Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 108/2020 | Teknisk Hovedutvalg for utmark og næring i Deanu gielda/Tana kommune har gitt høringssvar på endringer i Motorferdselloven og -forskrift http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - Marit Hildonen | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 1098/2020 | Stab- og utvikling Vedr. grunneiers tillatelse til skuterløype 11 Alasjavri http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varjjatsiida/rb6 | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 98/2020 | Stab- og utvikling Bestillingsskjema 5442 Nesseby.xlsx http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Inger Olsen | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1392/2019 | Stab- og utvikling Folkevalgtopplæring http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 903/2020 | Stab- og utvikling ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 159/2020 | Hjelpetjenesten Beboere og eiendomshavere i Meskelv - Tilleggsskriv som varslet i brev av 020320 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beboere og eiendomshavere i Meskelv v/Stig E. Johnsen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1158/2020 | Teknisk Klage på vedtak om fradeling av areal til jordbruksformål - Stig E. Johnsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig E. Johnsen | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 704/2020 | Teknisk Arild Wiltmann Kero - Søknad om fradeling av areal til jordbruksformål http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Johnsen | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 548/2020 | Teknisk ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2020 | RegistryNumber: 359/2020 | Hjelpetjenesten Arild Wiltmann Kero - Søknad om fradeling av areal til jordbruksformål http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Wiltmann Kero m.fl. | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 547/2020 | Teknisk Arild Wiltmann Kero - Søknad om fradeling av areal til jordbruksformål http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Wiltmann Kero | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 546/2020 | Teknisk Vedr. din søknad om støtte til bok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frøydis Betten | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 146/2020 | Stab- og utvikling Ang. søknad om tilleggsjord http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varjjat siida D6 | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 31/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 1025/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 220/2020 | Hjelpetjenesten Oppsigelse SFO - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 567/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 3774/2019 | Hjelpetjenesten Søknad tt-tjenesten - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 3773/2019 | Hjelpetjenesten ENDRINGSLISTE OG TOTALREGNSKAP KONTANTSTØTTE OKTOBER 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV famile- og pensjonsytelser | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1177/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad tt-tjeneste - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 1730/2019 | Hjelpetjenesten ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 51/2020 | Stab- og utvikling Vedrørende forsyning av smittevernutstyr til kommunehelsetjenesten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Sætermo Rune | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1271/2020 | Administrasjonssjefen Søknad om Fylkeskommunale TS-midler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 161/2020 | Teknisk Søknad tt-tjeneste - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 1729/2019 | Hjelpetjenesten Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse- og omsorgsdepartement | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1205/2020 | Administrasjonssjefen Søknad tt-tjenesten - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 1719/2019 | Hjelpetjenesten Tildeler kr. 100.000,- til hardsløydrom http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAREBANK 1 NORD-NORGE | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 46/2020 | Teknisk Statens Naturoppsyn - Ekstraordinær jerveuttak i deres kommune. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljodirektoratet | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1174/2020 | Stab- og utvikling Helsedirektoratet - Kommunens ansvar for å sikre befolkningen nødvendige allmennlegetjenester http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1172/2020 | Administrasjonssjefen Tilsetting av Administrasjonssjef http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36092 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 158/2019 | Økonomiavdelingen Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trondheim Mevlana Kultur forening | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 18/2020 | Stab- og utvikling Transporttjeneste for funksjonshemmede - søknad - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 759/2019 | Hjelpetjenesten Helsedirektoratet - Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur 27498360_1_1.PDF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1170/2020 | Administrasjonssjefen FeFo - Referat fra bestandsplanmøter elg 2020 - Tanas-Varanger bestandsplanområde http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1171/2020 | Stab- og utvikling Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 758/2019 | Hjelpetjenesten Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tromsø Stift Den katolske kirke i Nord-Norge | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 17/2020 | Stab- og utvikling Husleieøkning i Soltunveien 11 B http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1133/2020 | Teknisk Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Referat fra møte med kommunene, UNN, Finnmarkssykehuset og NAV, 17. mars http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1169/2020 | Administrasjonssjefen Analyserapport 20-0328 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Analyser | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1175/2020 | Teknisk Fangstrapport snarefangst http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Julius Nilsen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1090/2020 | Stab- og utvikling Oppsigelse av båtplass i Nesseby havn ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslaug Dahl | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 837/2020 | Teknisk Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svenska Kyrkan i Norge v/Per A. Sandgren | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 16/2020 | Stab- og utvikling Vedr. kommunale avgifter, gnr. 3, bnr. 18 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Irene Losoa | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 3394/2019 | Teknisk Påminnelse om tilbakelevering av bil http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toyota Financial Services | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1289/2020 | Hjelpetjenesten Søknad om tilskudd kjøp av egen bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dan Christian Haukanes | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2040/2019 | Stab- og utvikling Formell kontakt mellom Finnmarkssykehuset og kommuene http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1168/2020 | Administrasjonssjefen Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 1030/2020 | Teknisk Bestandsplanmøter i Varangerbotn og Kongsfjord 10. mars http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 877/2020 | Stab- og utvikling Søknad - transporttjeneste for funksjonshemmede - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 3520/2019 | Hjelpetjenesten Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jehovas Vitner | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 15/2020 | Stab- og utvikling Påminnelse om tilbakelevering av kjøretøy http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toyota Financial Services | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1288/2020 | Hjelpetjenesten NY DATO for årsmøte 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1270/2020 | Administrasjonssjefen Vedlegg til utbetalingsanmodning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Ballari | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1274/2020 | Stab- og utvikling Vedr. kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 1029/2020 | Teknisk Kommentar til Fefos forslag til fellingskvote 2020 - Nesseby http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 786/2020 | Stab- og utvikling Søknad om båtplass for fiskefartøy http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ari Solbakk | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 144/2020 | Teknisk Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IMF trossamfunn | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 14/2020 | Stab- og utvikling Tilbud om stilling - Jaana Kinnunen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1302/2020 | Hjelpetjenesten Utbetalingsanmodning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Ballari | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1273/2020 | Stab- og utvikling RE 022/19 Kløvnes havn / melding om delutbetaling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 1181/2020 | Teknisk Svbht - Dokumenter til årsmøtet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1166/2020 | Administrasjonssjefen Tilbakelevering av bil - ZP46935 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toyota Financial Services | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 707/2020 | Hjelpetjenesten Oppfordring til å foreslå kandidater til råd for personer med nedsatt funksjonsevne Unjárgga gielda/ Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Birgit Länsman | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 446/2020 | Stab- og utvikling Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Human Etisk Forbund | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 13/2020 | Stab- og utvikling Tilbud om stilling - Hans Christian Johnsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1282/2020 | Hjelpetjenesten RE 022/19 Kløvnes havn / melding om sluttutbetaling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 1069/2020 | Teknisk Søknad om kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 974/2020 | Teknisk Innkalling til Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste årsmøte 2020 og fullmakt for stemmerett http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svbht - Tove Karin Andersen | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 874/2020 | Administrasjonssjefen Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina - Christer Moe Rolandsen | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 687/2020 | Stab- og utvikling Tilbakelevering av bil - ZP46918 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toyota financial services | Journaldato: 21.01.2020 | RegistryNumber: 243/2020 | Hjelpetjenesten Vedtaksbrev dieseltank sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 210/2020 | Stab- og utvikling Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hellige Anna Menighet - Den Russiske Ortodokse kirke v/Aleksander Volokhan | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 12/2020 | Stab- og utvikling Tilbud om stilling - Liisa Valle http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1272/2020 | Hjelpetjenesten Rapportering på tilskudd - Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1094/2020 | Pleie- og omsorgstjenesten årsrapport 2019 og samarbeidsplan 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 847/2020 | Administrasjonssjefen Utbetalingsanmodning RE 022/19 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 814/2020 | Teknisk Spørsmål anbud http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 725/2020 | Administrasjonssjefen Vedr. søknad om dispensasjon - Sigmund Marjavara - hytte 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigmund Marjavara | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 727/2020 | Stab- og utvikling SD 52/19 Sámi giellaguovddážiidda 2020 njuolggodoarjja/ Direktetilskudd til samiske språksentre 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 809/2020 | Stab- og utvikling Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 686/2020 | Stab- og utvikling Tilskudd søknad dieseltank - Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 20.01.2020 | RegistryNumber: 209/2020 | Stab- og utvikling Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Den Finske Menigheten i Norge | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 11/2020 | Stab- og utvikling Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Epinionglobal - Epinion Norge på vegne av FHI | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1165/2020 | Stab- og utvikling Oppsigelse av leilighet - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 969/2020 | Teknisk Søknad på stilling som sykepleier http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isaq, Hassan Ahmed Mohammed | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 834/2020 | Pleie- og omsorgstjenesten Bekreftelse på aksept av vilkår RE 022/19 og utbetalingsanmodning 50% del 1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 734/2020 | Teknisk Kvittering - SSB-rapport for Unjargga gielda/Nesseby http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjorteviltregisteret | Journaldato: 18.02.2020 | RegistryNumber: 683/2020 | Stab- og utvikling Forespørsel om grense mellom elv og sjø http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 14.02.2020 | RegistryNumber: 638/2020 | Teknisk Vedr. søknad om dispensasjon - ***** ***** - vinter 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2020 | RegistryNumber: 428/2020 | Stab- og utvikling Avslutning av stedlig tilsyn - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 24.01.2020 | RegistryNumber: 274/2020 | Hjelpetjenesten Søknad på stilling - Päivi Kontio http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 256/2020 | Pleie- og omsorgstjenesten Brilleavtaler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svbht - Tove Karin Andersen | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 171/2020 | Administrasjonssjefen Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dar El Eman Islamic Center | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 10/2020 | Stab- og utvikling Årsregnskap og årsmelding Nesseby kommune 2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/33729 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 1538/2018 | Økonomiavdelingen Domstoladministrasjonen - Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Domstoladministrasjonen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1176/2020 | Stab- og utvikling Reinbeitedistrikt D6Smuk - Vedr. disper vår/vinterbeite http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt D6smuk | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 1173/2020 | Stab- og utvikling Søknad sykepleierstilling 100% http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Christian Johnsen | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 829/2020 | Pleie- og omsorgstjenesten Vedr. søknad om dispensasjon - ***** ***** - gamme 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 749/2020 | Stab- og utvikling Innmeldingsskjema for snarefangst - Irma Trane http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irma Trane | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 515/2020 | Stab- og utvikling