eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4967/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement TANAPROD   her
4961/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Endringer i friluftsloven Miljødirektoratet TANAPROD   her
4960/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 5441-5841055, Tana Deatnu, , Gnr.40 / Bnr.118 Geomatikk TANAPROD   her
4954/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Innhenting av synspunkter til kommunal planstrategi - Nesseby kommune Unjárga gielda/Nesseby kommune TANAPROD   her
4953/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad på stilling ***** TANAPROD   her
4952/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Klage vedtak Bil og Maskin AS TANAPROD   her
4944/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Larsen, Kjetil Trygve TANAPROD   her
4943/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om å bygge frittstående badstu på Gb.nr. 20/171 Rita-Alise Porsanger-Moen TANAPROD   her
4942/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev 36/1/31 Søndre Luftjok 18 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Kjell Jonny Dervo TANAPROD   her
4935/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 5441-5840866, Tana Deatnu, Gárggogeašgeaidnu, Gnr. / Bnr. Geomatikk TANAPROD   her
4932/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Gravemelding Gargogjiede 228 Gnr. 20 Bnr. 63 Varanger-Kraft - John E Rickards TANAPROD   her
4931/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Gravemelding Gnr 12 Bnr. 97 Varanger-Kraft - John E Rickards TANAPROD   her
4930/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning SápmiTours AS Daniela Laguniak TANAPROD   her
4974/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Rapport 13.6.2020 Nordfjeldske Kontroll AS TANAPROD   her
4973/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Rapport 13.6.2020 Nordfjeldske Kontroll AS TANAPROD   her
4972/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Rapport 13.6.2020 Nordfjeldske Kontroll AS TANAPROD   her
4971/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Rapport 13.6.2020 Nordfjeldske Kontroll AS TANAPROD   her
4970/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Rapport 13.6.2020 Nordfjeldske Kontroll AS TANAPROD   her
4969/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Rapport 13.6.2020 Nordfjeldske Kontroll AS TANAPROD   her
4968/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Rapport 13.6.2020 Nordfjeldske Kontroll AS TANAPROD   her
4966/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Rapport 13.6.2020 Nordfjeldske Kontroll AS TANAPROD   her
4965/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Rapport 13.6.2020 Nordfjeldske Kontroll AS TANAPROD   her
4964/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroll, samt vekt på Covid-19 observasjoner Nordfjeldske Kontroll AS TANAPROD   her
4962/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om ung jobb 2020 Pat Simonsen TANAPROD   her
4959/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 Helena Uimonen TANAPROD   her
4958/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 Einar Trosten TANAPROD   her
4957/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 Frank-Håvard Knutseth TANAPROD   her
4956/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 - 2024 Johan Andreas Ravna Andersen TANAPROD   her
4955/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 20202 Nils Thomas Utsi TANAPROD   her
4947/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Søknad om tiltak - 11/909/5440 Berlevåg Aga Larsensvei 25 Berlevåg kommune TANAPROD   her
4933/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om stilling ***** TANAPROD   her
4793/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Angående spørsmål om bygging av fritidsbygg på eiendom 32/36 i Tana kommune Ruth Pedersen TANAPROD   her
4777/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Landbruksfaglig uttalelse - Søknad om festekontrakt for areal til bolig og driftsbygning - 6/1 Fefo - Jim Einar Roska TANAPROD   her
4760/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Vedtak om forlenget unntak fra "Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger" Elva Eiendom AS TANAPROD   her
4759/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Innstilling ID 856 Arbeidstakerorganisasjoner TANAPROD   her
4923/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Gravemelding Garggogeachiveien Varanger-Kraft - John E Rickards TANAPROD   her
4913/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Ansettelsesprosessen i stillingen som kommunalsjef for oppvekst Børre St. Børresen TANAPROD   her
4911/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter ***** TANAPROD   her
4906/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 5441-5840235, Tana Deatnu, Austertanaveien 596, Gnr.36 / Bnr.11 Geomatikk TANAPROD   her
4901/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Tilskuddsordning psykisk helse og rus. Kort frist Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Næss, Otilie TANAPROD   her
4893/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Reglement fleksitid Delta TANAPROD   her
4890/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Takker ja til stilling Sini Carola Länsman TANAPROD   her
4888/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Rapportering av skogstreas blomstring og frøsetting Fylkesmannen i Troms of Finnmark - Hagen Hansen, Trude TANAPROD   her
4887/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Deres ref 2020/977-1 Vedtak fra dispensasjonsutvalget Tor Inge Hellander TANAPROD   her
4922/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Fangstdagbok Seppo, Jorun, Tom og Sten Sottinen TANAPROD   her
4921/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter - 15/145 Tanafjordveien 1784 Traktor Terje AS TANAPROD   her
4915/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - tar stillingen Aslak Gamst Guttorm TANAPROD   her
4908/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 - 2025 Sveinung Killi TANAPROD   her
4905/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Tilskudd fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark - aksept av vilkår, Tana kommune Fylkesmannen i Troms og Finnmark TANAPROD   her
4904/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Vielse - bestilling ***** TANAPROD   her
Versjon:5.2.3