Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Detaljregulering av Vesterelvnes avløpsområde - Egengodkjenning etter plan- og bygningslovens § 12-12 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43765?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.11.2020 | Journalnr: 4021/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: taju@hotmail.no http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/41274?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: taju@hotmail.no | Journaldato: 16.11.2020 | Journalnr: 1531/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Regionalforvaltning - Påminnelse om innsendelse av [Aksept av vilkår] Avs/Mot: Regionalforvaltning - Troms og Finnmark fylkeskommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44059?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning - Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 11.11.2020 | Journalnr: 4315/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Innvilget tilskudd til forprosjekt - Kate Johanne Utsi Avs/Mot: Kate Johanne Utsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43975?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kate Johanne Utsi | Journaldato: 09.11.2020 | Journalnr: 4231/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Tildelingsbrev Bredbåndsutbygging 2020 - Nesseby kommune, område Bergeby - Hammernes - Mortensnes - Vesterelv- Sirdagohoppe - Gandvik. Tilsagn kr 3 000 000 Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44054?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 03.11.2020 | Journalnr: 4310/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - svar Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44033?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2020 | Journalnr: 4289/2020 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Søkerliste renholder til uttalelse Avs/Mot: Magnhild Helen Pedersen m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44017?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnhild Helen Pedersen m.fl. | Journaldato: 02.11.2020 | Journalnr: 4273/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad om fradeling av boligtomt fra gbnr. 12/37 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/36671?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.11.2020 | Journalnr: 736/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad om tilskudd til generasjonsskifte, kjøp av livrein - A.N. Smuk og P.J. Smuk Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/37367?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.11.2020 | Journalnr: 1432/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Tilskudd til reise- og opphold for lærere i Finnmark - Kompetanse for kvalitet, høsten 2020 - refusjonskrav Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44032?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 02.11.2020 | Journalnr: 4288/2020 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-01T08:00:57.21163 Avs/Mot: Skatteetaten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44042?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.11.2020 | Journalnr: 4298/2020 | Avdeling: Ufordelt/sendt tilbake til arkiv | Tittel: Søknad om tilskudd til bedriftsetablering - Varangerfjord Service Lassander Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43350?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.11.2020 | Journalnr: 3607/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-01T08:00:27.563558 Avs/Mot: Skatteetaten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44041?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.11.2020 | Journalnr: 4297/2020 | Avdeling: Ufordelt/sendt tilbake til arkiv | Tittel: Purring ***** ***** Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44039?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 30.10.2020 | Journalnr: 4295/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Tilsyn - utsettelse av frist Avs/Mot: Arbeidstilsynet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44040?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 30.10.2020 | Journalnr: 4296/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Foreløpig tilsynsrapport: Varsel om vedtak Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44034?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 30.10.2020 | Journalnr: 4290/2020 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur, utstyr og kompetanse knyttet til hjemmeundervisning Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44038?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 30.10.2020 | Journalnr: 4294/2020 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Dere må godkjenne bruksvilkårene for modernisert folkeregister - Feil i veileder om delegering av rettigheter til KS Avs/Mot: Ks - Modernisert Folkeregister http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44026?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Modernisert Folkeregister | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 4282/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Dere må godkjenne bruksvilkårene for modernisert folkeregister Avs/Mot: Ks - Modernisert Folkeregister http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44025?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Modernisert Folkeregister | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 4281/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Informasjonsbrev til kommunedirektører i alle kommuner - oktober 2020 Avs/Mot: Husbanken - Alejandro Vargas http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44021?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken - Alejandro Vargas | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 4277/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling av plass Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44013?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 4269/2020 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Vedr. deling av gnr. 3, bnr. 23 Avs/Mot: Åshild Salmela http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42653?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Salmela | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 2910/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Punktfeste til grillhytte/flytebrygge - Tilbakemelding Avs/Mot: Tor Wikan http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38051?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Wikan | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 2116/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Matrikkelbrev for gnr/bnr 10/160 i Nesseby kommune. Protokoll for oppmålingsforretning. Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44027?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 4283/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: søknad om tilskudd Næringsfondet - søknad om tilskudd Avs/Mot: Gaski's Kjøleservice http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44029?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaski's Kjøleservice | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 4285/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - Hugo Stina Avs/Mot: Hugo Stina http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44018?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hugo Stina | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 4274/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Engangstilskudd til rehabilitering og avlastning for barn og unge funksjonshemmede Avs/Mot: Norges handikappforbund http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44020?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges handikappforbund | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 4276/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Til brann- og feiervesen: Søknad om støtte til historiebok om feiere Avs/Mot: FEIERMESTERNES LANDSFORENING http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44022?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEIERMESTERNES LANDSFORENING | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 4278/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Godkjente skoleruter for skoleåret 2021/2022 og skoleåret 2022/2023 Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44023?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 29.10.2020 | Journalnr: 4279/2020 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Spørsmål vedr. kommunale eldreråd Avs/Mot: Tffk - Dorrit Lauritzen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44009?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Dorrit Lauritzen | Journaldato: 28.10.2020 | Journalnr: 4265/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling |