eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
434/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Årsplan for barnehageåret 2018/2019, Tana bru barnehage Tanabru barnehage   her
433/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Etterlyser svar Politiet - Unni Irene Pedersen Stock   her
429/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Avslutning av veiledningen i Veilederkorpset og sluttmelding Utdanningsdirektoratet   her
428/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Signering av SSA-L avtale Contact IST   her
404/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Erklæring til utlevering Fefo - Krokmogen Marit   her
403/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til fradeling av boligtomt nr 6 Fefo - Krokmogen Marit   her
399/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Brev om tilbakemelding vedrørende umålte anlegg Varanger-Kraft - Svein Erik Store   her
422/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev Melding om avvik Datatilsynet   her
421/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om støtte Lions Club Porsanger   her
420/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Tillatelse til kverning av kreosotimpregnert trevirke - Masternes Gjenvinning as Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
419/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven -orientering om rutiner Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
417/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Jørn Aslaksen   her
415/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev m/ merknader Charlotte Romstad Hoigari   her
400/2019 20190116 16.01.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling *****   her
280/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev ID 766 - utlysningstekst Tana kommune nettside m.fl.   her
279/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev ID 765 - utlysningstekst Tana kommune nettside m.fl.   her
274/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev Søknad om seksjonering Næringsdrift AS   her
272/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev Næringsfaglig vurdering av etableringsplaner Jostein Henriksen   her
262/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev Avtale om endring av ansettelsesforhold *****   her
255/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev Miljø-, transport og anleggsplan for 132 kV Kobbkroken - Riidoveadji. Delstrekning 2 Riidoveadji - Hanadalen Norconsult - Kleppe Oline m.fl.   her
247/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Ole Schamaun   her
245/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innstilling ID 762 Arbeidstakerorganisasjoner   her
244/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev Innstilling ID 761 Arbeidstakerorganisasjoner   her
236/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Inger Petterson   her
229/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev Lokaler til tannhelsetjenesten - refusjon 2017 og àkonto 2018 Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda   her
221/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev Melding om at saken avsluttes - kommunens vedtak av 12.04.2018 stadfestet Ailin, Iris og Juhán Niillas Wigelius   her
125/2019 20190116 16.01.2019 Utgående brev Søknad om fradeling av tomt 13/241 til boliger med livsløpsstandard Næringsdrift AS v/ Mia Larsen   her
396/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad fadderordning for Árvu AS Hermetikken - Bjørg Vingen   her
395/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder Sindre Storegraven   her
362/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven Sirma vannverk SA ved Toralv Pedersen   her
357/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om servicestøtte Snarkjøp A.E. Tapio Eft   her
348/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Interreg-prosjekt "Joint environmental management of the river Tana": søknad om endring i finansieringsplan for norsk partner. Troms fylkeskommune   her
346/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2019 og 2020 Nofnt - Tom Roger Østerås   her
398/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Miljø-, transport og anleggsplan for 132 kV Kobbkroken - Riidoveadji. Delstrekning 2 Riidoveadji - Hanadalen. Norconsult v/ Oline Kleppe   her
397/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff - høring Sd Dep - Sæther Åshild   her
394/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Fradeling av grunneiendom - 12/32 Leaibenjarga 148 John Harald Johansen   her
393/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling Terje Johnsen   her
390/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Melding om snarefangst 2018-2019 John Harald Johansen   her
389/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket   her
387/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad som vikar på Tana sykeavdeling *****   her
386/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Underretning til klager Politiet   her
385/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Betalingsanmodning SMIL-midler - resirkulering av landbruksplast Arvid Varsi   her
380/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018 Marianne Prytz Lund   her
379/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Retur av avtale om endring i arbeidsforhold *****   her
378/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Rolf Ivar Hansen   her
377/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vinter 2019 Ole Anders og Issat Ovvla Varsi   her
376/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Morten Bliens jaktlag   her
375/2019 20190115 15.01.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn med mer i Finnmark - 2019 Ole Anders og Issat Ovvla Varsi   her
374/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018 John Øystein Jeltis jaktlag   her
373/2019 20190115 15.01.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdse - Barmark 2018 Eirik Johansens jaktlag   her
Versjon:5.2.2