Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alduma Adam | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 3125/2020 | Teknisk Verdianslag gnr. 11, bnr. 26 i Nesseby http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Mikelsen | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 3537/2020 | Teknisk Søknad om kommune leilighet - Svar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 3967/2020 | Teknisk Søknad om kommunal leilighet / bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3933/2020 | Teknisk Søknad kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 3879/2020 | Teknisk En bønn fra hytteeiere i Bergebydalen - vedr forslaget til endring av løype 3 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juha Einar Siiri med flere | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 3911/2020 | Stab- og utvikling Presisering av åpningstider i barnehager http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3886/2020 | Administrasjonssjefen Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: David Store | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2612/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Willy A. Johnsen | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2611/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathis Muotka | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2610/2020 | Teknisk Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 3560/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inga-Maja Jernsletten | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2609/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mohammed Kousa | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2608/2020 | Teknisk Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det Kgl Kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 2967/2020 | Administrasjonssjefen Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Matez Kousa | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2607/2020 | Teknisk Søknad om kommunal bolig - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 3542/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hassan Ahmed | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2605/2020 | Teknisk Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 2547/2020 | Administrasjonssjefen Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henda Margit | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2604/2020 | Teknisk Coronasak til eldrerådet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Inger Olsen | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 2205/2020 | Administrasjonssjefen Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Soldat | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2602/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elen Kristine Petterson | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2600/2020 | Teknisk Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Mørtsell | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2598/2020 | Teknisk Folkevalgtopplæring - Bekreftelse av dato http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 3018/2020 | Stab- og utvikling Svar på søknad om sommerjobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Katrine Dikkanen Margit | Journaldato: 20.06.2020 | RegistryNumber: 2594/2020 | Teknisk Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 2830/2020 | Teknisk Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 3063/2020 | Teknisk Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 2933/2020 | Teknisk Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 2831/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3863/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3862/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Oppsigelse SFO - Stine Schjølberg Østmo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Lilly Roska | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 3711/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Oppsigelse sfo - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 3710/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 2541/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** - svar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 2884/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 2697/2020 | Teknisk Oppsigelse SFO - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 2718/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Utsatt behandling av erklæring til brønn og vannledning - 11/1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 2858/2020 | Teknisk Søknad om kommunal bolig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 2660/2020 | Teknisk Informasjon til elgjaktlag som skal jakte i Varangerhalvøya nasjonalpark og tilliggende verneområder i 2020 - bestemmelser om motorferdsel http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 3565/2020 | Stab- og utvikling Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 1.7.2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 3020/2020 | Stab- og utvikling Tilbud om stilling som sykepleier http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henri Kitti | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 3236/2020 | Pleie- og omsorgstjenesten Løsning av innsigelse - Vesterelvnes avløpssone http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 2960/2020 | Teknisk Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 10.6.2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 2494/2020 | Stab- og utvikling Detaljregulering for Vesterelvnes avløpssone - løsning av innsigelse fra Fylkesmannen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 2999/2020 | Teknisk NVE trekker innsigelse til detaljregulering for Vesterelvens avløpssone - Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 2728/2020 | Teknisk Anmodning om trekking av innsigelse til detaljregulering for Vesterelv avløpssone http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 2524/2020 | Teknisk J - 567 final report http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: C-Net - Båtsfjord Laboratorium | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3836/2020 | Teknisk J - 567 final report http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: C-Net - Båtsfjord Laboratorium | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3835/2020 | Teknisk Tilbud om stilling som sykepleier http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Kaisa Länsman | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 2780/2020 | Pleie- og omsorgstjenesten Uttalelse vedr vannledning Karlebotn- Sirdagohppe http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3834/2020 | Teknisk J - 500 final report http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: C-Net - Båtsfjord Laboratorium | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 3497/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 3948/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Analyserapport J - 428 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 2979/2020 | Teknisk Tilbud om stilling som sykepleier http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Virpi Montonen | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 2776/2020 | Barneverntjenesten - Nesseby og Tana ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 3941/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Forelegg for brudd på Kulturminneloven §27 - vannledning Sirdagohppe http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politimesteren i Finnmark | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 3591/2020 | Ordføreren Avklaring om eiendom - Várjjatgeaidnu 232 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hermann Hansen | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 2964/2020 | Teknisk Analyserapport J - 378 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 2978/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 3940/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Analyserapport J - 341 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 2977/2020 | Teknisk VEDTAK OM TILDELT ADRESSE http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro L Halvorsen Hald m.fl. | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 2335/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3858/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Sluttrapport for utbetaling av samfunnsutbytte http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SpareBank 1 Nord-Norge | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 3440/2020 | Teknisk Analyserapport J - 337 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 2915/2020 | Teknisk VEDTAK OM TILDELT ADRESSE http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne M Franksdatter Smuk | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 2333/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** tildeling ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3857/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Nesseby - møte med Delta - ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cathrine Bjoland-Øverby m.fl. | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 3702/2020 | Administrasjonssjefen Søknad sykepleierstilling sykeavdeling 100% fast http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jaana Kinnunen | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 904/2020 | Pleie- og omsorgstjenesten ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3856/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Sluttdokumentasjon, FDV, garantibevis osv. flytebrygge http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VikØrsta | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3853/2020 | Teknisk Søknad sykepleierstilling 100% http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Christian Johnsen | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 905/2020 | Pleie- og omsorgstjenesten Tilbud om stilling som kokk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jim Klungerbo | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 2385/2020 | Pleie- og omsorgstjenesten Innkalling til møte 8. oktober 2020 i Kontrollutvalget (209790) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vadso Kommune - Lene Harila | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 3962/2020 | Stab- og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling av plass http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3855/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og røykekontroller samt vekt på Corona relaterte observasjoner. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 3883/2020 | Stab- og utvikling VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2021-2024 - KOMMUNENES FORSLAG http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 3715/2020 | Stab- og utvikling Søknad sykepleierstilling sykeavdeling 100% fast http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/40697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jaana Kinnunen | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 954/2020 | Pleie- og omsorgstjenesten Søknad ferdigstillelse hytte 12/1-75 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrine Trane Nilsen | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 3130/2020 | Teknisk Veahkkebargin Isak Saba guovddážis http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hannah Máret B. Dikkanen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 2627/2020 | Stab- og utvikling Svar på klage om tildelt adresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesseby kommune | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 2183/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3854/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Nesseby 24. august 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vadso Kommune - Kari Mette Foslund | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3829/2020 | Stab- og utvikling HE 042/19 Etablering av dieselfyllingsanlegg / melding om sluttutbetaling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 3568/2020 | Stab- og utvikling Påminnelse: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Surveys Ramboll - Rambøll Management Consulting på vegne av FHI | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 3509/2020 | Stab- og utvikling Valg av skjønnsmedlemmer 2021- 2024 - purring http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 3133/2020 | Stab- og utvikling BARGUOHCAN http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ailo Sagen Dikkanen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 2626/2020 | Stab- og utvikling Søknad ferdigstillelse hytte 12/1-75 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Trane Nilsen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 2661/2020 | Teknisk VEDTAK OM TILDELT ADRESSE_ Læreveien http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorbjørn Henrik Bjørkli | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 2180/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 3848/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om fritak fra politiske verv http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsti Bergstø | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3813/2020 | Stab- og utvikling Påminnelse: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakksskadeloven http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Surveys Ramboll - Rambøll Management Consulting på vegne av FHI | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 3508/2020 | Stab- og utvikling Innkalling til møte i kontrollutvalget (201657) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vadso Kommune - Lene Harila | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 3465/2020 | Stab- og utvikling Etablering av dieselfyllingsanlegg - Tilskudd - Rapporteringsskjema og utbetalingsanmodning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 3447/2020 | Stab- og utvikling Sammendrag av dialogmøter - Kystplan Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 3091/2020 | Teknisk Bargoohcama http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/42368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Margit | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 2625/2020 | Stab- og utvikling VEDTAK OM TILDELT ADRESSE_ Læreveien http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/41922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irma Trane | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 2179/2020 | Teknisk Deres ref 20/18832-3 - Søknad om disp. fra arealplan og deres høringsuttalelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 3921/2020 | Teknisk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 3841/2020 | Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter Søknad om fritak fra politiske verv http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/Details/43554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Røstgaard | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 3811/2020 | Stab- og utvikling