Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Analyserapport 19-0852 v1 Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2314/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Presisering av motorferdselregelverket - motorferdsel i forbindelse med elgjakt i Finnmark Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2311/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Rapporteringsskjema 2018 og aktivitetsplan 2020-22 - word Avs/Mot: Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2312/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2019-0011 Avs/Mot: Stian Smuk Rennemo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Smuk Rennemo | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2313/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: 19/1303-2 Tinglysing av eksisterende festegrunn - 2027/12/1/40 Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2315/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Grunnundersøkelser - Forespørsel om kabler Avs/Mot: Multiconsult http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2302/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Rapport for gjennomført arbeid - anmodning om utbetaling av tilskudd - Nesseby skytterlag Avs/Mot: Nesseby skytterlag v/Tor Gunnar Henriksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby skytterlag v/Tor Gunnar Henriksen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2301/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: EVRY GDPR - Dataeksportavtale -DEA purring Avs/Mot: EVRY AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EVRY AS | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2300/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Byggesøknad Hanne og Gunnar Noste, gnr 10/80 Avs/Mot: TEKFORVALT AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEKFORVALT AS | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2304/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 11.08.2019 Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2303/2019 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Kommentar til nabovarsel oppføring av hytte på Stavnes Avs/Mot: Anna Tapio og Karine Varsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Tapio og Karine Varsi | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2298/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Kun fire plasser igjen i den desentraliserte helsesykepleierutdanningen Avs/Mot: Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana kommune | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2305/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Søknad om dispensasjon Avs/Mot: Veronica Fjellberg Sagen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica Fjellberg Sagen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2295/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om dispensasjon Avs/Mot: Karlebotn Bygdelag c/o Simen Ellingsen Marjavara http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karlebotn Bygdelag c/o Simen Ellingsen Marjavara | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2296/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om kommunal bolig Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2260/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad om kommunal bolig Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2259/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad om kommunal bolig Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2258/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad om å bytte kommunal bolig Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2257/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Analyserapport 19-0798 v1 Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2292/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Analyserapport 19-0797 v1 Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2291/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: VS: uskifting gatelys Avs/Mot: Tom Erik Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Erik Pedersen | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2273/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Vedr. søknad om tilskudd til Visit Varanger Avs/Mot: Visit Varanger AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Visit Varanger AS | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2256/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Tillatelse til riving av uthus på gnr./bnr. 14/101 Avs/Mot: Stig Morten Jensen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Morten Jensen | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2249/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Utvidelse av båtplasser - Kløvnes Havn Avs/Mot: Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2151/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Vedr. bygging på naboeiendommen Avs/Mot: Ole Hilbert Strømseth http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Hilbert Strømseth | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2217/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Politiråd og utkast til samarbeidsavtale Avs/Mot: Finnmark politidistrikt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark politidistrikt | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2286/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Høring - Nasjonal ramme for vindkraft Avs/Mot: Det kongelige olje- og energidepartementet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige olje- og energidepartementet | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2287/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Anmodning om delutbetaling Avs/Mot: Kjersti Schanche http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Schanche | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2289/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Uliovlig gjerde i utmark Avs/Mot: Tor Bjarne Bendiksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Bjarne Bendiksen | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2269/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Erklæring om ansvarsrett - Thomas Lindseth Avs/Mot: Thomas Lindseth http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Lindseth | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2284/2019 | Avdeling: Teknisk |