eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for utmark og næring Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 26 20200226 26.02.2020 10:00 Tana Rådhus Møterom1 Hovedutvalg for utmark og næring
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS22020 PS 2/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS32020 PS 3/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 22.11.2019 TANAPROD
0 PS42020 PS 4/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring: Forslag til endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (heretter motorferdselloven) og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag (heretter forskriften). TANAPROD
0 PS72020 PS 7/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Reisemålsutvikling Tana kommune - forstudie TANAPROD
0 PS52020 PS 5/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tana kommunes innspill til bestandsplanmøte 10.03.2020 for Tana-Varanger Bestandsplanområde. TANAPROD
0 PS82020 PS 8/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HUN 260220 TANAPROD
0 PS62020 PS 6/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Grunnstammebeskyttelse i Tanavaldet TANAPROD
0 PS92020 PS 9/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Skuterløyper TANAPROD
0 RS52020 RS 5/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Valg av representant til bestandsplangruppa - Saksprotokoll saksnr. 52-2018 i HUN - 28.11.2018 TANAPROD
0 RS42020 RS 4/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget TANAPROD
0 RS22020 RS 2/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Finnmark - 2020 TANAPROD
0 RS32020 RS 3/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KRAV OM STENGING AV ALLE SCOOTERLØYPER INNENFOR RBD 13 SAMT INNDRAGNING AV DISPENSASJONER PÅ SCOOERKJØRING - PGA REINBEITEKRISE TANAPROD
0 RS12020 RS 1/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Påfyll av midler til kommunalt næringsfond TANAPROD
Versjon:5.2.3