eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 14 20191114 14.11.2019 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS802019 PS 80/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Representanter til Tana ungdomsråd 2019 - 2020. TANAPROD
0 PS642019 PS 64/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av havneutvalg for perioden 2019-2023 TANAPROD
0 PS652019 PS 65/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av dispensasjonsutvalget for perioden 2019-2023 TANAPROD
0 PS662019 PS 66/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av eldreråd for perioden 2019-2023 TANAPROD
0 PS682019 PS 68/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av takstnemnd for perioden 2019-2023 TANAPROD
0 PS692019 PS 69/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av overtakstnemnd for perioden 2019-2023 TANAPROD
0 PS702019 PS 70/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av klagenemd for perioden 2019-2023 TANAPROD
0 PS672019 PS 67/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av rådet for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019-2023 TANAPROD
0 PS722019 PS 72/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representanter til styre og representantskap ved Norasenteret IKS 2019-2023 TANAPROD
0 PS762019 PS 76/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representanter til styret i Tana Montesorriskole 2019-2023 TANAPROD
0 PS752019 PS 75/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehage 2019-2023 TANAPROD
0 PS732019 PS 73/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representanter til IKA Finnmark IKS for perioden 2019-2023 TANAPROD
0 PS742019 PS 74/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representanter til Polmak og Tana kirkelige fellesråd for perioden 2019-2023 TANAPROD
0 PS782019 PS 78/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av medlemmer til styret i Bokbussen TANAPROD
0 PS772019 PS 77/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utpeking av representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2019-2023 TANAPROD
0 PS712019 PS 71/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av barnas representant i plansaker for perioden 2019-2023 TANAPROD
0 PS622019 PS 62/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av RSK Øst-Finnmark (regionalt samarbeidskontor) TANAPROD
0 PS792019 PS 79/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppnevning av voksenkontakt for ungdomsrådet 2019-2023 TANAPROD
0 PS612019 PS 61/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport 2. tertial 2019 TANAPROD
0 PS572019 PS 57/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS582019 PS 58/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS592019 PS 59/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 10.10.2019 TANAPROD
0 PS832019 PS 83/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 141119 TANAPROD
0 PS822019 PS 82/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lovlighetsklage og valg av kontrollutvalg TANAPROD
0 PS812019 PS 81/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppnevning av politisk kontakt til Finnmark Friluftsråd 2019-2023 TANAPROD
0 PS602019 PS 60/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rullering av handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2019 TANAPROD
0 PS632019 PS 63/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forskrift om rettigheter for folkevalgte i Tana kommune - sluttbehandling TANAPROD
0 RS142019 RS 14/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Saksprotokoll fra formannskapets møte 22.08.2019 - Skjenkebevilling Blue x nattklubb TANAPROD
0 RS172019 RS 17/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ta tak i mobbing, trakassering og hetsing TANAPROD
0 RS132019 RS 13/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lovlighetskontroll av kommunestyresak 19/2019 - Tana kommune - klagen tas ikke til følge TANAPROD
0 RS162019 RS 16/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapporter oppfølging av politiske vedtak - KST (jan.-sept. 2019) TANAPROD
0 RS152019 RS 15/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om støtte til båtbyggerkurs i Tana TANAPROD
Versjon:5.2.3