Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 2598/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 2597/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Oppsigelse av SFO-plass - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 2536/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 2474/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Oppsigelse SFO http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Iversen | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 2132/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 2863/2019 | Teknisk Oppsigelse av leiekontrakt - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 2757/2019 | Teknisk Oppsigelse av leileighet ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 2708/2019 | Teknisk Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 2705/2019 | Teknisk Søknad om kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 2656/2019 | Teknisk Oppsigelse - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 2501/2019 | Teknisk Oppsigelse trekkes tilbake http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 2433/2019 | Teknisk Samisk stedsnavn Bergeby: Suovvejohka og Buorresárku http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn-Britt Retter | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 2814/2019 | Stab- og utvikling 15/856-2 Nesseby kommune – navnesak Nyborg, Rovvejohka mfl. – stedsnavntjenesten etterlyser høringsuttalelser http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Språkrådet | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 2133/2019 | Stab- og utvikling Oppsigelse leilighet - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 2349/2019 | Teknisk Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 2260/2019 | Teknisk Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 2259/2019 | Teknisk Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 2258/2019 | Teknisk Søknad om å bytte kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 2257/2019 | Teknisk 18/1560-11 Vedrørende grunneiers tillatelse til skuterløype 11 i Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 07.10.2019 | RegistryNumber: 2850/2019 | Stab- og utvikling Oppsigelse av bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2240/2019 | Teknisk Oppsigelse av kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2239/2019 | Teknisk Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2238/2019 | Teknisk Oppsigelse kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2237/2019 | Teknisk Bytte kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2236/2019 | Teknisk Oppsigelse av kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2235/2019 | Teknisk Oppsigelse Soltunveien 17 B http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2234/2019 | Teknisk Søknad om kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 2204/2019 | Teknisk Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 2203/2019 | Teknisk Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 1794/2019 | Teknisk Søknad for Kommunestipend - Mathis Elias Muotka http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathis Elias Muotka | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 2636/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Valg av stemmestyre med leder og nestleder - Innkalling til gjennomgang av stemmestyrets arbeid http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stemmestyrets medlemmer og varamedlemmer | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 2549/2019 | Stab- og utvikling Informasjon om kommende spørreundersøkelse om valggjennomføringen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 2516/2019 | Stab- og utvikling Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 2214/2019 | Stab- og utvikling Svar på søknad - ledige stillinger - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 1932/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 2213/2019 | Stab- og utvikling Åpner barmarksløype 2 for motorferdsel - Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 2181/2019 | Teknisk Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 2212/2019 | Stab- og utvikling SV: Vedrørende klage på utsatt åpning av barmarksløype 2 - Skalvejavreløypa http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 2122/2019 | Teknisk Klage stenging barmarksløype 2 Skalvejavreløypa http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skalvejavre hytteforening | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 2118/2019 | Teknisk Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 6 eller kode 7 i Folkeregisteret http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 2050/2019 | Stab- og utvikling Valg av stemmestyre med leder og nestleder Innkalling til gjennomgang av stemmestyrets arbeid http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Pleym m.fl. | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 2048/2019 | Stab- og utvikling Protokoll for oppmålingsforretning og matrikkelbrev for gnr. 8 bnr.33 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edgar Olsen | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 2661/2019 | Teknisk Svar GVF møte med kommunen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Hårvik | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 2117/2019 | Teknisk Tilleggsopplysninger - Gårdsdrift, videreforedling og kafè http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Wiltmann Kero | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 2776/2019 | Teknisk Ettesending til Kulturmidler søknad Nesseby HJFF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Herreds JFF | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 2816/2019 | Stab- og utvikling VS: GVF ERSATNINGSSAK http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Hårvik | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 2056/2019 | Teknisk Søknad Kultumidler - NHJFF 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesseby Herreds Jeger- og Fiskerforening v/Regine Emilie Mathisen | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 2704/2019 | Stab- og utvikling Søknad om kulturmidler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sørsiden bygdelag v/Tommy Dikkanen | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 2703/2019 | Stab- og utvikling Krav om ny regulering - kollektivt knutepunkt i Varangerbotn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varangerkroa v/Leif Gunnar Opdahl | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 2555/2019 | Teknisk Analyserapport 19-1007 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 2778/2019 | Teknisk Nesseby Pensjonistforening - Søknad om kulturmidler 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NESSEBY PENSJONISTFORENING v/Jarl Even Roska | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 2702/2019 | Stab- og utvikling Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 2471/2019 | Stab- og utvikling Tilleggs skriv med ytterligere momenter og redegjørelse av klage http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Johnsen m/fl. | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 2408/2019 | Teknisk Grunnundersøkelser - Forespørsel om kabler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 2302/2019 | Teknisk Sørsiden Tabernakelforening - Søknad om kulturmidler 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sørsiden Tabernakelforening | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 2701/2019 | Stab- og utvikling Analyserapport 19-0955 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 2623/2019 | Teknisk Status i sak 2018/332- søknad om fradeling fra gbnr. 11/1/17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Wiltmann Kero m.fl. | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 2309/2019 | Teknisk Avtale mellom Galbajohka vannforsyning og Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 2023/2019 | Administrasjonssjefen Søknad om kulturmidler 2019 - Tana og Nesseby Seniordans http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana og Nesseby Seniordans | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 2700/2019 | Stab- og utvikling Analyserapport 19-0933 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 2621/2019 | Teknisk Vedr. behandling av søknad om tilskudd til din klient Mads Dahl http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Øistein Schønsby | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 1030/2019 | Stab- og utvikling Søknad om kommunale kulturmidler 2019 - Karlebotn bygdelag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38634 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karlebotn bygdelag v/Tor Ivar Soldat | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 2699/2019 | Stab- og utvikling Analyserapport 19-0883 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 2531/2019 | Teknisk Tilskudd til min klient ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/36964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Øistein Schjønsby | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 1029/2019 | Stab- og utvikling Karlebotn Kapellforening - Søknad om kulturmidler 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karlebotn Kapellforening v/Arne Banne | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 2698/2019 | Stab- og utvikling Analyserapport 19-0882 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 2530/2019 | Teknisk SV: Trekker tilbake søknad - tilskudd til kjøp av rein http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38405 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Øistein Schjønsby | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 2470/2019 | Stab- og utvikling Trekker tilbake søknad - tilskudd til kjøp av rein http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Øistein Schjønsby | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 2454/2019 | Stab- og utvikling Søknad om kulturmidler - VBK http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marina Ingilæ | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 2476/2019 | Stab- og utvikling Tar SFO-plass http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Bore-Mathisen | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 2351/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Analyserapport 19-0852 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 2314/2019 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling av plass http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38699 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 2764/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad Kultumidler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Herreds Jeger- og Fiskerforening v/Regine Emilie Mathisen | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 2364/2019 | Stab- og utvikling Analyserapport 19-0798 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 2292/2019 | Teknisk Ang. næringstøtte kjøp av livdyr http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advikat Øistein Schjønsby | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 2135/2019 | Stab- og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling av plass http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 2763/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad kulturmidler 2019 - NIF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby IF NIF v/Jørn Opdahl | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 2362/2019 | Stab- og utvikling Analyserapport 19-0797 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 2291/2019 | Teknisk Sakliste og saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019 – Alta http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 2813/2019 | Stab- og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 2759/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om kulturmidler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sørsiden bygdelag v/Tommy Dikkanen | Journaldato: 16.08.2019 | RegistryNumber: 2342/2019 | Stab- og utvikling Analyserapport 19-0570 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 2179/2019 | Teknisk Protokoll fra e-postmøte i rovviltnemnda for region 8 – september 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 2779/2019 | Stab- og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 2758/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Analyserapport 19-0627 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 2177/2019 | Teknisk Avslutning av sivil sak i konfliktrådet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Konfliktrådet i Finnmark | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 2059/2019 | Administrasjonssjefen Sendt svar vedr. tilsetting http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 2736/2019 | Hjelpetjenesten ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 2596/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter RO 032/18 ja RO 030/18 ohcan áigemeari guhkidit goappaš prošeavttain http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámediggi | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 2439/2019 | Stab- og utvikling Presisering av motorferdselregelverket - motorferdsel i forbindelse med elgjakt i Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 2311/2019 | Stab- og utvikling Analyserapport 19-0675 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 2175/2019 | Teknisk Vedlegg til søknad om kulturmidler 2019 - Nesseby Pensjonistforening http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Pensjonistforening | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 2108/2019 | Stab- og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 2595/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om støtte til overtakelse av reinflokk - Mads Dahl http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37073 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 1138/2019 | Stab- og utvikling Avklaring av status på sperregjerde mellom rbd. 6 og rbd. 7 - kopi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdepartementet | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 2443/2019 | Stab- og utvikling VS: uskifting gatelys http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Erik Pedersen | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 2273/2019 | Teknisk VS: 19/499-5 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Flytting av gnr 2027/12/1/75 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 2192/2019 | Teknisk Matrikkelbrev for gnr. 12 bnr. 377 i Nesseby kommune. Protokoll for oppmålingsforretning. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANN-ROSE DAHL m.fl. | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 1790/2019 | Teknisk Nesseby Pensjonistforening - Søknad om kulturmidler 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NESSEBY PENSJONISTFORENING | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 2085/2019 | Stab- og utvikling