eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 29 20181129 29.11.2018 10:00 Tana rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1262018 PS 126/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 291118
0 PS1232018 PS 123/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
0 PS1202018 PS 120/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering av Tanabru sentrum: Utvidelse av planområdet og nytt varsel om planoppstart
0 PS1212018 PS 121/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for et område av Jouvlajohka/Julelva: sluttbehandling
0 PS1272018 PS 127/2018 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Ansettelsessak - ID 752 Personalleder
0 PS1182018 PS 118/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om punktfeste for eksisterende byggverk ved Njuorggánvuopmi: Ny behandling
0 PS1192018 PS 119/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om punktfeste for utmarksbygg v/ Máskevárri: Ny behandling
0 PS1252018 PS 125/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2019
0 PS1242018 PS 124/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Supplering av mannlig meddommer til Indre-Finnmark tingrett 2017-2020
0 PS1282018 PS 128/2018 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Ansettelsessak - ID 753 Virksomhetsleder utviklingsavdeling
0 PS1152018 PS 115/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS1162018 PS 116/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS1172018 PS 117/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 01.11.2018
0 PS1222018 PS 122/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gjenkjøp av leasingbiler
0 RS432018 RS 43/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om økonomisk støtte - Jusshjelpa i Nord—Norge
0 RS412018 RS 41/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tanahall AS - Årsrapport med regnskap og revisjonsberetning for 2017
0 RS392018 RS 39/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om vedtak fra Finnmark fylkeskommunes fylkesting - flyavgifter må reduseres
0 RS422018 RS 42/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til brøyting av Høyholmveien
0 RS402018 RS 40/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag til forskrift om gjennomføring av havneforordningen i norsk rett
0 RS442018 RS 44/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på henvendelse om rekefiske i fjordene i Finnmark
Versjon:5.2.3