eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 26 20190326 26.03.2019 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS82019 PS 8/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS92019 PS 9/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS102019 PS 10/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 05.02.2019 TANAPROD
0 PS122019 PS 12/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endring av vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) TANAPROD
0 PS132019 PS 13/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Leieavtale Sirma grendehus TANAPROD
0 PS192019 PS 19/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 260319 TANAPROD
0 PS142019 PS 14/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad tospråklighetsmidler - Tana sameskole TANAPROD
0 PS182019 PS 18/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad Sirma IL - tospråklighetsmidler 2019 TANAPROD
0 PS162019 PS 16/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad Sirma skole - tospråklighetsmidler 2019 TANAPROD
0 PS172019 PS 17/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad Tana videregående skole - tospråklighetsmidler 2019 TANAPROD
0 PS152019 PS 15/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad Deanu sámeskuvla - tospråklighetsmidler 2019 TANAPROD
0 PS112019 PS 11/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilstandsrapport for grunnskoleopplæring i Tana kommune 2018 TANAPROD
0 RS242019 RS 24/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2018 for Pasient- og brukerombudet i Finnmark TANAPROD
0 RS252019 RS 25/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Loahpalaš Deanu gieldda doaibmaplána 2019/ endelig aktivitetsplan 2019 for Tana kommune TANAPROD
0 RS262019 RS 26/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Underveisrapport - tospråklighetsmidler TANAPROD
0 RS232019 RS 23/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om vegskilt langs vei - Birkestrand - Austertana i Tana kommune TANAPROD
0 RS272019 RS 27/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om sponsing mot OL 2020 TANAPROD
Versjon:5.2.3