eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/200
:
Helseberedskap - Smittevern Covid 19 koronavirus
:
Olaf Trosten
:
Under behandling
:
Sentralt postmottak
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
1023/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd Helsedirektoratet NESSEBYPROD
1024/2020 20200317 17.03.2020 Inngående brev Angående kontrollposter og adgang til kommunene Dsb - NESSEBYPROD
1168/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Formell kontakt mellom Finnmarkssykehuset og kommuene Finnmarkssykehuset NESSEBYPROD
1169/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Referat fra møte med kommunene, UNN, Finnmarkssykehuset og NAV, 17. mars Fylkesmannen i Troms og Finnmark NESSEBYPROD
1170/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur 27498360_1_1.PDF Helsedirektoratet NESSEBYPROD
1172/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Kommunens ansvar for å sikre befolkningen nødvendige allmennlegetjenester Helsedirektoratet NESSEBYPROD
1205/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Det kongelige helse- og omsorgsdepartement NESSEBYPROD
1271/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedrørende forsyning av smittevernutstyr til kommunehelsetjenesten Helse-Nord - Sætermo Rune NESSEBYPROD
1346/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Statens Vegvesen - Felles Informasjonsskriv til kommunene i Troms og Finnmark fylke fra Statens vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune Statens Vegvesen NESSEBYPROD
1347/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Samediggi - Diehtojuohkin koronavirusa birra sámegielaide/Informasjon om koronaviruset på samiske språk Samediggi NESSEBYPROD
1348/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Anbefalinger om prioriteringer i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien Fylkesmannen i Troms og Finnmark NESSEBYPROD
1351/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Skjerming av ansatte i helse- og omsorgstjenesten Helsedirektoratet NESSEBYPROD
1352/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Helsedirektoratet NESSEBYPROD
1353/2020 20200407 07.04.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Pasienttransport av personer med mistenkt og bekreftet koronasmitte Covid19 Helsedirektoratet NESSEBYPROD
1382/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev Utvidet liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner Utdanningsdirektoratet NESSEBYPROD
1384/2020 20200414 14.04.2020 Inngående brev 20/6403 Vedtak om lokale karantenebestemmelser Vadsø kommune Vadsø kommmune NESSEBYPROD
1434/2020 20200415 15.04.2020 Inngående brev Blindeforbundet - Ang tibud til blinde og svaksynte Blindeforbundet - Hege Igeland NESSEBYPROD
1451/2020 20200421 21.04.2020 Utgående brev Covid - 19 Britt Elin Hætta Isaksen NESSEBYPROD
1512/2020 20200417 17.04.2020 Inngående brev IMDi - Informasjon om korona IMDi NESSEBYPROD
1526/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Krisesentertilbud - ansatte i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien Fylkesmannen - Melum, Sølvi NESSEBYPROD
1527/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Vedtak om søringkarantene Tana 250320 Nesseby Kommune - Olaf Trosten NESSEBYPROD
1530/2020 20200421 21.04.2020 Inngående brev Dokument 20/13511-1 Samfunnskritiske funksjoner - Opprettholde transportevne for vegsystemet sendt fra Troms og Finnmark fylkeskommune postmottak@tffk.no NESSEBYPROD
1541/2020 20200423 23.04.2020 Inngående brev Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet Postmottak HOD NESSEBYPROD
1620/2020 20200424 24.04.2020 Inngående brev Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten Helsedirektoratet NESSEBYPROD
1670/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - Brev til kommuner om intensjonserklæring Hod Dep - HOD-Akson NESSEBYPROD
1671/2020 20200430 30.04.2020 Inngående brev Høring - Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Postmottak HOD NESSEBYPROD
1717/2020 20200507 07.05.2020 Inngående brev Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Helsedirektoratet NESSEBYPROD
1907/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner Utdanningsdirektoratet (ikke svar) NESSEBYPROD
1918/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev 20/11801: Ny løsning for elektronisk innsending av MSIS-melding Fhi - Stab-smittevernmiljooghelse NESSEBYPROD
1925/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Regional risikovurdering i forbindelse med Covid-19 for Troms og Finnmark Fylkesmannen - fmtfsabe@fylkesmannen.no NESSEBYPROD
1999/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering Postmottak HOD NESSEBYPROD
2205/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Coronasak til eldrerådet Britt Inger Olsen NESSEBYPROD
2547/2020 20200618 18.06.2020 Inngående brev Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens Helsedirektoratet NESSEBYPROD
2967/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter Det Kgl Kommunal- og moderniseringsdepartement NESSEBYPROD
3886/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Presisering av åpningstider i barnehager Fylkesmannen i Troms og Finnmark NESSEBYPROD
4264/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak Postmottak HOD NESSEBYPROD
Versjon:5.2.2