eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8391/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Tilsagn Kommunenes sentralforbund   her
8388/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Gaute Henriksen   her
8377/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Tildeling av tilganger/roller i AGROS for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Fylkesmannen - Kilvær, Turid   her
8371/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Høring - endringssøknad Leirpollen transformatorstasjon Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)   her
8390/2018 20180912 12.09.2018 Utgående brev Søknad om OU-midler KS - Kommunenes sentralforbundet   her
8387/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2018 Martin Aasen Johansen   her
8385/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2018 Børge Søderstrøm Johansen   her
8384/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2018-2025 Lars J. Svonni   her
8381/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Bortfesters godkjenning - Overføring av festerett Finnmarkseiendommen   her
8379/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Bortfesters godkjenning - Overføring av festerett Finnmarkseiendommen   her
8378/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysing   her
8376/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Søknad om tomt Jone Chr. Biti-Jessen   her
8375/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2018 Ronald David Helander   her
8374/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
8373/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
8372/2018 20180912 12.09.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
8309/2018 20180912 12.09.2018 Utgående brev Melding til tinglysing for eiendom gnr.7 bnr.161 i 2025 Tana kommune Kartverket Tinglysing   her
8279/2018 20180912 12.09.2018 Utgående brev Søknad om dispensasjon for tilleggsareal til parkering på Gassanjárga Finnmarkseiendommen   her
8275/2018 20180912 12.09.2018 Utgående brev Enkeltvedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageår 2018-2019 *****   her
8272/2018 20180912 12.09.2018 Utgående brev 11/621 - Svar på søknad om endring av gitt tillatelse BERLEVÅG EIENDOMSSELSKAP AS m.fl.   her
8270/2018 20180912 12.09.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gbnr 3/2 i Tana kommune. Oddgeir Danielsen   her
8268/2018 20180912 12.09.2018 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr/bnr 13/299 og gnr/bnr 13/307 i Tana kommune. Protokoll for oppmålingsforretning. Finnmarkseiendommen   her
8255/2018 20180912 12.09.2018 Utgående brev Kommunale avgifter Polmakveien 104 Nils Helander   her
8251/2018 20180912 12.09.2018 Utgående brev Tana og Varanger veterinærvaktdistrikt - Inndeling av veterinærvaktdistrikt i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen   her
8175/2018 20180912 12.09.2018 Utgående brev Bekreftelse *****   her
8352/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Ferdigmelding 13/280 Mats-Hus - Ken Aslaksen   her
8345/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Kåre Breivik   her
8343/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Ønske om utvidelse av eksisterende servicebygg - Tana kunstgressbane Tana Ballklubb   her
8327/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Etterlyser svar - Pensjonskasse 1988 *****   her
8322/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Tilleggsopplysning dispensasjons søknad Skipagurra bygdelag v/ Johans A Store   her
8321/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Kommuneovergripende samarbeid om forvaltningen av tilskuddsordninger i AGROS - krav om tildeling av nødvendig budsjettdisponeringsmyndighet og belastningsfullmakt Fylkesmannen i Finnmark   her
8317/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Spesialistutdanningen for leger - informasjon til kommunene om behov for databehandleravtale for å kunne bruke den digitale LIS1-løsningen (kompetanseportalen) Helsedirektoratet   her
8316/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Landbruksavtale Vadsø kommune   her
8365/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2018 Magne Nilsen   her
8362/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Ailin Guttorm   her
8358/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Melding om yrkesskade *****   her
8346/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Søknad om midler - Jodduprosjekt Hans Fridtjof Solbakken   her
8334/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Mette Saari   her
8330/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Ivvar Ailu A Utsi   her
8329/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av hyttetomt Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen   her
8328/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2018 Tom Brynjar Tapio   her
8326/2018 20180911 11.09.2018 Inngående brev Pensjonskasse 1988 *****   her
8310/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Uttalelse til forlenging av tillatelse for levendelagring av villfanget torsk i Kongsfjord: Behandling etter plan- og bygningsloven Finnmark fylkeskommune   her
8306/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Dokument 201802673-2 Uttalelse til søknad om omdisponering fra nærings- til fritidsbygg - gnr - 18/1/36 - Tana kommune sendt fra Finnmark fylkeskommune Finnmark fylkeskommune   her
8305/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Regulering av vannskuterbruken i Tanavassdraget - Anbefalinger 2018 - fra Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen Fylkesmannen - Kalske, Tiia Henrika   her
8278/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Uttalelse HTV FF Fagborbundet   her
8262/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd *****   her
8260/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Fylkesmannen ber om å få utsatt høringsfristen Fylkesmannen - Reiestad, Harriet   her
8256/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Analyserapport 18-0860 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS   her
8313/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2018 Trond Paulsen   her
Versjon:5.2.2