eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 21 20190321 21.03.2019 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS282019 PS 28/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ny selskapsavtale - Vest Finnmark kommunerevisjon IKS TANAPROD
0 PS192019 PS 19/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS202019 PS 20/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS212019 PS 21/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 31.01.2019 TANAPROD
0 PS242019 PS 24/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Innbyggerforslag: Revurdering av Čorroguolbba boligområde TANAPROD
0 PS222019 PS 22/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på kommunens vedtak - søknad om fradeling til uendret bruk, punktfeste til eksisterende gamme ved gbnr. 39/1 TANAPROD
0 PS322019 PS 32/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering 1 - 2019 TANAPROD
0 PS292019 PS 29/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 210319 TANAPROD
0 PS312019 PS 31/2019 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Ansettelsessak ID 760 Rektor ved Tanabru skole TANAPROD
0 PS272019 PS 27/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forskrift om bruk av vannskuter på vassdrag i Karasjok og Tana kommuner TANAPROD
0 PS252019 PS 25/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tilleggstomt til g/bnr. 13/84, Coop Tana TANAPROD
0 PS232019 PS 23/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for Tanabru sentrum: Offentlig ettersyn TANAPROD
0 PS262019 PS 26/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidert utbygging av byggetrinn 2 - Tana sykeavdeling TANAPROD
0 PS302019 PS 30/2019 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Ansettelsessak- virksomhetsleder for Tana sykeavdeling TANAPROD
0 RS62019 RS 6/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gjenkjøp av konsesjonskraft for Kongsfjord Kraftverk 2018 TANAPROD
0 RS72019 RS 7/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn - Finansiering av Bedre muligheter for tilgang til digitale tjenester i Tana 2014 - 2019 TANAPROD
0 RS82019 RS 8/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i klagesak om dispensasjon til fradeling av punktfeste for Iaksehytte ved gnr. 38, bnr. 1 TANAPROD
Versjon:5.2.3