eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for utmark og næring Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 04 11 20180411 11.04.2018 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for utmark og næring
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS82018 PS 8/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS92018 PS 9/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS102018 PS 10/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 12.02.2018 TANAPROD
0 PS122018 PS 12/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sindre Skjåvik - Søknad om tilskudd fra primærnæringsfondet til kjøp av fiskebåt TANAPROD
0 PS132018 PS 13/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Øystein Dahl - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av fiskebåt TANAPROD
0 PS152018 PS 15/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet TANAPROD
0 PS112018 PS 11/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Johan Magne Andersen - Forprosjekt Småskala matproduksjon TANAPROD
0 PS142018 PS 14/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Maret Elle Varsi - Søknad om støtte til kjøp av ATV TANAPROD
0 PS162018 PS 16/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ivvar Ailu og Ande Niillas Utsi - Søknad om tilskudd fra Tana primærnæringsfond TANAPROD
0 PS172018 PS 17/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jannicke Sørensen- Primærnæringsfond 2018- Etablerertilskudd landbruk, kjøp av buskap og maskiner TANAPROD
0 PS182018 PS 18/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jannicke Sørensen - Primærnæringsfond 2018 kjøp av maskinpark TANAPROD
0 PS192018 PS 19/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond- nydyrking- Arvid Varsi TANAPROD
0 PS202018 PS 20/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll søknad om støtte fra primærnæringsfondet 2018- kjøp av dyr TANAPROD
0 PS212018 PS 21/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Markus Heiberg - Primærnæringsfond 2018 - søknad om tilskudd til strømforsterking TANAPROD
0 PS262018 PS 26/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsmelding landbruk 2016/2017 - Tana og Berlevåg kommuner TANAPROD
0 PS232018 PS 23/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kathinka Wigelius - Primærnæringsfond 2018 - kjøp av gård TANAPROD
0 PS222018 PS 22/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nils Arvid Guttorm - Primærnæringsfond 2018 - søknad om tilskudd til investering i maskiner. TANAPROD
0 PS252018 PS 25/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring - revisjon av retningslinjer for småviltjakt på Finnmarkseiendommen TANAPROD
0 PS242018 PS 24/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring: Gjeninnføring av 5-kilometersonen for utlendingers fiske TANAPROD
0 PS272018 PS 27/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HUN 110418 TANAPROD
0 PS292018 PS 29/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endring / Justering av jaktfeltgrenser 2018 - elgjakt TANAPROD
0 PS282018 PS 28/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kåre Breivik - Søknad om støtte fra næringsfondet TANAPROD
0 RS102018 RS 10/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt TANAPROD
0 RS62018 RS 6/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avtale om påfyll av kommunalt næringsfond 2018 -Tana kommune TANAPROD
0 RS72018 RS 7/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avtale om kommunale nærings-/omstillingsmidler for 2018 TANAPROD
0 RS82018 RS 8/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tillatelse for oppføring av reinsperregjerde mellom Korsmyra og Seidafjellet TANAPROD
0 RS92018 RS 9/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om flytting av eksisterende reingjerdetrase fra Seidafjellet til Cuolbma i Nesseby TANAPROD
Versjon:5.2.3