Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2598/2019 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2597/2019 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Søknad for Kommunestipend - Mathis Elias Muotka Avs/Mot: Mathis Elias Muotka http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathis Elias Muotka | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2636/2019 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2596/2019 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2595/2019 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2588/2019 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Matrikkelbrev for gnr. 12 bnr. 378 i Nesseby kommune Avs/Mot: Therese Marie Pettersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Therese Marie Pettersen | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2617/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: SD 065/19 - Direktebevilgning språksentre 2019 - Isak Saba senter - sluttutbetaling Avs/Mot: Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2627/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om reduserte kommunale avgifter Avs/Mot: Johnny Pettersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Pettersen | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2599/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Tillatelse til oppføring av garasje på gnr. 10, bnr. 80- Hanne og Gunnar Noste Avs/Mot: TEKFORVALT AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEKFORVALT AS | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2564/2019 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Dispensasjon til bruk av atv ved frakt av felt elg i valdet Bergeby Øst i Varangerhalvøya Nasjonalpark - Willy Myhre Avs/Mot: Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2626/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Berit Soldat barmark 2019 Avs/Mot: Berit Soldat http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Soldat | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2620/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Jan Hansens jaktlag 2019 Avs/Mot: Jan Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Hansen | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2600/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Tor Gunnar Henriksens jaktlag 2019 Avs/Mot: Tor Gunnar Henriksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Gunnar Henriksen | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2601/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Stig-Daniel Nordgårds jaktlag 2019 Avs/Mot: Stig-Daniel Nordgård http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig-Daniel Nordgård | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2602/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Egil Hansens jaktlag 2019 Avs/Mot: Egil Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Hansen | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2603/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Veronica F. Sagens jaktlag 2019 Avs/Mot: Veronica F. Sagen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronica F. Sagen | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2604/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Børge Roska Aunes jaktlag 2019 Avs/Mot: Børge Roska Aune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børge Roska Aune | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2605/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Svein Sukuvaras jaktlag 2019 Avs/Mot: Svein Sukuvara http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Sukuvara | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2606/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr søknad om dispensasjon - Tor Ivar Soldats jaktlag 2019 Avs/Mot: Tor Ivar Soldat http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Ivar Soldat | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2607/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Ottar Stores jaktlag 2019 Avs/Mot: Ottar Store http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ottar Store | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2608/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i Nesseby kommune. Avs/Mot: Jørn-Åge Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn-Åge Hansen | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2609/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Harald Stores jaktlag 2019 Avs/Mot: Harald Store http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Store | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2610/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Willy Myhres jaktlag 2019 Avs/Mot: Willy Myhre http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Willy Myhre | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2611/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Jarl Even Roskas jaktlag 2019 Avs/Mot: Jarl Even Roska http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarl Even Roska | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2612/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Morten Store Jakola Avs/Mot: Morten Store Jakola http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Store Jakola | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2613/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Gjermund Mikalsens jaktlag 2019 Avs/Mot: Gjermund Mikalsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjermund Mikalsen | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2614/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - POLARSTJERNEN 2019 Avs/Mot: Polarstjernen v/Svein Reiersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Polarstjernen v/Svein Reiersen | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2615/2019 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Utlysning - Skjønnsmidler til samisk opplæring i grunnskolen i forvaltningsområdet for samisk språk 2019 Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2628/2019 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Søker om busslomme og gatelys - Magnhild Helen Pedersen Avs/Mot: Magnhild Helen Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/38575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnhild Helen Pedersen | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 2640/2019 | Avdeling: Teknisk |