eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 15 20181115 15.11.2018 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS512018 PS 51/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS522018 PS 52/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS532018 PS 53/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 27.09.2018 TANAPROD
0 PS582018 PS 58/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Økonomireglement TANAPROD
0 PS562018 PS 56/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Beregning av tilskuddssats til private barnehager for 2019 TANAPROD
0 PS602018 PS 60/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Supplering av vara til representantskapet i ØFAS TANAPROD
0 PS572018 PS 57/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Investeringstiltak - "Grusbanen forretningsområde" TANAPROD
0 PS552018 PS 55/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rullering av trafikksikkerhetsplan 2007 - 2019 TANAPROD
0 PS592018 PS 59/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport 2. tertial 2018 TANAPROD
0 PS542018 PS 54/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rullering av handlingsprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2018. TANAPROD
0 PS612018 PS 61/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 151118 TANAPROD
0 RS92018 RS 9/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring av praksis - Kommunerevisjonens deltakelse i kommunens møter TANAPROD
0 RS102018 RS 10/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra representantskapsmøte 24.5.2017 TANAPROD
0 RS122018 RS 12/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra representantskapsmøte 22.8.2018 TANAPROD
0 RS112018 RS 11/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra representantskapsmøte 18.12.2017 TANAPROD
0 RS132018 RS 13/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fastsetting av åpningstider på valgtinget for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 TANAPROD
Versjon:5.2.3