eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 19 20200219 19.02.2020 13:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS102020 PS 10/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Reglement for eldreråd TANAPROD
0 PS112020 PS 11/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse TANAPROD
0 PS42020 PS 4/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lovlighetskontroll fra kommunestyremøtet 14.11.19 TANAPROD
0 PS12020 PS 1/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS22020 PS 2/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS32020 PS 3/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 12.12.20219 TANAPROD
0 PS72020 PS 7/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsmelding 2019 TANAPROD
0 PS92020 PS 9/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av reglementer TANAPROD
0 PS82020 PS 8/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ajourførte vedtekter for Kontrollutvalgan IS TANAPROD
0 PS62020 PS 6/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg av lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett TANAPROD
0 PS122020 PS 12/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 190220 TANAPROD
0 PS52020 PS 5/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Krav til Finnmarkskommisjonen TANAPROD
0 PS132020 PS 13/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Uttalelse om situasjonen for TINE i Tana TANAPROD
0 PS142020 PS 14/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Reguleringsplan for småbåthavna i Austertana TANAPROD
0 PS152020 PS 15/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Uttalelse til utvidelse av områdeadgang til det regulerte kongekrabbefisket TANAPROD
0 RS32020 RS 3/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Tana 080120 TANAPROD
0 RS22020 RS 2/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak fra kontrollutvalget i Tana - sak 06/20 Kontrollutvalgets Årsplan 2020 TANAPROD
0 RS12020 RS 1/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak fra kontrollutvalget i Tana kommune - Bestilling av Risiko- og vesentlighetsvurdering TANAPROD
Versjon:5.2.3