eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
468/2018 20180112 12.01.2018 Inngående brev Vedlegg til søknad - Spillemiddel-søknad Austertana idrettslag Austertana idrettslag v/ Else M Utsi   her
467/2018 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Bjørn Arvid Gjerde   her
503/2018 20180112 12.01.2018 Inngående brev Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Innspill NGU - Norges Geologiske Undersøkelser   her
485/2018 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd ved sykdom med videre *****   her
484/2018 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om bruk av sponsorbannere Tana Ballklubb   her
483/2018 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 Anna Ragnhild og Kåre Våga   her
482/2018 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 Ole Anders Varsi   her
481/2018 20180112 12.01.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Varig lønnstilskudd Nav Tana   her
479/2018 20180112 12.01.2018 Inngående brev Retur av avtale om endring i arbeidsforhold *****   her
478/2018 20180112 12.01.2018 Inngående brev Orientering om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Statsbudsjettet 2019 - Kap 1360 post 60 Kystverket Troms og Finnmark   her
453/2018 20180112 12.01.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
452/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Utbetalingsanmodning Innovasjon Norge   her
346/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Nordnes- Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Geir Tore Johnsen   her
336/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Tommy Olsen   her
328/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Arbeidsbekreftelse eyob Okbit Gebrehiwe   her
320/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse *****   her
318/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Karen Porsanger   her
317/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse *****   her
311/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Anne Marie Svendsen   her
306/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Bjørg Elisabeth Flaata   her
295/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Vedrørende oppsigelse av stilling *****   her
291/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Vedrørende stilling ID 685 Tordis Tapio-Erke m.fl.   her
280/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Vandelskontroll Tana Lensmannskontor   her
269/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Avtale om endring av ansettelsesforhold Svein-Arne Romstad Hoigari   her
252/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev Vedtak om fritak fra arbeidsplikten *****   her
242/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
84/2018 20180112 12.01.2018 Utgående brev 12/130 - Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn - nytt bygg - administrasjon og verksted Øfas Husholdning AS   her
404/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev Svar på skatteoppkrevers tilbakemelding på rapport 2-2017 fra stedligkontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten - Øvervatn, Solveig   her
401/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev Melding om snarefangst av ryper Reidar Varsi   her
450/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev Refusjon spesialundervisning høst 2017 og vår 2018 *****   her
447/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev Melding om snarefangst av ryper Johannes Varsi   her
446/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev Søknad om gravetillatelse Traktor Terje as   her
445/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Piera Andersen   her
444/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev Direkte bevilgning 2018 - Samisk barneteater Sametinget   her
441/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev NRK Sapmi ser på alternative lokaler i Deatnu-Tana NRK Sapmi v/ Nils Johan Gaup   her
418/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev Kart Odd Bavda   her
416/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev Melding om snarefangst av ryper Harald Johansen   her
414/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Høringsinnspill Øystein Hauge   her
410/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 Jonny Wosnitza   her
409/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 Svein Wille   her
400/2018 20180111 11.01.2018 Inngående brev Bilder av ferdig utvidelse av hytte i Laksjok. Bjørn Arvid Gjerde   her
370/2018 20180110 10.01.2018 Inngående brev Høring revidert ambulanseplan for Finnmarkssykehuset 2018-2028 Finnmarkssykehuset - Nilsen Jørgen   her
369/2018 20180110 10.01.2018 Inngående brev Søknad om gravetillatelse g/b nr 12/130 - Øfas Tormod Kristensen Maskin AS   her
351/2018 20180110 10.01.2018 Inngående brev Uttalelse Tana historielag/ Deanu historjásearvi   her
350/2018 20180110 10.01.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Lottstift -   her
349/2018 20180110 10.01.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Austertana idrettslag   her
348/2018 20180110 10.01.2018 Inngående brev Informasjon fra Arkivverket om nye forskrifter Arkivverket - Doks   her
383/2018 20180110 10.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 - 2022 Oscar Wigelius   her
380/2018 20180110 10.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 - 2022 Gunn Marit og Sten-Ove Nilsen   her
379/2018 20180110 10.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 - 2021 Kjetil Halonen   her
Versjon:5.2.2