5/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Finansieringav egenandel til utbygging av bredbånd - Rustefjelbma - Sjursjok TANAPROD
0 RS42020 RS 4/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lovlighetsklage - manglende nyvalg for Tanavassdragets fiskeriforvaltning TANAPROD
0 RS62020 RS 6/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om avslag på søknad om utredning av grensejustering som berører kommunene Karasjok, Tana, Porsanger og Lebesby TANAPROD
0 RS72020 RS 7/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildeling av prosjektskjønnsmidler 2020 TANAPROD
Versjon:5.2.3