eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 09 11 20180911 11.09.2018 09:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS552018 PS 55/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS562018 PS 56/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS572018 PS 57/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 27.06.2018 TANAPROD
0 PS602018 PS 60/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lokal forskrift: Ordensreglement for elevene i grunnskolene i Deanu gielda-Tana kommune TANAPROD
0 PS592018 PS 59/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Handlingsplan- elevenes psykososiale skolemiljø i Deanu gielda- Tana kommune TANAPROD
0 PS582018 PS 58/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utviklingsplan for Tanaskolene 2018-2021 TANAPROD
0 PS622018 PS 62/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 110918 TANAPROD
0 PS612018 PS 61/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bruk av midler bevilget til kulturskolen TANAPROD
0 RS652018 RS 65/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Doffens mat- og naturopplevelser - Oppsigelse av skjenkebevilling TANAPROD
0 RS572018 RS 57/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapportering for 2017 og aktivitetsplan for 2019-2021- Tospråklighetsmidler TANAPROD
0 RS642018 RS 64/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Salgs-, tobakk og skjenkekontroller i Tana kommune TANAPROD
0 RS632018 RS 63/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samarbeidsavtale om "Tiltaksutvikling innen folkehelsearbeid i kommunene." TANAPROD
0 RS562018 RS 56/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kvensk/norskfinsk strategi vedtatt i Finnmark fylkesting TANAPROD
0 RS622018 RS 62/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslag på søknad spillemidler 2018 gjeldende Svømmebasseng ved Tana flerbrukshall - 64577 - DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE TANAPROD
0 RS592018 RS 59/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn på søknad om spillemidler 2018 gjeldende Austertana turløype 3 km med lysanlegg - 60299 - AUSTERTANA IDRETSLAG TANAPROD
0 RS602018 RS 60/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagn på søknad om spillemidler 2018 gjeldende Dressurbane i Holmfjell - 65832 - TANA HESTESPORTSKLUBB TANAPROD
0 RS612018 RS 61/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om inndragning av spillemidler - Tana skytebane el.skiver 200m - anleggsnummer 24417 - Tana skytterlag - Tana kommune TANAPROD
0 RS662018 RS 66/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport 2017 TANAPROD
0 RS582018 RS 58/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Etablering og drift av akuttberedskap i kommunalt barnevern - Tilbakemelding på status TANAPROD
Versjon:5.2.3