Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Tilskudd til Samisk språkuke Avs/Mot: Sámediggi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42590?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi | Journaldato: 26.06.2020 | Journalnr: 2847/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Tilbud om stilling som sykepleier Avs/Mot: Virpi Montonen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42519?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Virpi Montonen | Journaldato: 25.06.2020 | Journalnr: 2776/2020 | Avdeling: Barneverntjenesten - Nesseby og Tana | Tittel: Søknad om tilskudd til minstepensjonister - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42559?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | Journalnr: 2816/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroll samt Corona relaterte observasjoner Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42560?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 25.06.2020 | Journalnr: 2817/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Tilskuddsordning psykisk helse og rus. Kort frist Avs/Mot: Fylkesmannen - Næss, Otilie http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42459?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Næss, Otilie | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2716/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Ceavccageađgi/Mortensnes Avs/Mot: Nesseby Kommune - Olaf Trosten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42443?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Olaf Trosten | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2700/2020 | Avdeling: Ordføreren | Tittel: 19/1498-12 Behandling etter pbl. Avs/Mot: Fefo - Marit Krokmogen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42441?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Marit Krokmogen | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2698/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer Avs/Mot: Fylkesmannen - Larsen, Kjetil Trygve http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42437?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Larsen, Kjetil Trygve | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2694/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Søknad kommunal bolig - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42284?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2541/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad om kommunal bolig Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42440?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2697/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Oppsigelse SFO - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42461?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2718/2020 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Søknad om kommunal bolig Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42403?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2660/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Veahkkebargin Isak Saba guovddážis Avs/Mot: Hannah Máret B. Dikkanen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42370?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hannah Máret B. Dikkanen | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2627/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: BARGUOHCAN Avs/Mot: Ailo Sagen Dikkanen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42369?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ailo Sagen Dikkanen | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2626/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Bargoohcama Avs/Mot: Aina Margit http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42368?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Margit | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2625/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Veahkkebarggin Isak saba guovddáš Avs/Mot: Stine Vibeke Reisænen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42367?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Vibeke Reisænen | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2624/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Tilsyn med arkivholdet i Nesseby kommune utsettes til 2021 Avs/Mot: Arkivverket http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42487?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2744/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Ang. egenerklæring om konsesjonsfrihet på gårds og bruks nr 6/2 Avs/Mot: Tommy Banne http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42414?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Banne | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2671/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Leif Astor Bakken http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42490?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Astor Bakken | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2747/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om dispensasjon Avs/Mot: Leif Astor Bakken http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42491?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Astor Bakken | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 2748/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Purring - innsynsbegjæring VG Avs/Mot: Vg - Camilla Fredstad Huuse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42408?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vg - Camilla Fredstad Huuse | Journaldato: 23.06.2020 | Journalnr: 2665/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Innsynsbegjæring fra VG til Nesseby Avs/Mot: Vg - Mona Grivi Norman http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42407?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vg - Mona Grivi Norman | Journaldato: 23.06.2020 | Journalnr: 2664/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Ekstraordinær BASIL-innsamling våren 2020 Avs/Mot: Conexus - post@udir.no http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42405?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Conexus - post@udir.no | Journaldato: 23.06.2020 | Journalnr: 2662/2020 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Søknad ferdigstillelse hytte 12/1-75 Avs/Mot: Katrine Trane Nilsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42404?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Trane Nilsen | Journaldato: 23.06.2020 | Journalnr: 2661/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Innkalling til generalforsamling i Sápmi Næringshage AS Avs/Mot: Sápmi Næringshage AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42406?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sápmi Næringshage AS | Journaldato: 23.06.2020 | Journalnr: 2663/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Coronasak til eldrerådet Avs/Mot: Britt Inger Olsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/41948?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Inger Olsen | Journaldato: 22.06.2020 | Journalnr: 2205/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: VEDTAK OM TILDELT ADRESSE Avs/Mot: Guro L Halvorsen Hald m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42078?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro L Halvorsen Hald m.fl. | Journaldato: 22.06.2020 | Journalnr: 2335/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: VEDTAK OM TILDELT ADRESSE Avs/Mot: Anne M Franksdatter Smuk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42076?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne M Franksdatter Smuk | Journaldato: 22.06.2020 | Journalnr: 2333/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Tilbud om stilling som kokk Avs/Mot: Jim Klungerbo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/42128?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jim Klungerbo | Journaldato: 22.06.2020 | Journalnr: 2385/2020 | Avdeling: Pleie- og omsorgstjenesten | Tittel: Svar på klage om tildelt adresse Avs/Mot: Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/41926?SourceDatabase=NESSEBYPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesseby kommune | Journaldato: 22.06.2020 | Journalnr: 2183/2020 | Avdeling: Teknisk |