eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1943/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Varsel om kontroll av elektriske anlegg Varanger Kraftnett AS NESSEBYPROD
1942/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - David Store David Store NESSEBYPROD
1941/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Adam Smuk Adam Smuk NESSEBYPROD
1940/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Nesseby kirkelige fellesråd - Søknad om driftsmidler til kirkelig virksomhet 2021 Nesseby Kirkelige Fellesråd NESSEBYPROD
1939/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Yousif Kousa Yousef Kousa NESSEBYPROD
1938/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Tom Kristian Henriksen Tom Kristian Henriksen NESSEBYPROD
1937/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Eva Katrine Dikkanen Margit Eva Katrine Dikkanen Margit NESSEBYPROD
1936/2020 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Susanne Njuolla Susanne Njuolla NESSEBYPROD
2748/2019 20200522 22.05.2020 Utgående brev Søknad om stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekt Fylkesmannen i Troms og Finnmark NESSEBYPROD
1934/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Forberedelser til mulig vårflom Dsb - Terje.Meyer@dsb.no NESSEBYPROD
1930/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev J - 292 final report Båtsfjord Laboratorium NESSEBYPROD
1929/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Isak Njuolla Isak Njuolla NESSEBYPROD
1927/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad sommerjobb - Waed Ohibi Waed Ohibi NESSEBYPROD
1831/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev VEDTAK OM TILDELT ADRESSE_Sàttovàrgeaidnu Nesseby kommune NESSEBYPROD
1829/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev VEDTAK OM TILDELT ADRESSE_ Varjjatgeaidnu Nesseby kommune NESSEBYPROD
1926/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev 19/5279-7 Veileder til KOSTRA-forskriften Postmottak KMD NESSEBYPROD
1925/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Regional risikovurdering i forbindelse med Covid-19 for Troms og Finnmark Fylkesmannen - fmtfsabe@fylkesmannen.no NESSEBYPROD
1924/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Endring av konsesjonsfrihet etter Ole Georg Dikkanen for 4 eiendommer - Åshild Dikkanen Salmela Salmela, Åshild Dikkanen NESSEBYPROD
1923/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Sommer 2020 Torbjørn Bernhardsen NESSEBYPROD
1919/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til sanering av tankanlegg Norconsult - Riddervold Thomas NESSEBYPROD
1918/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev 20/11801: Ny løsning for elektronisk innsending av MSIS-melding Fhi - Stab-smittevernmiljooghelse NESSEBYPROD
1917/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev 20/316-2 Ny veileder om Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder Postmottak KMD NESSEBYPROD
1915/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.05.2020 Imdi - noreply@imdi.no NESSEBYPROD
1914/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev IKA Finnmark IKS - endring av selskapsavtalen Ikaf - IKAF NESSEBYPROD
1913/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad sommerjobb - Matez Kousa Matez Kousa NESSEBYPROD
1912/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad sommejobb - Mohammed Kousa Mohammed Kousa NESSEBYPROD
1911/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Forslag på kommunene til representanter Ks - Lisa Friborg NESSEBYPROD
1910/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ekstramidler - TT-brukere Tffk - Lars Helge Engerengen NESSEBYPROD
1907/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner Utdanningsdirektoratet (ikke svar) NESSEBYPROD
1922/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Anna Kajsa Jernsletten Anna Kajsa Jernsletten NESSEBYPROD
1920/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Brynjar Bønå Brynjar Bønå NESSEBYPROD
1916/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ang. egenerklæring om konsesjonsfrihet på gårds og bruks nr 6/2 Tommy Banne NESSEBYPROD
1909/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev RF13.50 - Søknad om støtte til fiskebåt - Thomas Myrskog Thomas Myrskog NESSEBYPROD
1908/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ekstramidler - TT-brukere Fylkeskommunen NESSEBYPROD
1869/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev RF13.50 - Søknad om tilskudd til maxitaxi Frank Inge Sivertsen NESSEBYPROD
1862/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til saltvannsanlegg ved Kløvnes fiskemottak Sámediggi NESSEBYPROD
1859/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon Mari-Ann Nilssen NESSEBYPROD
1858/2020 20200518 18.05.2020 Inngående brev Protokoll oppmålingsforretning E6 Nyelv bru - 4/80 Statens vegvesen Finnmark NESSEBYPROD
1854/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøskuter Det Kgl. Klima- og miljødepartement NESSEBYPROD
1853/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Nesseby kirkelige fellesråd - Søknad om mertilskudd 2020 Nesseby Kirkelige Fellesråd NESSEBYPROD
1852/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Julia Trasti Julia Trasti NESSEBYPROD
1851/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Inga-Maja Jernsletten Inga-Maja Jernsletten NESSEBYPROD
1850/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Stina Marjavara Pettersen Stina Marjavara Pettersen NESSEBYPROD
1849/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Maria Chun Mørtsell Maria Chun Mørtsell NESSEBYPROD
1848/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Kaye Nicole Johansen Kaye Nicole Johansen NESSEBYPROD
1847/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb - Willy André Johnsen Willy Andre Johnsen NESSEBYPROD
1846/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Informasjon angående vandelsvurdering av meddommere Finnmark Polittidistrikt NESSEBYPROD
1845/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Fagforbundet - Offentlige tjenester i egenregi Fagforbundet NESSEBYPROD
1844/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Anmodning om retting av verneforskrift for Varangerhalvøya nasjonalpark Fylkesmannen i Troms og Finnmark NESSEBYPROD
1843/2020 20200515 15.05.2020 Inngående brev Nasjonalt register over tilgjengelig helse- og beredskapspersonell Helsedirektoratet NESSEBYPROD
Versjon:5.2.2