eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 01 31 20190131 31.01.2019 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS52019 PS 5/2019 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Ansettelse - ID 718 - Virksomhetsleder ved Tana sykeavdeling TANAPROD
0 PS102019 PS 10/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling i Roavvegieddi g/bnr. 5/17 TANAPROD
0 PS92019 PS 9/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fradeling av eiendom 31/3 Leirpollen TANAPROD
0 PS62019 PS 6/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på kommunens vedtak - avslag på søknad om bruksendring fra næringshytte til fritidshytte ved gbfnr. 18/1/36 TANAPROD
0 PS112019 PS 11/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om punktfeste for utmarksbygg v/ Máskevárri: Ny behandling TANAPROD
0 PS12019 PS 1/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS22019 PS 2/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS32019 PS 3/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 29.11.2018 TANAPROD
0 PS132019 PS 13/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 310119 TANAPROD
0 PS82019 PS 8/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om dispensasjon til etablering av flytebrygge og mudring ved gbnr. 26/8 i Austertana TANAPROD
0 PS172019 PS 17/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om støtte til tråkking av lysløypa ved TanaBru 2019 TANAPROD
0 PS72019 PS 7/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling fra gbnr. 31/3 i Austertana TANAPROD
0 PS142019 PS 14/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lønnsforhandlinger med rådmannen TANAPROD
0 PS162019 PS 16/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Krav om opprettholdelse av skadefellingslag i Tana kommune TANAPROD
0 PS122019 PS 12/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for Tanabru sentrum: Ny utvidelse av planområdet TANAPROD
0 RS42019 RS 4/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lukking av avvik etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Tana kommune i 2016 TANAPROD
0 RS32019 RS 3/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statlig medvirkning til utvidelse av Sieiddáguoika olgoguovlu/Seidastryket friluftsområde: Utbetalingsinformasjon TANAPROD
0 RS22019 RS 2/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar fra Fylkesmannen på klagesak til behandling - 10/1/35 - Tana kommune TANAPROD
0 RS52019 RS 5/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapporter oppfølging av politiske vedtak - FSK 2018 TANAPROD
0 RS62019 RS 6/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapporter oppfølging av politiske vedtak - KST 2018 TANAPROD
0 RS12019 RS 1/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering til Fiskeridepartementet og Tana kommune om avlysning av Lille Molvik fiskerihavn TANAPROD
Versjon:5.2.3