Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Vedtak etter smittevernloven §4-1, lokale karanteneregler i Nesseby kommune 17.04.-24.04.2020 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/41186?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 1443/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling av plass Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43358?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 3615/2020 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Omorganisering- Sammenslåing av hjelpetjenesten og pleie- og omsorg Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43924?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 4180/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vedtak etter smittevernolven §4-1- lokale karanteneregler i Nesseby kommune Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/41107?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 1364/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Omorganisering- Sammenslåing av hjelpetjenesten og Peie- og omsorg Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/41943?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 2200/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Vedtak etter smittevernloven- lokale karantene bestemmelser i Nesseby kommune Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/41011?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 1268/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Svar vedr. stinning som barnevernkonsulent - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38134?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 2199/2019 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Beslutning om kontaktforbud Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/36532?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 597/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Tilsettingsbrev Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43697?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 3953/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Søker trukket reservasjonen Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43759?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 4015/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Innstillingsbekreftelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43704?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 3960/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vedr. rapport etter stedlig tilsyn etter helse- og omsorgstjenesteloven kap.9. Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/36689?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 754/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Tilbud om stilling - 100% Merkantil vikariat Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42892?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 3149/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Purring på innsynsbegjæring Avs/Mot: VG GAB brukere i Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43227?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG GAB brukere i Tana | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 3484/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Innsynsbegjæring - VG Avs/Mot: VG GAB brukere i Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43229?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG GAB brukere i Tana | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 3486/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: søknad bredbånd Avs/Mot: Regionalforvaltning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43217?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 3474/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Innsynsbegjæring - VG Avs/Mot: VG GAB brukere i Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43230?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG GAB brukere i Tana | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 3487/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Finansiering tilrettelegging for bredbånd Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/44058?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 4314/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Innsynsbegjæring - VG Avs/Mot: 'Camilla Fredstad Huuse' http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43435?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Camilla Fredstad Huuse' | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 3692/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Akson - Intensjonserklæring Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/41991?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 2248/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Søknad om skjønnsmidler for tjenestesamarbeid med nabokommuner Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40432?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 689/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Inngjerding av Apposborre/Abelsborgbakken for bevaring av åpent kulturlandskap - Kjersti Schanche Avs/Mot: Kjersti Schanche http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38140?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Schanche | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 2205/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/43860?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 4116/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 10/52 og 10/67. Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39007?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 3072/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Delutbetaling Avs/Mot: Kjersti Schanche http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38777?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Schanche | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 2842/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Valg av medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalget for oppvekst og omsorg Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/41997?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 2254/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Helse- og omsorgtjenester- Innkjøp av medisinsk utstyr Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/41280?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 1537/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Innhenting av synspunkter til kommunal planstrategi Avs/Mot: Vedlagt adresseliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42410?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vedlagt adresseliste | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 2667/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Avtale til signering mellom UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE, org nr 839953062 og Digitale Medier 1881 AS CRM:0323000011811 Avs/Mot: ala@1881.no http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42458?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ala@1881.no | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 2715/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Betalingssatser hjelpetjenesten 2020 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38936?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.02.2021 | Journalnr: 3001/2019 | Avdeling: Hjelpetjenesten |