eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 05 29 20180529 29.05.2018 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS282018 PS 28/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS292018 PS 29/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS302018 PS 30/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 20.03.2018
0 PS312018 PS 31/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Driftsmodell Deanu vuodjanhálla - Tana svømmehall
0 PS432018 PS 43/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om tilskudd fra Den Kulturelle spaserstokken
0 PS442018 PS 44/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om midler fra Den Kulturelle Spaserstokken
0 PS452018 PS 45/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om tilskudd fra den Kulturelle Spaserstokken
0 PS462018 PS 46/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om tilskudd fra Den Kulturelle Spaserstokken
0 PS482018 PS 48/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om tilskudd fra Den Kulturelle Spaserstokken
0 PS322018 PS 32/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Innspill til nye retningslinjer for bruk av flerbrukshallen og svømmehall, bruk av reklame i flerbrukshall, fotball bane og svømmehall.
0 PS372018 PS 37/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Midlertidig samarbeidsavtale om bruken av tospråklighetsmidler- 2018
0 PS382018 PS 38/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bruk av tospråklighetsmidler fra Sametinget
0 PS352018 PS 35/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overføring av ressurser og oppgaver knyttet til tospråklighet fra Tana kommune til Tana samiske språksenter
0 PS392018 PS 39/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endring av SFO vedtekter for barn med enkelt vedtak
0 PS402018 PS 40/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Grunnskoleopplæring for elever med tilknytning til reindriftsnæringen
0 PS422018 PS 42/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Drift av Sirpmá skuvla (barneskole) for skoleår 2018-2019
0 PS332018 PS 33/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Middagsrutiner innen pleie og omsorg
0 PS412018 PS 41/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nedtrappingsplan for flyktningetjenesten og voksenopplæringen
0 PS472018 PS 47/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 290518
0 PS362018 PS 36/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Opprette samisk ressurssenter til Tana
0 PS342018 PS 34/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utvikling og økning av sosiale stønad 2012-2017
0 PS492018 PS 49/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overskudd Tana Frivilligsentral
0 RS522018 RS 52/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avvikslogg helse- PLO mars-april 2018
0 RS502018 RS 50/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding Norasenteret IKS 2017
0 RS442018 RS 44/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KS' medarbeiderundersøkelse
0 RS512018 RS 51/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møtereferat samarbeidsutvalg legetjenester 26.4.18
0 RS462018 RS 46/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av reviderte tjenesteavtaler til underskrift og retur
0 RS482018 RS 48/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppfølging av forvaltningsrevisjon i legetjenester
0 RS452018 RS 45/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosjekt "lær kidsa koding"
0 RS422018 RS 42/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avvikslogg i skole og barnehage for perioden 12.03.2018- 18.05.2018
0 RS432018 RS 43/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status tilflyttertjenesten våren 2018
0 RS472018 RS 47/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut SR 009/18 Regionale utviklingsprosjekter 2018 - Prosjekt Sirma skole 2017/18 - Tilsagn
0 RS492018 RS 49/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslutning av tilsyn - introduksjonsloven - Tana kommune
Versjon:5.2.2