eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Dispensasjonsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 14 20200914 14.09.2020 10:00 Tana rådhus Møterom 1 Dispensasjonsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS5512020 PS 551/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Harrevann bygdelag v/leder - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med oppsett av fastmerker til snøkuterløyper og rydding langs snøskuterløyper - Barmark 2020-2025 TANAPROD
0 PS5522020 PS 552/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Karstein K. Karlsens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5532020 PS 553/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Knut Vidar Mathisen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5542020 PS 554/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Edgar Olsens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5552020 PS 555/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ståle Henriksens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5562020 PS 556/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jarl Even Roskas jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5572020 PS 557/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ansgar Aslaksens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5582020 PS 558/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ole Anders Varsis jaktlag v/Idar Torgrim Olsen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5592020 PS 559/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ronald Helanders jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5602020 PS 560/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jon Arne Johnsens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5612020 PS 561/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Eilif Bassos jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5622020 PS 562/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Stian Hansens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5632020 PS 563/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mihkkal-Aigin Trostens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5642020 PS 564/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Odd Kulstadviks jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5652020 PS 565/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jan Ittelins jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5662020 PS 566/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jan Ittelins jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - barmark 2020 TANAPROD
0 PS5672020 PS 567/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ingvild Maria Halvorsens jaktlag (Nesseby) - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5682020 PS 568/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sverre Kimo Pedersens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5692020 PS 569/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bjørn Kristiansens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5702020 PS 570/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Hjalmar Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2020 - Tilleggssøknad TANAPROD
0 PS5712020 PS 571/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ingunn Eriksen og Åsmund Magga - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - barmark 2020-2024 TANAPROD
0 PS5722020 PS 572/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Knut Oskar Kivelæ - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med jakt og fiske - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5732020 PS 573/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ken Roar og Sandra Kaspersen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5742020 PS 574/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tor Benjamin Stensvik - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold/torving av gamme - barmark 2020-2025 TANAPROD
0 PS5752020 PS 575/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Torbjørn Simonsen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2020-2024 TANAPROD
0 PS5772020 PS 577/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Alexander Pahlberg - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 2020-2023 TANAPROD
0 PS5782020 PS 578/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tana husky - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med turisme - Vinter 2020/2021 TANAPROD
0 PS5762020 PS 576/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fylkesmannen ber om redegjørelse i sak 2020/1366 TANAPROD
0 PS5802020 PS 580/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lars Helge Henriksen og Truls Halvari - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med jervejakt - Barmark/Vinter 2020-2024 TANAPROD
0 PS5812020 PS 581/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Stein Jonny Andreassens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5822020 PS 582/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Jostein og Yulia Ingilæ - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme, samt jakt, fiske og bærplukking - barmark 2020-2025 TANAPROD
0 PS5832020 PS 583/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Veronica Sagens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5842020 PS 584/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Harald Persens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Barmark 2020 TANAPROD
0 PS5852020 PS 585/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Morten Bliens jaktlag - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med elgjakt - barmark 2020 TANAPROD
0 PS5862020 PS 586/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Stig Heiskala - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedhogst - barmark 2020-2022 TANAPROD
0 PS5482020 PS 548/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS5492020 PS 549/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS5502020 PS 550/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte TANAPROD
0 PS5792020 PS 579/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer TANAPROD
0 RS412020 RS 41/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Deanu giellagaddi/Tana Samiske språksenter v/Sverre Porsanger - Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2020 TANAPROD
0 RS402020 RS 40/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesmannens avgjørelse i klagesak - TOV-E Finnmark - Tana kommune TANAPROD
0 RS422020 RS 42/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kirsti og John-Arne Breivoll - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedhogst - Barmark 2020 TANAPROD
0 RS432020 RS 43/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kurt Inge Hansen og Thomas Tobiassen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte/skifting av vindu - Barmark 2020 TANAPROD
0 RS442020 RS 44/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesmannen ber om kopi av vedtak etter motorferdselloven med forskrift - nasjonal forskrift § 6. TANAPROD
Versjon:5.2.3