Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Waed Rad Ohibi | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2717/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yousif Kousa | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2742/2020 | Teknisk Kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgte medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2790/2019 | Stab- og utvikling Valg av representanter til Øst-Finnmark Regionråd 2019 - 2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øst-Finnmark Regionråd | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3034/2019 | Stab- og utvikling Godkjenning av valglister til kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37420 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1485/2019 | Stab- og utvikling Hanne Iversen Noste - Søknad om forlenget permisjon fra verv som formannskapsmedlem, kommunestyremedlem og varaordfører http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41573 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1830/2020 | Stab- og utvikling Valg av representanter til det nye "Øst-Finnmarkinterkommunalt politisk råd", tidligere Øst-Finnmark Regionråd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40388 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 645/2020 | Stab- og utvikling Valg av settevaraordfører for perioden 01.01.2020 - 31.05.2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39612 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3677/2019 | Stab- og utvikling Hanne Iversen Noste - Søknad om permisjon fra verv som formannskapsmedlem, kommunestyremedlem og varaordfører http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39587 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3652/2019 | Stab- og utvikling Søknad om tilskudd -Garraduodji - Per Andersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samisk Studieforbund - SOL | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 325/2020 | Stab- og utvikling Valg av valgnemnd for valgperioden 2019 - 2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38818 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2883/2019 | Stab- og utvikling Valg av medlemmer til Representantskapet i Øst-Finnmark avfallsselskap ANS for valgperioden 2019 - 2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38816 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2881/2019 | Stab- og utvikling Valg av representanter til Øst-Finnmark Regionråd 2019 - 2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38813 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2878/2019 | Stab- og utvikling Valg til Kommunenes Sentralforbund (KS) for perioden 2019 - 2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38812 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2877/2019 | Stab- og utvikling Vedr habilitet klage løype 2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skalvejavre hytteforening | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2120/2019 | Administrasjonssjefen Valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 - 2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38811 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2876/2019 | Stab- og utvikling VS: Motorferdselsforbud og utsatt åpning av barmarksløype http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jim Einar Roska | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2113/2019 | Administrasjonssjefen Valg av varaordfører for valgperioden 2019 - 2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38810 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2875/2019 | Stab- og utvikling Varsel om søksmål - Forespørsel om møte http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Galbajohk vannforsyning v/Arild Hårvik | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1713/2019 | Teknisk Valg av ordfører for valgperioden 2019 - 2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38809 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2874/2019 | Stab- og utvikling Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38805 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2870/2019 | Stab- og utvikling Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38789 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2854/2019 | Stab- og utvikling Søknad om tiltak etter plan og bygningsloven om utbedring av barmarks løype nr 2 Skalvejavreløypa http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Hårvik | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 432/2019 | Teknisk Oppfordring til å foreslå kandidater til råd for personer med nedsatt funksjonsevne Unjárgga gielda/ Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FFO Finnmark | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 448/2020 | Stab- og utvikling Årets pensjonist 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43724 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3980/2020 | Stab- og utvikling Vedtak etter smittevernloven §4-1, lokale karanteneregler i Nesseby kommune 17.04.-24.04.2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41186 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 1443/2020 | Administrasjonssjefen Valg av tilflyttingsnemnd for perioden 2019-2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39166 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3231/2019 | Stab- og utvikling Valg av klagenemnd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39171 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3236/2019 | Administrasjonssjefen Arild Wiltmann Kero - Søknad om fradeling av areal til jordbruksformål http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40014 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 271/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling av plass http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 3615/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Valg av representanter til Vest Finnmark kommunerevisjon IKS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vefik | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 27/2020 | Stab- og utvikling Valg av representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2019-2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39157 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3222/2019 | Stab- og utvikling Valg av representanter til Finnmark Friluftsråd for perioden 2019-2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39152 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3217/2019 | Stab- og utvikling Utlevering av eposter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark politidistrikt | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2060/2019 | Teknisk Vedtak etter smittevernolven §4-1- lokale karanteneregler i Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41107 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 1364/2020 | Administrasjonssjefen Omorganisering- Sammenslåing av hjelpetjenesten og pleie- og omsorg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43924 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 4180/2020 | Administrasjonssjefen Valg av barnas representant i plansaker http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39149 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3214/2019 | Stab- og utvikling Valg av representanter til Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS for perioden 2019-2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39134 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3199/2019 | Stab- og utvikling Valg av representanter til samarbeidsutvalg/miljøutvalg Nesseby Oppvekstsenter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39122 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3187/2019 | Stab- og utvikling Omorganisering- Sammenslåing av hjelpetjenesten og Peie- og omsorg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41943 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2200/2020 | Hjelpetjenesten Valg av medlemmer til Bibliotekbusstyret for perioden 2019-2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39108 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3173/2019 | Stab- og utvikling Valg av representanter til Vest Finnmark kommunerevisjon IKS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39107 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3172/2019 | Stab- og utvikling Reminder Project 6-2 “North Saami Place Names in Unjárga” http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pawanka Fund | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2784/2019 | Stab- og utvikling Forelegg - Sirddagopphe vannverk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43730 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 3986/2020 | Administrasjonssjefen Valg av representanter til representantskapet ved Norasenteret IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39106 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3171/2019 | Stab- og utvikling Valg av representanter til Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39105 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3170/2019 | Stab- og utvikling Vedtak etter smittevernloven- lokale karantene bestemmelser i Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41011 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 1268/2020 | Administrasjonssjefen Valg av Eldreråd for perioden 2019-2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39071 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3136/2019 | Stab- og utvikling Svar søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 3633/2019 | Teknisk Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2019- 2022 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38584 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2649/2019 | Teknisk Valg av dispensasjonsutvalg for perioden 2019-2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39070 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3135/2019 | Stab- og utvikling Søknad om tilskudd for minstepensjonister - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3586/2020 | Hjelpetjenesten SV: 18/272328-20 - Nesseby kommune - søknad om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 3288/2019 | Teknisk Valg av Viltnemnd for perioden 2019-2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39069 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3134/2019 | Stab- og utvikling Søknad om stipend http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ine Marielle Trane Porsanger | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1198/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om tilskudd for minstepensjonister - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3585/2020 | Hjelpetjenesten Valg av politisk forhandlingsutvalg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/44056 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 4312/2020 | Stab- og utvikling Søknad om tilskudd for minstepensjonister - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3584/2020 | Hjelpetjenesten Oppgradering av uteområder Mortensnes Kulturminneområde http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37062 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1127/2019 | Teknisk Beslutning om kontaktforbud http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 597/2019 | Administrasjonssjefen Svar vedr. stinning som barnevernkonsulent - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2199/2019 | Hjelpetjenesten Tilsettingsbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 3953/2020 | Administrasjonssjefen Søknad om tilskudd til minstepensjonister - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3583/2020 | Hjelpetjenesten Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021-2024 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43548 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3805/2020 | Stab- og utvikling Sommerjobber for ungdom - økning av ramme http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41603 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 1860/2020 | Teknisk Søker trukket reservasjonen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 4015/2020 | Administrasjonssjefen Kirsti Bergstø - Søknad om fritak fra vervet som varamedlem for SV i kommunestyret http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43602 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3859/2020 | Stab- og utvikling Søknad om tilskudd til minstepensjonister - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3582/2020 | Hjelpetjenesten Søknad om tilskudd for minstepensjonister - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3577/2020 | Hjelpetjenesten Sissel Røstgaard - Søknad om fritak fra politiske verv i tidsrommet 14.09.2020 - 31.12.2021 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43614 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3871/2020 | Stab- og utvikling Anmeldelse trusler og fjerning av løypestikker - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark politidistrikt | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 801/2019 | Teknisk Innstillingsbekreftelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 3960/2020 | Administrasjonssjefen Søknad om tilskudd for minstepensjonister - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3576/2020 | Hjelpetjenesten Forslag på skjønnsmedlemmer til Indre-Finnmark domssogn 2021 - 2024 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41976 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2233/2020 | Stab- og utvikling Garraduodjelatnja Vuonnabađas http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37122 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1187/2019 | Administrasjonssjefen Valg av meddommere til Indre Finnmark tingrett 2021 - 2024 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41947 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2204/2020 | Stab- og utvikling Midler til samiske formål - Søknadsskjema 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 823/2020 | Stab- og utvikling Søknad om midler til nye vannrør - Søknad om midler satt av i forbindelse med koronapandemien http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42702 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2959/2020 | Teknisk Valg av jordskiftedommere til Finnmark jordskifterett 2021 - 2024 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41902 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2159/2020 | Stab- og utvikling Valg av revisjonsselskap for Unjárgga gielda/Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42036 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2293/2020 | Stab- og utvikling Valg av stemmestyre med leder og nestleder - Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36309 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 375/2019 | Stab- og utvikling Midler til samiske formål 2019 - Isak Saba senteret: Arrangere SAM 1031 samisk som fremmedspråk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2496/2019 | Stab- og utvikling Valg av leder og nestleder i Eldrerådet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/39418 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3483/2019 | Stab- og utvikling Šøte http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Trosten | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 950/2019 | Teknisk Råd for personer med funksjonsnedsettelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40033 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 290/2020 | Hjelpetjenesten Delegering av myndighet til valgsekretær http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36300 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 366/2019 | Stab- og utvikling Søknad om midler til språkkurs http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 304/2019 | Stab- og utvikling Utbetalingsanmodning HK 096/20 - Várjjavuona luođit - Varangerfjordens joiker http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2466/2020 | Stab- og utvikling Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett perioden 2021-2024 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41897 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2154/2020 | Stab- og utvikling Saltvannsanlegg Kløvnes Budsjettregulering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40390 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 647/2020 | Teknisk Kystsoneplan for Varanger - finansiering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38917 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2982/2019 | Teknisk Søknad om fradeling og bygging av fjøs på gbnr. 11/1 i Meskelv http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36538 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 603/2019 | Teknisk Vedr. rapport etter stedlig tilsyn etter helse- og omsorgstjenesteloven kap.9. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 754/2019 | Administrasjonssjefen Tilbud om stilling - 100% Merkantil vikariat http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 3149/2020 | Hjelpetjenesten Purring på innsynsbegjæring http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG GAB brukere i Tana | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 3484/2020 | Hjelpetjenesten Søknad om dispensasjon fra arealplan - boligtomt utenfor regulert område - http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43309 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 3566/2020 | Teknisk Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - Tid og sted for stemmegivning på valgting http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36297 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 363/2019 | Stab- og utvikling Utbetalingsanmodning referansenr. 201703062-30. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 548/2019 | Stab- og utvikling Šøte http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddleif Nilsen | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 952/2019 | Teknisk Re: VS: vedr. kjøp av eiendom http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Marie Holien | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1474/2019 | Teknisk