eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 04 20190604 04.06.2019 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202019 PS 20/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS212019 PS 21/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS222019 PS 22/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 26.03.2019
0 PS232019 PS 23/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om tilskudd fra den kulturelle spaserstokken 2019
0 PS242019 PS 24/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om støtte fra den kulturelle spaserstokken 2019
0 PS252019 PS 25/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om støtte fra den Kulturelle spaserstokken 2019
0 PS262019 PS 26/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken 2019
0 PS272019 PS 27/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken 2019
0 PS282019 PS 28/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken 2019.
0 PS342019 PS 34/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Manglende oppfyllelse av lovpålagte oppgaver innen barnevernområdet - 2. halvårsrapportering 2018, og akuttberedskap i barneverntjenesten
0 PS322019 PS 32/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 040619
0 PS292019 PS 29/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Retningslinjer for flerbrukshallen og Tana svømmehall
0 PS302019 PS 30/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bruk av Maskevarreveien omsorgsboliger som "eldreboliger"
0 PS332019 PS 33/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Supplere utviklingsplan for Tanaskolen 2018-2021
0 PS312019 PS 31/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ressurssituasjonen i kulturskolen
0 RS352019 RS 35/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Avvikslogg i skole og barnehage november 2018- april 2019
0 RS322019 RS 32/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sámi mánáidteater - et nasjonalt samisk barneteater
0 RS342019 RS 34/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Avvikslogg helse-PLO november 2018- april 2019
0 RS312019 RS 31/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Videreføring av veiledningsforhold i VK17 - Tana kommune
0 RS282019 RS 28/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut lnvitasjon til politisk møte mellom Sametinget og Tana kommune
0 RS292019 RS 29/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om videre veiledning av Veilederkorpset
0 RS302019 RS 30/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sluttrapport
0 RS332019 RS 33/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Loahpalas Deanu gieldda doaibmaplana 2019
0 RS272019 RS 27/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2018, Norasenteret
Versjon:5.2.3