Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Ungdomskontakt i deres kommune. UFT 2020. Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 173/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Påminnelse - Rammeavtale med Uninett Avs/Mot: Uninett AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uninett AS | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 172/2020 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Brilleavtaler Avs/Mot: Svbht - Tove Karin Andersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svbht - Tove Karin Andersen | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 171/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 178/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 177/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Svar på klage på Nesseby oppvekstsenter - Barnehage Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 174/2020 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 175/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 176/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om Fylkeskommunale TS-midler Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 161/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad om støtte til fryselager for lineagn Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 136/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad om støtte til fryselager for lineagn Avs/Mot: Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 3629/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Partistøtte for 2019 og 2020 Avs/Mot: Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesseby kommune | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 128/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2020 | Journalnr: 159/2020 | Avdeling: Hjelpetjenesten | Tittel: Søknad om båtplass for fiskefartøy Avs/Mot: Ari Solbakk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ari Solbakk | Journaldato: 13.01.2020 | Journalnr: 144/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Innmeldingsskjema for snarefangst - Aage Tyssebotn Avs/Mot: Åge Tyssebotn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åge Tyssebotn | Journaldato: 13.01.2020 | Journalnr: 142/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om skjenkebevilling Avs/Mot: Nesseby bibliotek http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby bibliotek | Journaldato: 13.01.2020 | Journalnr: 141/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. din søknad om støtte til bok Avs/Mot: Frøydis Betten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frøydis Betten | Journaldato: 13.01.2020 | Journalnr: 146/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om tilskudd Avs/Mot: Olaf Trosten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Trosten | Journaldato: 13.01.2020 | Journalnr: 2449/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Tilskudd til barnevernfaglig videreutdanning 2018- anmodning om tilbakebetaling av tilskuddsmidler Avs/Mot: Bufdir http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 13.01.2020 | Journalnr: 139/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Utlysning av kriseskjønnsmidler for 2020 Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 13.01.2020 | Journalnr: 140/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Kaleb Dahl http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaleb Dahl | Journaldato: 13.01.2020 | Journalnr: 152/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Isak Saba senteret http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Saba senteret | Journaldato: 13.01.2020 | Journalnr: 153/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | Journalnr: 154/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - Ellinor og Kollbjørn Losoa Avs/Mot: Ellinor og Kollbjørn Losoa http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellinor og Kollbjørn Losoa | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 129/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - Ann Kristin Losoa Avs/Mot: Ann-Kristin Losoa http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Kristin Losoa | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 130/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | Journalnr: 108/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Vedr. grunneiers tillatelse til skuterløype 11 Alasjavri Avs/Mot: Varjjatsiida/rb6 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varjjatsiida/rb6 | Journaldato: 08.01.2020 | Journalnr: 98/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Tilsagn om støtte til flytebrygge - Kløvnes Avs/Mot: Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 08.01.2020 | Journalnr: 94/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Søknad om dispensasjon Avs/Mot: Dagfinn Mathisen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagfinn Mathisen | Journaldato: 08.01.2020 | Journalnr: 93/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Opphør av sams vegadministrasjon Avs/Mot: Statens vegvesen Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/39839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Finnmark | Journaldato: 08.01.2020 | Journalnr: 96/2020 | Avdeling: Teknisk |