eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 02 15 20180215 15.02.2018 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS22018 PS 2/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS32018 PS 3/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 14.12.2017 TANAPROD
0 PS92018 PS 9/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Samiskspråklige kommunale vigsler TANAPROD
0 PS72018 PS 7/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 TANAPROD
0 PS62018 PS 6/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Seniorpolitisk plan - revidering TANAPROD
0 PS42018 PS 4/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for fv. 98 Leaibbosjohka - Smalfjord - Sluttbehandling av planforslag TANAPROD
0 PS82018 PS 8/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll innføring av varslings- og lokaliseringsteknologi innen helse- og omsorgstjenesten TANAPROD
0 PS102018 PS 10/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg av meddommer til Indre-Finnmark tingrett 2017-2020 TANAPROD
0 PS52018 PS 5/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Sluttbehandling TANAPROD
0 PS112018 PS 11/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 150218 TANAPROD
0 PS122018 PS 12/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Retningslinjer Primærnæringsfond - rullering TANAPROD
0 RS22018 RS 2/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KST-rapport 2017 TANAPROD
0 RS12018 RS 1/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Budsjett kontroll og tilsyn 2018 TANAPROD
Versjon:5.2.3