Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Eldrerådets møteplan 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36630 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 695/2019 | Stab- og utvikling Eldrerådets årsmelding 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36629 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 694/2019 | Stab- og utvikling Informasjons- og diskusjonssaker http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38681 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2746/2019 | Stab- og utvikling Valg av Årets pensjonist 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38680 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2745/2019 | Stab- og utvikling Referatsak - Uttalelse fra Nord Norske Eldreråd, samlet til konferanse i Hammerfest 14. og 15. mai 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37786 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 1851/2019 | Stab- og utvikling Valg av årets pensjonist 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37785 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 1850/2019 | Stab- og utvikling Valg av Årets pensjonist 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/34963 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2772/2018 | Stab- og utvikling Oppstart av navnesak 2019/216 – Hammarnes/Hammernes og andre navn i Unjárgga gielda - Nesseby kommune sendt fra STATENS KARTVERK http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - digitalpost@kartverket.no | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 1773/2020 | Stab- og utvikling Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: David Store | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2612/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Willy A. Johnsen | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2611/2020 | Teknisk Anmodning om retting av verneforskrift for Varangerhalvøya nasjonalpark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 1844/2020 | Stab- og utvikling Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathis Muotka | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2610/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inga-Maja Jernsletten | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2609/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mohammed Kousa | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2608/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Matez Kousa | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2607/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hassan Ahmed | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2605/2020 | Teknisk Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 2547/2020 | Administrasjonssjefen Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henda Margit | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2604/2020 | Teknisk Coronasak til eldrerådet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Inger Olsen | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 2205/2020 | Administrasjonssjefen Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Soldat | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2602/2020 | Teknisk Høring - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 1999/2020 | Administrasjonssjefen Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elen Kristine Petterson | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2600/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Mørtsell | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2598/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Katrine Dikkanen Margit | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2594/2020 | Teknisk Regional risikovurdering i forbindelse med Covid-19 for Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - fmtfsabe@fylkesmannen.no | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 1925/2020 | Administrasjonssjefen 20/11801: Ny løsning for elektronisk innsending av MSIS-melding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Stab-smittevernmiljooghelse | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 1918/2020 | Hjelpetjenesten Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 1907/2020 | Administrasjonssjefen Hanne I Noste - Søknad om forlenget permisjon http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Noste | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 1811/2020 | Stab- og utvikling Bestillingsskjema 5442 Nesseby.xlsx http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Inger Olsen | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1392/2019 | Stab- og utvikling Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 1717/2020 | Administrasjonssjefen Høring - Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 1671/2020 | Administrasjonssjefen Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - Brev til kommuner om intensjonserklæring http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hod Dep - HOD-Akson | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 1670/2020 | Administrasjonssjefen Søknad kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 2541/2020 | Teknisk Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 2697/2020 | Teknisk Oppsigelse SFO - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 2718/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 2660/2020 | Teknisk Beboere og eiendomshavere i Meskelv - Tilleggsskriv som varslet i brev av 020320 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beboere og eiendomshavere i Meskelv v/Stig E. Johnsen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1158/2020 | Teknisk Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 1620/2020 | Administrasjonssjefen Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 1541/2020 | Administrasjonssjefen Dokument 20/13511-1 Samfunnskritiske funksjoner - Opprettholde transportevne for vegsystemet sendt fra Troms og Finnmark fylkeskommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: postmottak@tffk.no | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 1530/2020 | Administrasjonssjefen Vedtak om søringkarantene Tana 250320 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Olaf Trosten | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 1527/2020 | Administrasjonssjefen Søknad om sommerjobb - Joakim Andersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joakim Andersen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 2082/2020 | Teknisk Krisesentertilbud - ansatte i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Melum, Sølvi | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 1526/2020 | Administrasjonssjefen Søknad om sommerjobb - Mohamad Altalib http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mohamad Altalib | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 2043/2020 | Teknisk IMDi - Informasjon om korona http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDi | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 1512/2020 | Administrasjonssjefen J - 339 final report http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: C-Net - Båtsfjord Laboratorium | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 2358/2020 | Teknisk Søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elen Kristine Petterson | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 2013/2020 | Teknisk Covid - 19 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Elin Hætta Isaksen | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 1451/2020 | Administrasjonssjefen Søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Soldat | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 2012/2020 | Teknisk Søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henda Dikkanen Margit | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 2011/2020 | Teknisk Blindeforbundet - Ang tibud til blinde og svaksynte http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Blindeforbundet - Hege Igeland | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 1434/2020 | Administrasjonssjefen Søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Nikolai Henriksen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 2010/2020 | Teknisk 20/6403 Vedtak om lokale karantenebestemmelser Vadsø kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vadsø kommmune | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 1384/2020 | Administrasjonssjefen Søknad om videre leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 2489/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 1618/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Utvidet liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 1382/2020 | Administrasjonssjefen Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 10.6.2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 2494/2020 | Stab- og utvikling Søknad kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 2433/2020 | Teknisk Søknad om sommerjobb - David Store http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: David Store | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 1942/2020 | Teknisk Oppfordring til bruk av forebygging fremfor skadefelling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrsrettigheter - Malin Prytz | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 2404/2020 | Stab- og utvikling Søknad kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 2395/2020 | Teknisk Søknad om sommerjobb - Adam Smuk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adam Smuk | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 1941/2020 | Teknisk Søknad kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 2370/2020 | Teknisk Tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) 2020 Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 2191/2020 | Stab- og utvikling Søknad om sommerjobb - Yousif Kousa http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yousef Kousa | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 1939/2020 | Teknisk Helsedirektoratet - Pasienttransport av personer med mistenkt og bekreftet koronasmitte Covid19 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 1353/2020 | Administrasjonssjefen Anmodning om trekking av innsigelse til detaljregulering for Vesterelv avløpssone http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 2524/2020 | Teknisk Søknad om sommerjobb - Tom Kristian Henriksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Kristian Henriksen | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 1938/2020 | Teknisk Tillatelse til skadefelling av grågås - Unjárgga gielda / Nesseby kommune - Øystein Nilsen - 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 1731/2020 | Stab- og utvikling Helsedirektoratet - Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 1352/2020 | Administrasjonssjefen Oppsigelse kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 2186/2020 | Teknisk Søknad om sommerjobb - Eva Katrine Dikkanen Margit http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Katrine Dikkanen Margit | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 1937/2020 | Teknisk Vedr. forespørsel om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AVd. Øistein Schønsby | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 1668/2020 | Stab- og utvikling Kopi av levert søknad http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljodir - Miljødirektoratet | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 1623/2020 | Stab- og utvikling Helsedirektoratet - Skjerming av ansatte i helse- og omsorgstjenesten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 1351/2020 | Administrasjonssjefen Oppsigelse kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 2185/2020 | Teknisk Søknad om sommerjobb - Susanne Njuolla http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Susanne Njuolla | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 1936/2020 | Teknisk Ang. søknad om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Øistein Schjønsteby | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 1665/2020 | Stab- og utvikling Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Olaf Trosten | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 1622/2020 | Teknisk Ettersøkshund http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Ole Petter Skoglund | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 1553/2020 | Stab- og utvikling Anbefalinger om prioriteringer i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 1348/2020 | Administrasjonssjefen Søknad kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 2044/2020 | Teknisk Søknad om sommerjobb - Isak Njuolla http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Njuolla | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 1929/2020 | Teknisk Informasjon fra Landbruksdirektoratet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Olaf Trosten | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 1555/2020 | Stab- og utvikling Ettersøkshund http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Ole Petter Skoglund | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 1550/2020 | Stab- og utvikling Samediggi - Diehtojuohkin koronavirusa birra sámegielaide/Informasjon om koronaviruset på samiske språk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 1347/2020 | Administrasjonssjefen Tilbud om stilling som sykepleier http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Virpi Montonen | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 2776/2020 | Barneverntjenesten - Nesseby og Tana Søknad sommerjobb - Waed Ohibi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Waed Ohibi | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 1927/2020 | Teknisk Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@miljodir.no | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 1549/2020 | Stab- og utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990624828 - SINDRE ADOLF JOHANSEN http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 1417/2020 | Stab- og utvikling Statens Vegvesen - Felles Informasjonsskriv til kommunene i Troms og Finnmark fylke fra Statens vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 1346/2020 | Administrasjonssjefen ENDRINGSLISTE OG TOTALREGNSKAP KONTANTSTØTTE OKTOBER 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV famile- og pensjonsytelser | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1177/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 2042/2020 | Teknisk Søknad om sommerjobb - Anna Kajsa Jernsletten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Kajsa Jernsletten | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 1922/2020 | Teknisk Ettersøkshund http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Ole Petter Skoglund | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 1546/2020 | Stab- og utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914783518 - CAMILLA JENSEN http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 1416/2020 | Stab- og utvikling VEDTAK OM TILDELT ADRESSE http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro L Halvorsen Hald m.fl. | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 2335/2020 | Teknisk Søknad om sommerjobb - Brynjar Bønå http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjar Bønå | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 1920/2020 | Teknisk Kvittering - SSB-fallviltrapport for Unjargga gielda/Nesseby http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Ole Petter Skoglund | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 1545/2020 | Stab- og utvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970076549 - JAN ØYSTEIN DERVO http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 1415/2020 | Stab- og utvikling