eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7084/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Forespørsel om innsyn iFinnmark - Tonia Kvernmo TANAPROD   her
7083/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Foreløpig tilsynsrapport Fylkesmannen i Troms og Finnmark TANAPROD   her
7064/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Støtte til digitale verktøy for smittesporing Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Larsen, Espen TANAPROD   her
7061/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Utdanningsstipend Aina Store TANAPROD   her
7060/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Spørsmål fra VG/smittevern Vg - Camilla Fredstad Huuse TANAPROD   her
7059/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Utlysning av tilskudd for å kompensere for fastlegers sykefravær knyttet til Covid-19 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Aasheim, Anders TANAPROD   her
7050/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Forsøk om eldreboliger i Tana kommune Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement TANAPROD   her
7049/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Påminnelse om tilskudd - søknadsfrist 20.09.2020 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Aronsen, Mari Tande TANAPROD   her
7041/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte til produksjonskjøkken for videreforedling av lokale råvarer Krystallmat - Esther Utsi TANAPROD   her
7040/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innspill til Handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet - kulturbygg i Polmak Polmak bygdelag ved leder Erlend Eide TANAPROD   her
7082/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Vinter 2020 Per Richard Hansen TANAPROD   her
7081/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om stilling ***** TANAPROD   her
7080/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2020 Hans Atle Laiti TANAPROD   her
7079/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2020-2022 Elva Eiendom AS /Tana Hotel & Camping v/Kjetil A. Balto TANAPROD   her
7078/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2020-2024 Dag Smith-Meyer TANAPROD   her
7077/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vintrene 2020-2024 Unn Laila Pettersen TANAPROD   her
7076/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2020 - 2024 Kevin Mudenia TANAPROD   her
7074/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2020-2023 Hege og Alfred Helander TANAPROD   her
7073/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2020 Ingvald og Tove Laiti TANAPROD   her
7071/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Invitasjon til lærere som underviser i kvensk eller finsk - videreutvikle nettressursen digilær.no FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TANAPROD   her
7070/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2020 Hilde Marie Laiti TANAPROD   her
7069/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra forskrift for motorisert ferdsel - vinter 2020 John og Rine Laiti TANAPROD   her
7068/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2020-2024 Arne Rolstad TANAPROD   her
7067/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- vinter 2020-2024 Mihka Jovnna og Tove Helander TANAPROD   her
7066/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2020 Hans og Ellen Laiti TANAPROD   her
7065/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2020-2022 Lasse Juhan Helander TANAPROD   her
7062/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge Tilskuddsseksjonen Bufdir TANAPROD   her
7047/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2020-2024 Leif Harald Eriksen TANAPROD   her
7046/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2020 Pedersen, Peder TANAPROD   her
7045/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel - vinter 2020-2022 Svein Wille TANAPROD   her
7044/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2020-2024 Inge Ditmar Larsen TANAPROD   her
7043/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2020 Frode Helander TANAPROD   her
7042/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2019/2020 Hjalmar Hansen TANAPROD   her
7038/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 5441-5876521, Tana Deatnu, Skipagurraveien 26, Gnr.37 / Bnr.141 Geomatikk TANAPROD   her
7029/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, gnr 5/1/11- Berlevåg Berlevåg Kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen TANAPROD   her
7021/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tilsagn ALIS Helsekontoret TANAPROD   her
7020/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Til kommunene i ALIS-Nord-prosjektet Helsekontoret TANAPROD   her
7017/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad på stipend - Ken Roar Borgsø Kaspersen Ken Roar Borgsø Kaspersen TANAPROD   her
7015/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Byggebistand - Johan Niillas Saba TANAPROD   her
7036/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om fritakelse fra arbeidsplikten ***** TANAPROD   her
7023/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vedr. 20-20041-57 - Skiltvedtak (V54-57-2020) - Endring av skiltregulering på E6 og fv. 98 ved Tana bru Statens vegvesen TANAPROD   her
7019/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Informasjon til ALIS-Nord kommunene - påminnelse om rapportering innen 1.mars 2020 Helsekontoret TANAPROD   her
7018/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gravemelding/-tillatelse - 37/1 Skipagurraveien 26 Haltos Servicesenter AS TANAPROD   her
7016/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tilsyn utsettes til 2021 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TANAPROD   her
7013/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Trekk foretatt Norges Råfisklag TANAPROD   her
7012/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger - purring ***** TANAPROD   her
7010/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Trekk foretatt Norges Råfisklag TANAPROD   her
7008/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Vedtaksbrev Nils Erik Trosten TANAPROD   her
7006/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Evaluering av utjamningstilskudd fastleger Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Bendiksen, Geir Åge TANAPROD   her
6978/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Ken-Roar Borgsø Kaspersen TANAPROD   her
Versjon:5.2.3