Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Forespørsel om grense mellom elv og sjø Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 14.02.2020 | Journalnr: 638/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Varlsel om øvelse kommunal kriseledelse Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 14.02.2020 | Journalnr: 639/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Tillatelse til å arrangere kitekonkurransen VAKE 2020 i deler av Varangerhalvøya nasjonalpark Avs/Mot: Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre | Journaldato: 14.02.2020 | Journalnr: 640/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Oppsigelse SFO - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2020 | Journalnr: 567/2020 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Innmeldingsskjema for snarefangst - Irma Trane Avs/Mot: Irma Trane http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irma Trane | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 515/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om dispensasjon Avs/Mot: Isak Mathis Balto http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Mathis Balto | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 512/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Avs/Mot: Odd Arild Losoa http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Arild Losoa | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 514/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: KIK - Kulturminner i kommunene - søknad om tilskudd til utarbeiding av kulturminneplan Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 516/2020 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Søknad om dyrketilskudd 8/39 Avs/Mot: Arild Wiltmann Kero http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Wiltmann Kero | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 517/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Orientering til Fiskeridirektoratet og Nesseby kommune om avlesing av rettigheter i Godluktbukt fiskerihavn Avs/Mot: Kystverket http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 519/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Kursavtale håndtering av utfordrende adferd Avs/Mot: Verge opplæring AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verge opplæring AS | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 521/2020 | Avdeling: Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter | Tittel: Søknad kommunal bolig - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 526/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Øyvind Wilhelm Johansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Wilhelm Johansen | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 527/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: John Georg Dikkanen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Georg Dikkanen | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 530/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: John Georg Dikkanen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Georg Dikkanen | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 536/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 540/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 541/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Berit Johanne Soldat http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Johanne Soldat | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 542/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Monika Sørensen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monika Sørensen | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 543/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Motorferdsel i utmark og vassdrag Avs/Mot: Tor-Martin Soldat http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor-Martin Soldat | Journaldato: 10.02.2020 | Journalnr: 544/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Tilsetting av Administrasjonssjef Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/36092 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.02.2020 | Journalnr: 158/2019 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - ***** ***** - vinter 2020 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2020 | Journalnr: 428/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - ***** ***** - vinter 2020 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2020 | Journalnr: 427/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - ***** ***** - vinter 2020 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2020 | Journalnr: 426/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Torbjørn Holm - vinter 2020 Avs/Mot: Torbjørn Holm http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Holm | Journaldato: 04.02.2020 | Journalnr: 354/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - ***** ***** - vinter 2020 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2020 | Journalnr: 389/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Anmodning om utbetaling av RUP-midler Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune v/Næringsavd. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune v/Næringsavd. | Journaldato: 04.02.2020 | Journalnr: 401/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Vedr. søknad om dispensasjon - Sara Trasti - vinter 2020-23 Avs/Mot: Sara Trasti http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Trasti | Journaldato: 04.02.2020 | Journalnr: 416/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Dispensasjon for bruk av snøskuter - Alf Eriksen vinter 2020 Avs/Mot: Alf Eriksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Eriksen | Journaldato: 04.02.2020 | Journalnr: 327/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling | Tittel: Dispensasjon for bruk av snøskuter - Jannik Eriksen - vinter 2020 Avs/Mot: Jannik Eriksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynNesseby/RegistryEntry/DocumentDetails/40071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jannik Eriksen | Journaldato: 04.02.2020 | Journalnr: 328/2020 | Avdeling: Stab- og utvikling |