eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 13 20190613 13.06.2019 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS312019 PS 31/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lovlighetsklage KST sak 19/2019 - investeringstiltak i sykeavdelingen TANAPROD
0 PS292019 PS 29/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Deanu sameskuvla - tilbygg/ombygging TANAPROD
0 PS302019 PS 30/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Retningslinjer for flerbrukshallen og Tana svømmehall TANAPROD
0 PS362019 PS 36/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bruk av Maskevarreveien omsorgsboliger som "eldreboliger" TANAPROD
0 PS322019 PS 32/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsberetning og særregnskap 2018 – TKE KF TANAPROD
0 PS332019 PS 33/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regnskap og årsberetning 2018 TANAPROD
0 PS352019 PS 35/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering 2 - 2019 TANAPROD
0 PS342019 PS 34/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport 1 - 2019 TANAPROD
0 PS392019 PS 39/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 130619 TANAPROD
0 PS402019 PS 40/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Alternativ revisjonsordning TANAPROD
0 PS412019 PS 41/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Opprustingen av de kommunale veiene i Tana må fortsette TANAPROD
0 PS262019 PS 26/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS272019 PS 27/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS282019 PS 28/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 04.04.2019 TANAPROD
0 PS382019 PS 38/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Reviderte vedtekter for Tana ungdomsråd. TANAPROD
0 PS372019 PS 37/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Finnmark politidistrikt - politiråd TANAPROD
0 RS102019 RS 10/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sluttrapport TANAPROD
0 RS92019 RS 9/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2018 for Eldrerådet TANAPROD
0 RS112019 RS 11/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslag på søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Utbedring av gammel del av kai i Torhop TANAPROD
0 RS122019 RS 12/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslag på søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Utvidelse av flytebrygger i Torhop TANAPROD
Versjon:5.2.3