eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 05 29 20180529 29.05.2018 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS282018 PS 28/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS292018 PS 29/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS302018 PS 30/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 20.03.2018 TANAPROD
0 PS312018 PS 31/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Driftsmodell Deanu vuodjanhálla - Tana svømmehall TANAPROD
0 PS432018 PS 43/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om tilskudd fra Den Kulturelle spaserstokken TANAPROD
0 PS442018 PS 44/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om midler fra Den Kulturelle Spaserstokken TANAPROD
0 PS452018 PS 45/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om tilskudd fra den Kulturelle Spaserstokken TANAPROD
0 PS462018 PS 46/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om tilskudd fra Den Kulturelle Spaserstokken TANAPROD
0 PS482018 PS 48/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om tilskudd fra Den Kulturelle Spaserstokken TANAPROD
0 PS322018 PS 32/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Innspill til nye retningslinjer for bruk av flerbrukshallen og svømmehall, bruk av reklame i flerbrukshall, fotball bane og svømmehall. TANAPROD
0 PS372018 PS 37/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Midlertidig samarbeidsavtale om bruken av tospråklighetsmidler- 2018 TANAPROD
0 PS382018 PS 38/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bruk av tospråklighetsmidler fra Sametinget TANAPROD
0 PS352018 PS 35/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overføring av ressurser og oppgaver knyttet til tospråklighet fra Tana kommune til Tana samiske språksenter TANAPROD
0 PS392018 PS 39/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endring av SFO vedtekter for barn med enkelt vedtak TANAPROD
0 PS402018 PS 40/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Grunnskoleopplæring for elever med tilknytning til reindriftsnæringen TANAPROD
0 PS422018 PS 42/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Drift av Sirpmá skuvla (barneskole) for skoleår 2018-2019 TANAPROD
0 PS332018 PS 33/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Middagsrutiner innen pleie og omsorg TANAPROD
0 PS412018 PS 41/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nedtrappingsplan for flyktningetjenesten og voksenopplæringen TANAPROD
0 PS472018 PS 47/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 290518 TANAPROD
0 PS362018 PS 36/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Opprette samisk ressurssenter til Tana TANAPROD
0 PS342018 PS 34/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utvikling og økning av sosiale stønad 2012-2017 TANAPROD
0 PS492018 PS 49/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overskudd Tana Frivilligsentral TANAPROD
0 RS522018 RS 52/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Avvikslogg helse- PLO mars-april 2018 TANAPROD
0 RS502018 RS 50/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding Norasenteret IKS 2017 TANAPROD
0 RS442018 RS 44/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KS' medarbeiderundersøkelse TANAPROD
0 RS512018 RS 51/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Møtereferat samarbeidsutvalg legetjenester 26.4.18 TANAPROD
0 RS462018 RS 46/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av reviderte tjenesteavtaler til underskrift og retur TANAPROD
0 RS482018 RS 48/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppfølging av forvaltningsrevisjon i legetjenester TANAPROD
0 RS452018 RS 45/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosjekt "lær kidsa koding" TANAPROD
0 RS422018 RS 42/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Avvikslogg i skole og barnehage for perioden 12.03.2018- 18.05.2018 TANAPROD
0 RS432018 RS 43/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status tilflyttertjenesten våren 2018 TANAPROD
0 RS472018 RS 47/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut SR 009/18 Regionale utviklingsprosjekter 2018 - Prosjekt Sirma skole 2017/18 - Tilsagn TANAPROD
0 RS492018 RS 49/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslutning av tilsyn - introduksjonsloven - Tana kommune TANAPROD
Versjon:5.2.3