eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 14 20180614 14.06.2018 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232018 PS 23/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS242018 PS 24/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS252018 PS 25/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 26.04.2018 TANAPROD
0 PS262018 PS 26/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljreguleringsplan for Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/ Kaldbakknes TANAPROD
0 PS312018 PS 31/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Driftsmodell Deanu vuodjanhálla - Tana svømmehall TANAPROD
0 PS302018 PS 30/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Drift av Sirpmá skuvla (barneskole) for skoleår 2018-2019 TANAPROD
0 PS292018 PS 29/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Middagsrutiner innen pleie og omsorg TANAPROD
0 PS392018 PS 39/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fritak fra verv som voksenkontakt for ungdomsrådet TANAPROD
0 PS342018 PS 34/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utvikling og økning av sosiale stønad 2012-2017 TANAPROD
0 PS332018 PS 33/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rehabilitering Tanabru renseanlegg TANAPROD
0 PS362018 PS 36/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regnskap og årsberetning 2017 TANAPROD
0 PS382018 PS 38/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering juni 2018 TANAPROD
0 PS282018 PS 28/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Sluttbehandling TANAPROD
0 PS372018 PS 37/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport 1. tertial 2018 TANAPROD
0 PS272018 PS 27/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde: Sluttbehandling TANAPROD
0 PS402018 PS 40/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 140618 TANAPROD
0 PS352018 PS 35/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsberetning og særregnskap 2017 – TKE KF TANAPROD
0 PS322018 PS 32/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Iverksettelse av seniorpolitisk plan TANAPROD
0 RS62018 RS 6/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Blue X Nattklubb v/Solrunn Mikkelsen - Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende TANAPROD
0 RS52018 RS 5/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2017 for Eldrerådet TANAPROD
Versjon:5.2.3