eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 01 28 20200128 28.01.2020 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS22020 PS 2/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS32020 PS 3/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 29.11.2019 TANAPROD
0 PS92020 PS 9/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 280120 TANAPROD
0 PS42020 PS 4/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring - sammenslåing av universitetssykehuset Nord- Norge og Finnmarkssykehuset TANAPROD
0 PS82020 PS 8/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilskudd til løypekjøring 2020 TANAPROD
0 PS52020 PS 5/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjett 2020 – Reduksjon av kutt – Opplæring og barnehage TANAPROD
0 PS72020 PS 7/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppfølging av mobbing, trakassering og hetsing TANAPROD
0 PS62020 PS 6/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høringssvar - utvidelse av samisk forvaltningsområde - Nye Tjeldsund kommune TANAPROD
0 RS32020 RS 3/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosjektmidler til å videreføre utprøving av 5 dager i uka med alle elver på Sirpmá skuvla og med samisk småtrinn på Utsjok skole - Avslag TANAPROD
0 RS12020 RS 1/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endelig aktivitetsplan for tospråklighetsmidler for 2020 - Deanu gielda - Tana kommune TANAPROD
0 RS22020 RS 2/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forhåndsvurdering av forsøksordning med eldrebolig TANAPROD
0 RS52020 RS 5/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2019 - diplom TANAPROD
0 RS82020 RS 8/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut SD 065/18 Tospråklighetstilskudd til kommunen2019 - sluttutbetaling TANAPROD
0 RS62020 RS 6/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ekstra tildeling - regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene TANAPROD
0 RS72020 RS 7/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utbetaling av tilskudd til desentralisert kompetanseheving i skolen 25019- RSK Øst TANAPROD
0 RS42020 RS 4/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tildeling av kompetansemidler til regional ordning for barnehager i Finnmark 2019/2020 TANAPROD
Versjon:5.2.3