Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Oppsigelse SFO http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Iversen | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 2132/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Oppsigelse av SFO-plass - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Løvås | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 1351/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Oppsigelse av SFO-plass - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Løvås | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1321/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om SFO - ***** ***** ***** - tildeling av plass http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Løvås | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1276/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad SFO - ***** ***** ***** - tildeling av plass http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Susanne Schjølberg | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1275/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad SFO - ***** ***** ***** - tildelt plass http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Kjærstad | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1273/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Oppsigelse av SFO - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Susanne Schjølberg | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1271/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Oppsigelse Sfo plass - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elle Smuk | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1270/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter 15/856-2 Nesseby kommune – navnesak Nyborg, Rovvejohka mfl. – stedsnavntjenesten etterlyser høringsuttalelser http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Språkrådet | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 2133/2019 | Stab- og utvikling Melding om vedtak i sak 2019/137, Biggánjárga og andre navn i Unjárgga gielda http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 1359/2019 | Stab- og utvikling Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 2260/2019 | Teknisk Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 2259/2019 | Teknisk Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 2258/2019 | Teknisk Søknad om å bytte kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 2257/2019 | Teknisk Oppsigelse av bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2240/2019 | Teknisk Ber om rettelse i verneforskrift - Beskrivelse av snøskuterløype 2 i Nesseby kommune i verneforskriften for Varangerhalvøya Najonalpark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre | Journaldato: 03.07.2019 | RegistryNumber: 1961/2019 | Stab- og utvikling Oppsigelse av kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2239/2019 | Teknisk Løype 2 Nesseby/verneforskrift http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 1708/2019 | Stab- og utvikling Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2238/2019 | Teknisk Oppsigelse kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2237/2019 | Teknisk Bytte kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2236/2019 | Teknisk Oppsigelse av kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2235/2019 | Teknisk Oppsigelse Soltunveien 17 B http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 2234/2019 | Teknisk Søknad om kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 2204/2019 | Teknisk Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 2203/2019 | Teknisk VS: Forlengelse av husleiekontrakt. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 1824/2019 | Teknisk Søknad på stilling som fagarbeider - Florida Johnson http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Florida Johnson | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 1596/2019 | Pleie- og omsorgstjenesten Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 1794/2019 | Teknisk Søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hassan Hamid | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 1722/2019 | Teknisk Arbeidssøknad renholder http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Narawan Mukrathok | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 1706/2019 | Teknisk TILDELING - KOMMUNESTIPEND VÅR 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Økonomikontoret | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1248/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 2214/2019 | Stab- og utvikling Svar på søknad - ledige stillinger - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 1932/2019 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 2213/2019 | Stab- og utvikling Åpner barmarksløype 2 for motorferdsel - Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 2181/2019 | Teknisk Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 2212/2019 | Stab- og utvikling SV: Vedrørende klage på utsatt åpning av barmarksløype 2 - Skalvejavreløypa http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 2122/2019 | Teknisk Klage stenging barmarksløype 2 Skalvejavreløypa http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skalvejavre hytteforening | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 2118/2019 | Teknisk Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 6 eller kode 7 i Folkeregisteret http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 2050/2019 | Stab- og utvikling Valg av stemmestyre med leder og nestleder Innkalling til gjennomgang av stemmestyrets arbeid http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Pleym m.fl. | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 2048/2019 | Stab- og utvikling Møte med kommunen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Hårvik | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 1879/2019 | Teknisk Varsel om søksmål - Galbajohk Vannforsyning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Galbajohk Vannforsyning v/Arild Hårvik | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 1712/2019 | Teknisk Erklæring om ønske om å ikke stille til valg - Annbjørg Mudenia-Tran http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annbjørg Mudenia-Tran | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 1459/2019 | Stab- og utvikling Vedr. fritak fra kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Ranveig Nilsen | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 1434/2019 | Stab- og utvikling Motorferdselsforbud og utsatt åpning av barmarksløype http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jim Einar Roska | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 1878/2019 | Teknisk Erklæring om ønske om å ikke stille til valg - Ingvald Andersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvald Andersen | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 1437/2019 | Stab- og utvikling Svar GVF møte med kommunen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Hårvik | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 2117/2019 | Teknisk Erklæring om ønske om ikke å stille til valg - Julie Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Hansen | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 1436/2019 | Stab- og utvikling Ny listekandidat Arbeiderpartiet 7. plass- Johnny Leo Jernsletten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Hansen | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 1419/2019 | Stab- og utvikling VS: GVF ERSATNINGSSAK http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Hårvik | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 2056/2019 | Teknisk Bestilling av stemmesedler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Inger Olsen | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 1354/2019 | Stab- og utvikling Søknad på sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Nikolai Henriksen | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 1510/2019 | Teknisk Vedr. fritak fra kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Hansen | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 1384/2019 | Stab- og utvikling Grunnundersøkelser - Forespørsel om kabler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 2302/2019 | Teknisk Søknad på sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hassan Ahmed Mohammed Isaq | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 1503/2019 | Teknisk Vedr. fritak fra kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klara Helander | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 1383/2019 | Stab- og utvikling Avtale mellom Galbajohka vannforsyning og Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 2023/2019 | Administrasjonssjefen Søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Willy Andre Johnsen | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 1494/2019 | Teknisk Vedr. fritak fra kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Gunnar Henriksen | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 1380/2019 | Stab- og utvikling Klage på vedtatt fradeling og bygging av driftsbygning i Meskelv http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Larsen | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 1586/2019 | Teknisk Søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alduma Adam | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 1492/2019 | Teknisk Erklæring om ønske om å ikke stille til valg - Per Inge Heitmann Olsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Inge Heitmann Olsen | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 1381/2019 | Stab- og utvikling Høringssvar Vesterelvnes avløpssone http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet Region Finnmark | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 1371/2019 | Teknisk Søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Mørtsell | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 1491/2019 | Teknisk Forslag til valgliste - Nesseby Senterparti http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klara Helander | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1331/2019 | Stab- og utvikling Ang. fjøs i Meskelv http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Wiltmann Kero | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 1317/2019 | Teknisk Til informasjon - vannprøver/møte http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Galbajohka vannforsyning v/Arild Hårvik | Journaldato: 11.06.2019 | RegistryNumber: 1620/2019 | Teknisk Søknad på sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salwa Rad Ohibi | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 1480/2019 | Teknisk Forslag til valgliste - Arbeiderpartiet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Hansen | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1330/2019 | Stab- og utvikling 19/767-2 Svar - søknad om kjøp av landbrukstomt - gnr 11/1/17 ved Meskelv - Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 1312/2019 | Teknisk Analyserapport 19-0852 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 2314/2019 | Teknisk SV: Galbajohk Vannforsyning, farekartlegging http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Hårvik | Journaldato: 11.06.2019 | RegistryNumber: 1581/2019 | Teknisk Høringssvar Kommunedelplan for Kulturminner og kulturmiljø http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn-Britt Retter | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 1573/2019 | Teknisk Søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Salwa Rad Ohibi | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 1430/2019 | Teknisk Forslag til valgliste - Tverrpolitisk liste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Kjærstad | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1329/2019 | Stab- og utvikling Analyserapport 19-0798 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 2292/2019 | Teknisk Ang. næringstøtte kjøp av livdyr http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advikat Øistein Schjønsby | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 2135/2019 | Stab- og utvikling Vannledningsgrøft fra Karlebotn til Sirdagohppe http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark politidistrikt | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 1982/2019 | Teknisk Søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juoksa Smuk | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 1427/2019 | Teknisk Forslag til valgliste - Sosialistisk Venstreparti http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Betten | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1328/2019 | Stab- og utvikling Analyserapport 19-0797 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 2291/2019 | Teknisk ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 1897/2019 | Teknisk Ang. tilskudd - Mads Dahl http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øistein Schønsby | Journaldato: 11.06.2019 | RegistryNumber: 1554/2019 | Stab- og utvikling Søknad om sommerjobb 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathis Elias J. Muotka | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 1424/2019 | Teknisk Forslag til valgliste - Unjárgga Sámeálbmot / Nesseby samefolkets parti http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Ranveig Nilssen | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1327/2019 | Stab- og utvikling Analyserapport 19-0570 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 2179/2019 | Teknisk Vedtak i klagenemd i sak SDV 012/19 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sàmediggi - Sametinget | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 2004/2019 | Stab- og utvikling Krav om erstatning for tapt drikkevannskilde http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Galbajok Vannforsyning v/Arild Hårvik | Journaldato: 11.06.2019 | RegistryNumber: 1498/2019 | Teknisk Søknad om sommerjobb 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elen Kristine Petterson | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 1423/2019 | Teknisk Ang. utbetaling av tilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Øistein Schjønsby | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 1404/2019 | Stab- og utvikling Uttalelse fra Kystverket http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 1366/2019 | Teknisk Forslag til valgliste - Høyre http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila S. Smuk | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1326/2019 | Stab- og utvikling Analyserapport 19-0627 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 29.07.2019 | RegistryNumber: 2177/2019 | Teknisk Søknad om kulturmidler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/38058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL Ilar | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 2123/2019 | Stab- og utvikling Avslutning av sivil sak i konfliktrådet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Konfliktrådet i Finnmark | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 2059/2019 | Administrasjonssjefen Søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Krogh Kleppe | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 1422/2019 | Teknisk Váidda áššis/ Klage i sak HE 209/18 Duoji ealáhusšiehtadus/Næringsavtalen for duodji 2018 – Garraduodjebá/ Verksted for garraduodj http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 1413/2019 | Stab- og utvikling Erklæring om ønske om å ikke stille til valg - Willy Juhl Myhre http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Willy Juhl Myhre | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1325/2019 | Stab- og utvikling Formannskapets behandling av søknad om tilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Øistein Schjønsby | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1265/2019 | Stab- og utvikling Samordnet høringsuttalelse til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/37248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 1313/2019 | Teknisk