eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 03 20 20180320 20.03.2018 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS112018 PS 11/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS122018 PS 12/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS132018 PS 13/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 30.01.2018 TANAPROD
0 PS172018 PS 17/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om Oppsett / Bruk av sponsorbannere TANAPROD
0 PS182018 PS 18/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring - NOU 2017:17 På ein søndag? Reglene om søndagshandel og konsekvenser av endringene TANAPROD
0 PS142018 PS 14/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rapport for midtvegsvurdering i Veilederkorpset 2017 TANAPROD
0 PS162018 PS 16/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Plan for lindrende behandling i Tana kommune 2018-2021 TANAPROD
0 PS152018 PS 15/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overføring av ressurser og oppgaver knyttet til tospråklighet fra Tana kommune til Tana samiske språksenter TANAPROD
0 PS272018 PS 27/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 200318 TANAPROD
0 PS202018 PS 20/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om Kommunale tospråklighetsmidler 2018 - Deanu sameskuvla - Mat som språkarena TANAPROD
0 PS212018 PS 21/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om kommunale tospråklighetsmidler 2018 - Tana bibliotek TANAPROD
0 PS222018 PS 22/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om kommunale tospråklighetsmidler 2018 - Sirbmá-SirmaIL TANAPROD
0 PS232018 PS 23/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om kommunale tospråklighetsmidler 2018 - Tana videregående skole - Arbediehtu TANAPROD
0 PS242018 PS 24/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om kommunale tospråklighetsmidler 2018 - Giellavealgu manaidgardi TANAPROD
0 PS192018 PS 19/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fordeling av økt bevilling helse, pleie og omsorg TANAPROD
0 PS252018 PS 25/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tilskudd tospråklighetsmidler - Språkbad - 5. og 6. klasse Deanu sameskuvla TANAPROD
0 PS262018 PS 26/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om kommunale tospråklighetsmidler 2018 - Diddi manaidgardi TANAPROD
0 RS412018 RS 41/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om årsmøte i Frivilligsentralen TANAPROD
0 RS212018 RS 21/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på veinavn TANAPROD
0 RS262018 RS 26/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Diehtun Guovttegielatvuođadoarjja 2018/ Informasjon om tospråklighetstilskudd 2018 TANAPROD
0 RS182018 RS 18/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Avvikslogg helse- pleie og omsorg januar- februar 2018 TANAPROD
0 RS312018 RS 31/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring: Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark TANAPROD
0 RS322018 RS 32/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll AS - Befaringsrapport 24.11.17 - Harald Dervolas import TANAPROD
0 RS332018 RS 33/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll AS - Befaringsrapport 24.11.17 - Rema 1000 Tana TANAPROD
0 RS342018 RS 34/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll AS - Befaringsrapport 24.11.17 - Coop Prix Tana TANAPROD
0 RS352018 RS 35/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll AS - Befaringsrapport 23.11.17 - Tana vertshus TANAPROD
0 RS362018 RS 36/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll AS - Befaringsrapport 23.11.17 - Elvekanten spiseri TANAPROD
0 RS372018 RS 37/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll AS - Befaringsrapport 24.11.17 - Blue X nattklubb AS TANAPROD
0 RS382018 RS 38/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll AS - Befaringsrapport 24.11.17 - Ildtoppen AS TANAPROD
0 RS392018 RS 39/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll AS - Befaringsrapport 24.11.17 - Austertana krystallen AS TANAPROD
0 RS402018 RS 40/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll AS - Befaringsrapport 23.11.17 - Tana hotell TANAPROD
0 RS192018 RS 19/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Avvikslogg i skole og barnehage for perioden 19.01.2018-09.03.2018 TANAPROD
0 RS302018 RS 30/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Felles barnevernvakt TANAPROD
0 RS202018 RS 20/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på veinavnet Kulpukantie TANAPROD
0 RS222018 RS 22/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tospråklighetsmidler i 2017 TANAPROD
0 RS232018 RS 23/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport over bruken av tospråklighetsmidler 2017 med tilhørende utbetalingsanmodning TANAPROD
0 RS242018 RS 24/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport for bruk av tospråklighetsmidler 2017 TANAPROD
0 RS282018 RS 28/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Studiehjemler samisk TANAPROD
0 RS292018 RS 29/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Den kulturelle spaserstokken - Tana kommune - Tildeling 2018 TANAPROD
0 RS272018 RS 27/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om lærernormen TANAPROD
0 RS252018 RS 25/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport - tospråklighetsmidler 2017 TANAPROD
Versjon:5.2.3