eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3037/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Søknad om forlenget åpning av snøskuterløyper 2018 - søknadsskjema Fylkesmannen - Tandberg, Anders   her
3013/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Vedr midler til skiløyper iTana Tana idrettsråd v/ Helga Pedersen   her
3011/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Forslag til personer til læreplanarbeid Samediggi - Eira, Brita Oskal   her
3007/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Raporterenskovvi 2017 Sametinget   her
2991/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Informasjon om TT-ordning og utvidet TT-ordning Finnmark fylkeskommune   her
2989/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Tana og varangerløypa v/ Hjalmar Steinnes   her
3036/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Tilsyn etter barnehageloven. Innsendelse av dokumentasjon for Diddi mánáidgárdi Diddi Manaidgardi   her
3035/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vintrene 2018-2022 Per Eirik Anthi   her
3031/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Sture Nygård   her
3028/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Vedtak -Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 24. januar 2018 Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen   her
3027/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Innvilget tilskudd til tiltak i beiteområder - radiobjeller Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen   her
3026/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Trekk foretatt Norges Råfisklag   her
3025/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev 5 milliarder til kundenes premiefond som følge av sterkt resultat i 2017 Kommunal Landspensjonskasse - Gjensidig forsikringsselskap   her
3023/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Oppsigelse *****   her
3019/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Vedr søknad om dispensasjon - endring av traseer Aage Blien   her
3018/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing   her
3017/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Søknad om ung-jobb 2018 Ole Tommy Krokmo   her
2990/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Reglement for transporttjenesten for funksjonshemmede i Finnmark Finnmark fylkeskommune - Andreassen, Alesia   her
2920/2018 20180413 13.04.2018 Utgående brev Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Lisbet Hansen   her
2919/2018 20180413 13.04.2018 Utgående brev Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Hilde Sabbasen   her
2915/2018 20180413 13.04.2018 Utgående brev Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Trine Guttorm   her
2913/2018 20180413 13.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar i forbindelse med søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Jovnna Ánde Henriksen   her
2909/2018 20180413 13.04.2018 Utgående brev Angående sammenslåing av matrikkelenheter Hansa Magga   her
2908/2018 20180413 13.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar i forbindelse med søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018-2020 Magnar Aslaksen   her
2907/2018 20180413 13.04.2018 Utgående brev Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Trine Guttorm   her
2904/2018 20180413 13.04.2018 Utgående brev bekreftelse fra Tana kommune- tilsagn om tilskudd til psykologstilling over statsbudsjett kapittel 765 post 60 for 2018 Fylkesmannen i Finnmark / Helse og sosialavdelingen   her
2898/2018 20180413 13.04.2018 Utgående brev Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Niilo Guttorm   her
2895/2018 20180413 13.04.2018 Utgående brev Vedtak om permisjon og frikjøp som HTA for Fagforbundet Elena Touryguina   her
2892/2018 20180413 13.04.2018 Utgående brev Retningslinjer Primærnæringsfond vedtatt i KST 15.02.2018 Rådmann   her
2987/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om redusert barnehagebetaling *****   her
2957/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Gravemelding uttalelse Varanger-Kraft - John E Rickards   her
2947/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Uttalelse gravemelding Geomatikk   her
2946/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Uttalelsen Varanger-Kraft - John E Rickards   her
2945/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om gravemelding g/b nr 13/306 Tana Kommune - Solveig Therese Halonen   her
2942/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Den kulturelle spaserstokken - utbetalingsanmoding Folkeakademiet Deatnu - Tana   her
2982/2018 20180412 12.04.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 -2020 Lasse Wigelius   her
2979/2018 20180412 12.04.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017-2021 Trygve Hansen, Tone Hansen og Olaf Hansen   her
2978/2018 20180412 12.04.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2017-2021 Bjarne Andreas Olsen   her
2976/2018 20180412 12.04.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2017-2021 Anna-Kathrine Roer   her
2974/2018 20180412 12.04.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2018-2020 Hilde Dalsbø Pedersen   her
2973/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Turnusleger for kommuneturnus 01.09.18 Sør-Varanger kommune   her
2972/2018 20180412 12.04.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2017 Kjell Roar Johansen   her
2970/2018 20180412 12.04.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 UiT v/Rolf Rødven   her
2969/2018 20180412 12.04.2018 Utgående brev Aktivitetsplan Tana kommune 2018-2020 Sametinget   her
2967/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Trekk foretatt Norges Råfisklag   her
2965/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Leif Eirik Pettersen   her
2964/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om ung-jobb 2018 Sandra Louise Holm   her
2951/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad og tilsagn om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Fred Roald Johnsen   her
2950/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad og tilsagn om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Roy Westberg   her
2949/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad og tilsagn om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Harald Dervola   her
Versjon:5.2.2