Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Analyserapport 19-1068 v1 Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 2887/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: RO 032/18 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2018 - Sámegiela nannet Unjárgga mánáidgárddis - Guhkkiduvvon gárvvistanáigemearri RO 032/18 - Samisk barnehagetilbud 2018 - Styrke samisk språk i Nesseby barnehage - Utsatt ferdigstillelsesfrist Avs/Mot: Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 2885/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedrørende klage på bygging av garasje gnr 10/80 Avs/Mot: BTEK DA http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 2888/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Vedr. Anmodning om utbetaling av tilskudd Avs/Mot: Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening v/kasserer Julia Amundsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening v/kasserer Julia Amundsen | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 2871/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Manglende oppfyllelse av lovpålagte oppgaver innen barnevernsområdet - 1. halvårsrapportering 2019, samt informasjon om akuttberedskapen Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 2886/2019 | Avdeling: Barneverntjenesten - Nesseby og Tana | Tittel: Tildeling av prosjektskjønnsmidler 2019 - Modellkommune 0-24 prosjektet Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 2873/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Seasonal work, hjelpepleier Avs/Mot: Amanda Holmertz http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amanda Holmertz | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 2872/2019 | Avdeling: Pleie- og omsorgstjenesten | Tittel: Orientering om fortrinnsrett ved kjøp av aksjer Avs/Mot: Davás film AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Davás film AS | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2869/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vedlegg til dispensajson 19/590 Egil Hansens jaktlag 2019 Avs/Mot: Egil Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Hansen | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 2859/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Korrigert forslag til frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Avs/Mot: Namsfogden i Varanger http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Varanger | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 2866/2019 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2863/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Klage på ikke mottatt nabovarsel bygging av garasje gbr 10/80 Avs/Mot: Erna Bergstø http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erna Bergstø | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2865/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: 18/1560-11 Vedrørende grunneiers tillatelse til skuterløype 11 i Nesseby kommune Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2850/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. Søknad om skjenkebevilling Avs/Mot: Deanu/Unjárgga Girjebusse - Bokbussen Tana/Nesseby http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deanu/Unjárgga Girjebusse - Bokbussen Tana/Nesseby | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2811/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om tilskudd for minstepensjonister - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2774/2019 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Søknad om tilskudd for minstepensjonister - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2773/2019 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Nesseby kommune søker om utsatt høringsfrist- Nasjonal ramme for vindkraft Avs/Mot: postmottak@oed.dep.no http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: postmottak@oed.dep.no | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2770/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter - 14/69 - Asbjørn Rolstad Avs/Mot: Asbjørn Rolstad http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Rolstad | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2833/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Tillatelse til fradeling - nr. 12, bnr. 27 Avs/Mot: Bernhart Iversen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38752 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernhart Iversen | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2817/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Fradelingstillatelse gnr. 10, bnr. 17 Avs/Mot: Jane Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jane Hansen | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2834/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Angående for høy båtplassavgift Avs/Mot: Nesseby fiskarlag v/Odd Ingvald Lam http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby fiskarlag v/Odd Ingvald Lam | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2847/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Byggetillatelelse for flytebrygge i Kløvnes Avs/Mot: Nesseby kommune, teknisk virksomhet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesseby kommune, teknisk virksomhet | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2789/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Tinglysning av eksisterende festegrunn gnb 13/1/7 - Mathis Nils Roska Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2843/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten Avs/Mot: Det kongelige finansdepartement http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige finansdepartement | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2851/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Samisk stedsnavn Bergeby: Suovvejohka og Buorresárku Avs/Mot: Gunn-Britt Retter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn-Britt Retter | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2814/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Ettesending til Kulturmidler søknad Nesseby HJFF Avs/Mot: Nesseby Herreds JFF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Herreds JFF | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2816/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Sakliste og saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019 – Alta Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2813/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: IKA Finnmark IKS - innkalling til representantskapsmøte 31.10.2019 Avs/Mot: IKA Finnmark IKS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA Finnmark IKS | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2815/2019 | Avdeling: Ordføreren | Tittel: Den kulturelle skolesekken - Tilsagn 2019-2020 Avs/Mot: Scene Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Scene Finnmark | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2812/2019 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Forespørsel om utsatt høringsfrist. Avs/Mot: Olje- og energidepartementet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olje- og energidepartementet | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2787/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen |