Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: taju@hotmail.no | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 1531/2020 | Teknisk Søknad om videre leieforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 4190/2020 | Teknisk Søknad om forlengning av botiden i skoleveien 9 B. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Inge Olsen | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 4160/2020 | Teknisk Søknad om kommune leilighet - Svar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 3967/2020 | Teknisk Søknad om kommunal leilighet / bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3933/2020 | Teknisk Søknad kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 3879/2020 | Teknisk Rundskriv om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/44008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 4264/2020 | Administrasjonssjefen En bønn fra hytteeiere i Bergebydalen - vedr forslaget til endring av løype 3 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juha Einar Siiri med flere | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 3911/2020 | Stab- og utvikling Presisering av åpningstider i barnehager http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3886/2020 | Administrasjonssjefen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3863/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3862/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Oppsigelse SFO - Stine Schjølberg Østmo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Lilly Roska | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 3711/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Oppsigelse sfo - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 3710/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Protokoll fra Teams-møtet i rovviltnemnda for region 8 den 23. september 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen TF | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 4162/2020 | Stab- og utvikling Detaljregulering av Vesterelvnes avløpsområde - Egengodkjenning etter plan- og bygningslovens § 12-12 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43765 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 4021/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - svar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/44033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 4289/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter DETALJREGULERING FOR VESTERELVNES AVLØPSSONE - PLANFORSLAG TIL SLUTTBEHANDLING http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 4104/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling av plass http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/44013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 4269/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Klage til riksadvokaten over avvisning av klage - kopi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hegg og Co | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 4188/2020 | Teknisk Søknad SFO ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 4174/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter J - 683 final report http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: C-Net - Båtsfjord Laboratorium | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 4148/2020 | Teknisk Overtredelse av kulturminneloven - Underretning om øvrig saksavgjørelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark politidistrikt | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 4012/2020 | Teknisk SFO søknad ny plass - ***** ***** - tildeling av plass http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 4127/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter J - 623 final report http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: C-Net - Båtsfjord Laboratorium | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 4102/2020 | Teknisk SFO søknad ny plass - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 4124/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 3989/2020 | Administrasjonssjefen J - 567 final report http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: C-Net - Båtsfjord Laboratorium | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3836/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling av plass http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 4041/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter J - 567 final report http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: C-Net - Båtsfjord Laboratorium | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3835/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 4040/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Uttalelse vedr vannledning Karlebotn- Sirdagohppe http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3834/2020 | Teknisk Purring ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/44039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 4295/2020 | Administrasjonssjefen ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 3948/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Videreføring av serverings- og skjenkebevilling for Varangerkroa v/Leif-Gunnar Opdahl 2020-2024 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Varangerkroa v/Leif-Gunnar Opdahl | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 4196/2020 | Stab- og utvikling Vedtak fra kontrollutvalget i sak 20-20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Ettersending av vedlegg til saken http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vadsø kommune | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 4169/2020 | Ufordelt/sendt tilbake til arkiv ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 3941/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om videreføring av skjenkebevilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varangerkroa | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 4194/2020 | Stab- og utvikling Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Nesseby 8.oktober 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vadso Kommune - Kari Mette Foslund | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 4153/2020 | Stab- og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3940/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter 20/18802 Vedtak sak 19-20 Budsjett kontroll og revisjon 2021 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vadso Kommune - Kari Mette Foslund | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 4152/2020 | Stab- og utvikling Vedtak alkoholbevilling - skrivefeil på dato http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop - mira.olsen.thomassen@coop.no | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 4099/2020 | Stab- og utvikling Uttalelse fra Kystverket - Til høring/offentlig ettersyn - Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger - Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø og Vardø kommune - Troms og Finnmark fylke http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 4053/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3858/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter 20/18806 Vedtak sak 20-20 Plan for forvaltningsrevisjon http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vadso Kommune - Kari Mette Foslund | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 4151/2020 | Stab- og utvikling Nesseby fiskarlag - Vedr. kystsoneplan for Varanger http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby fiskarlag | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 4118/2020 | Teknisk Videreføring av salgsbevilling i påvente av kommunestyrebehandling - Alkoholholdig drikke klasse 1 ved COOP MARKED Varangerbotn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Coop Finnmark SA v/Mira Olsen | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 4002/2020 | Stab- og utvikling Påminnelse om valg av forliksrådsmedlemmer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 3998/2020 | Stab- og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** tildeling ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3857/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Nesseby - møte med Delta - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cathrine Bjoland-Øverby m.fl. | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 3702/2020 | Administrasjonssjefen Søknad om fritak fra politiske verv http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/44004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Johansen Reisænen | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 4260/2020 | Stab- og utvikling Saker til møte i kontrollutvalget 8. oktober http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vadso Kommune - Lene Harila | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 4109/2020 | Stab- og utvikling Vedrørende utløp av inneværende bevillingsperiode jf. alkoholloven § l-6 - Ringnes As http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringnes - NO SM Bevilling | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 3996/2020 | Stab- og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3856/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Sluttdokumentasjon, FDV, garantibevis osv. flytebrygge http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VikØrsta | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3853/2020 | Teknisk Nesseby fiskarlag - Ad. kystsoneplan for Varanger http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby fiskarlag | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 4075/2020 | Teknisk Innkalling til møte 8. oktober 2020 i Kontrollutvalget (209790) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vadso Kommune - Lene Harila | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 3962/2020 | Stab- og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling av plass http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3855/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og røykekontroller samt vekt på Corona relaterte observasjoner. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 3883/2020 | Stab- og utvikling VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2021-2024 - KOMMUNENES FORSLAG http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 3715/2020 | Stab- og utvikling Referat folkemøte Kystsoneplan Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Oddleif Nilsen | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 4022/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3854/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Nesseby 24. august 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vadso Kommune - Kari Mette Foslund | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3829/2020 | Stab- og utvikling Innkalling til Generalforsamling i Øst-Finnmark avfallsselskap AS 07.10.2020 kl.12 i kommunestyresalen Båtsfjord http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofas - Tone Maurstad | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 4105/2020 | Ordføreren ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3848/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om fritak fra politiske verv http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsti Bergstø | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3813/2020 | Stab- og utvikling Søknad om transporttjeneste - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 4212/2020 | Hjelpetjenesten Innkalling til Generalforsamling i Øst-Finnmark avfallsselskap AS 07.10.2020 kl.12 i kommunestyresalen Båtsfjord http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofas - Tone Maurstad | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 4103/2020 | Ordføreren Klagesak avsluttes - innsyn i søkerliste til stilling som økonomisjef i Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 4076/2020 | Administrasjonssjefen Deres ref 20/18832-3 - Søknad om disp. fra arealplan og deres høringsuttalelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 3921/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3841/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om fritak fra politiske verv http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Røstgaard | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3811/2020 | Stab- og utvikling Tilbud om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita-Alise Porsanger-Moen | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 3725/2020 | Barneverntjenesten - Nesseby og Tana Søknad om transporttjeneste - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 4211/2020 | Hjelpetjenesten Deres ref 2020/7611 - Nesseby kommunes behandling av søknad om disp. til bolig utenfor regulert område http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 3920/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3840/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Vedr. deling av gnr. 3, bnr. 23 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42653 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Salmela | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 2910/2020 | Teknisk Søknad TT-tjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 4210/2020 | Hjelpetjenesten Deres ref 20/18832-3 - Søknad om disp. fra arealplan og deres høringsuttalelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 3919/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3839/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Statnett SF - eiendomsskatt - manglende behandling av klager 2017 og 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statnett - Eiendomsskatt | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 4168/2020 | Teknisk Søknad om transporttjeneste - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 4058/2020 | Hjelpetjenesten Bekreftelse på anmeldt forhold trusler mot tjenestemann http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark politidistrikt | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 4013/2020 | Administrasjonssjefen Søknad kulturmidler - Nesseby pensjonistforening http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby pensjonistforening | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 4016/2020 | Stab- og utvikling Melding til tinglysing for opprettelse av to grunneiendommer gbnr. 3/27 og gbnr. 3/28 i 5442 Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3724/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3838/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter RE 006/20 - bekreftelse på aksept http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Oddleif Nilsen | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 3634/2020 | Teknisk Punktfeste til grillhytte/flytebrygge - Tilbakemelding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Wikan | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 2116/2019 | Teknisk Spørsmål vedr. kommunale eldreråd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/44009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Dorrit Lauritzen | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 4265/2020 | Stab- og utvikling Retur av tinglyst dokument gnb 10/26 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 4189/2020 | Teknisk Søknad om transporttjeneste - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 4057/2020 | Hjelpetjenesten Anmodning om tilleggsopplysninger økonomisjefstilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 3932/2020 | Administrasjonssjefen Telenor NOC - 34639390 - Varsling oppdatert http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Trosten | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 3901/2020 | Administrasjonssjefen Søkbare språkprosjektmidler til samisk språkuke 19.-25.10. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Nina Merete Austad | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3889/2020 | Stab- og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3837/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om kulturmidler - NIF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby IF NIF | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3851/2020 | Stab- og utvikling Ekstra tildeling til modellkommune 0-24 samarbeidet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 3789/2020 | Administrasjonssjefen Oppfølging etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 3695/2020 | Stab- og utvikling Søknad stilling - Barnets kontaktperson saksbehandler ledig stilling 100% - barnevern http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Andre Arntsen | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 3682/2020 | Barneverntjenesten - Nesseby og Tana RE 006/20 -Unjárgga gielda / Nesseby kommune -Saltvannsanlegg ved Kløvnes fiskemottak /Påminnelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 3628/2020 | Teknisk Søkerliste renholder til uttalelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/44017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnhild Helen Pedersen m.fl. | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 4273/2020 | Teknisk