eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
332/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Kvittering for behandlet søknad - Spillemiddelsøknad fra DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE i Deanu gielda -Tana gjeldende 76165 Kunstgressbanen Lottstift   her
331/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tana kommune – kvensk navn på vannet Oarddojávri – foreløpig tilråding Språkrådet - Pål Kristian Eriksen   her
318/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Rapportering kompetanse- og innovasjons tilskudd 2019 til ledere av helse- og omsorgstjenestene Fylkesmannen - Andreassen, Sissel   her
317/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tyttebærsletta 8 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Älvsbyhus Norge AS   her
337/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****   her
336/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Nye VIGO-skolenummer for grunnskoler i kommunen Troms og Finnmark fylkeskommune   her
335/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Eksamen 2020- informasjon om bl.a. trekk, påmelding, fagpersoner og fellessensur våren 2020 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
334/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Renate Westlien   her
330/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Oversikt over registreringer hos Debio Debio   her
328/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Margitta Brennhaugen   her
324/2020 20200115 15.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre CODEX advokat   her
277/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv *****   her
276/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2019-2020 *****   her
243/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev fra ***** høsten 2019 *****   her
232/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tomt - nr 83 Sieiddajohguolbba Benedicte Miklavzin og Jane Miklavzin   her
227/2020 20200115 15.01.2020 Utgående brev 27/134 - Svar på søknad om ferdigattest - tilbygg til enebolig May Ann Johnsen og Haugar Bøhn Nicolaysen   her
10943/2019 20200115 15.01.2020 Utgående brev Vedtak: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Hans Ole Mudenia   her
9586/2019 20200115 15.01.2020 Utgående brev 17/6 - Mulig falleferdig bygning Svein Arne Risten   her
311/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning - 2401 og 25012020 Politi   her
297/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Rapport 3. tertial 2019 Svbht - Tove Karin Andersen   her
295/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Forhåndsvurdering av forsøksordning med eldrebolig Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
292/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Spørsmål om landbruksdrifta på gnr 7/5 i Vadsø kommune Fefo   her
286/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev KONTROLL GJØDSELPLAN BJØRN STÅLE TAPIO Ståle Tapio   her
284/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
283/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Ber om å slettes som lagrettsmedlem Vigdis Blien   her
316/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vintrene 2020-2024 Leif Erik Kolstrøm   her
306/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Utlysning av kriseskjønnsmidler 2020 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
305/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Sak meldt Fylkesmannen etter opplæringsloven § 9 A-6 - Fylkesmannen ber om å få oversendt nødvendige opplysninger *****   her
301/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Godkjenning av tariffavtale jf AML § 10 - 12 (4) Mellom Fagforbundet og Tana kommune - Leilighet 6 Fagforbundet Kompetansesenteret for Nord-Norge   her
300/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Godkjenning av tariffavtale jf AML § 10 - 12 (4) Mellom Fagforbundet og Tana kommune - Base 3 Fagforbundet Kompetansesenteret for Nord-Norge   her
299/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
298/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
285/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev GBNR 6/93, Kariel - Søknad om fradeling - jordlovsbehandling Vadsø kommune   her
282/2020 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til Helsesportsuka i Porsanger 2020 Lions Club Porsanger v/ Evy Eina   her
231/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Tomt - nr 83 Sieiddajohguolbba-søknad om forlengelse av tilsagn Benedicte Pedersen Miklavzin   her
226/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Innsyn - Lærer i vikariat Johnny Olaussen   her
222/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Bekreftelse til Statens lånekasse for utdanning *****   her
211/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Endring av adressenummer for festegrunn 16/1/5 i Tana kommune Finnmark Politidistrikt   her
200/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar i forbindelse med søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel Tom Roger Østerås, regionsleder TOV-E   her
199/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar ID 774 Katarina Johansen m.fl.   her
197/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev ID 774 - utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner m.fl.   her
195/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev Foreløpig svar ID 773 Anne Brit Aslaksen m.fl.   her
194/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev ID 773 - utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjioner m.fl.   her
272/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Ikke gyldig vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel Politiet - Inger Anita Øvregård   her
271/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted Regine Rødland Berg   her
248/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev KONTROLL BJØRN STÅLE TAPIO Bjørn Ståle Tapio   her
247/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kontroll Bjørn Ståle Tapio   her
245/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Berlevåg kommune   her
239/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning *****   her
238/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vedtak fra kontrollutvalget i Tana - sak 07/20 Kontrollutvalgets Årsmelding 2019 Ffk - Foslund, Kari Mette   her
Versjon:5.2.3