eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 01 20181101 01.11.2018 10:00 Tana rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS982018 PS 98/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS992018 PS 99/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS1002018 PS 100/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 13.09.2018 TANAPROD
0 PS1062018 PS 106/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Økonomireglement TANAPROD
0 PS1052018 PS 105/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Plan for systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune TANAPROD
0 PS1092018 PS 109/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om Investeringstilskudd - Sirma vannverk sa TANAPROD
0 PS1112018 PS 111/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Supplering av vara til representantskapet i ØFAS TANAPROD
0 PS1082018 PS 108/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Investeringstiltak - "Grusbanen forretningsområde" TANAPROD
0 PS1032018 PS 103/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Omgjøring av kommunens vedtak - søknad om fradeling fra gbnr. 38/66 til fritidsformål TANAPROD
0 PS1122018 PS 112/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 011118 TANAPROD
0 PS1012018 PS 101/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på vedtak - gbnr. 38/1, søknad om punktfeste til laksehytte TANAPROD
0 PS1072018 PS 107/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport 2. tertial 2018 TANAPROD
0 PS1102018 PS 110/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av styremedlem til stiftelsen Nasjonalt Laksesenter TANAPROD
0 PS1142018 PS 114/2018 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Prosess for ansettelse av virksomhetsleder for utviklingsavdelingen TANAPROD
0 PS1132018 PS 113/2018 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Mulig eiendomsskatt fra Davvi vindkraftverk TANAPROD
0 PS1042018 PS 104/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rullering av trafikksikkerhetsplan 2007 - 2019 TANAPROD
0 PS1022018 PS 102/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Omgjøring av vedtak etter jordloven - søknad om fradeling av parsell med fritidshus fra eiendom gbnr 38/66. TANAPROD
0 RS322018 RS 32/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innspill angående 420 kv kraftlinje Skaidi -Varangerbotn TANAPROD
0 RS352018 RS 35/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tana bru, viktig krigshistorisk minnesmerke TANAPROD
0 RS312018 RS 31/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om utredningsprogram - Davvi vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. TANAPROD
0 RS382018 RS 38/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sápmi næringshage AS TANAPROD
0 RS292018 RS 29/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Foreløpig svar i forvaltningssak TANAPROD
0 RS332018 RS 33/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse - Grensejustering mellom Tana og Karasjok kommuner TANAPROD
0 RS342018 RS 34/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i klagesak om dispensasjon til oppføring av fritidsbolig på 18/3 i Tana kommune - stadfestelse TANAPROD
0 RS372018 RS 37/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tiltak for å begrense utgifter TANAPROD
0 RS302018 RS 30/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Navneskilt ved krysset i Masjok TANAPROD
0 RS362018 RS 36/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økte kostnader 110-sentralen for Finnmark TANAPROD
Versjon:5.2.3