eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 03 20201103 03.11.2020 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS532020 PS 53/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS542020 PS 54/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS552020 PS 55/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 08.09.2020 TANAPROD
0 PS582020 PS 58/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fremtidig bruk av Maskevarreveien omsorgsboliger TANAPROD
0 PS592020 PS 59/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rullering av handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2020 TANAPROD
0 PS602020 PS 60/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Dagstur hytte i Tana TANAPROD
0 PS572020 PS 57/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bygging av ny Tanabru barnehage TANAPROD
0 PS612020 PS 61/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring- Forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, godkjenning for fritt brukervalg TANAPROD
0 PS642020 PS 64/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på avslag om salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk - Dervolas import TANAPROD
0 PS672020 PS 67/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 031120 TANAPROD
0 PS622020 PS 62/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Vedtak av nye offisielle adressenavn på veier i boligfelter i Tana kommune TANAPROD
0 PS652020 PS 65/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om videreføring av skjenke- og serveringsbevilling - EU Eiendom og utvikling/Austertana krystallen TANAPROD
0 PS662020 PS 66/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om videreføring av skjenkebevilling - Tana vertshus TANAPROD
0 PS632020 PS 63/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ambulansehelikopter ved Kirkenes sykehus og landingsplass i Tana TANAPROD
0 PS562020 PS 56/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Beregning av tilskuddssats til private barnehager for 2021 TANAPROD
0 PS692020 PS 69/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilsyn på meldeplikt TANAPROD
0 RS242020 RS 24/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Politihkeles tjåanghkoe/ Politihkalasj tjåhkanibme/ Politihkalaš čoahkkin / Politisk møte 5.11.20 TANAPROD
0 RS232020 RS 23/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - informasjon om status TANAPROD
0 RS212020 RS 21/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om tilsyn TANAPROD
0 RS202020 RS 20/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra dialogmøte om barneverntjenesten - Nesseby kommune og Tana kommune TANAPROD
0 RS222020 RS 22/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forsøk om eldreboliger i Tana kommune TANAPROD
Versjon:5.2.3