eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
18/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021 Skatteetaten NESSEBYPROD
17/2021 20210401 01.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:01:30.620328 Skatteetaten NESSEBYPROD
16/2021 20210401 01.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:01:01.62108 Skatteetaten NESSEBYPROD
15/2021 20210401 01.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:29.442608 Skatteetaten NESSEBYPROD
2572/2019 20210325 25.03.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
14/2021 20210324 24.03.2021 Inngående brev Informasjon om ny veileder Bufetat NESSEBYPROD
4314/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Finansiering tilrettelegging for bredbånd NESSEBYPROD
4180/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Omorganisering- Sammenslåing av hjelpetjenesten og pleie- og omsorg NESSEBYPROD
4116/2020 20210222 22.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
4091/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Innkjøp helsesenteret 2020 NESSEBYPROD
4067/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Betalingssatser hjelpetjenesten 2021 NESSEBYPROD
4066/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Betalingssatser for hjemmetjenesten 2021 NESSEBYPROD
4065/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Betalingssatser for institusjon 2021 NESSEBYPROD
4015/2020 20210222 22.02.2021 Utgående brev Søker trukket reservasjonen Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. NESSEBYPROD
3960/2020 20210222 22.02.2021 Utgående brev Innstillingsbekreftelse ***** NESSEBYPROD
3953/2020 20210222 22.02.2021 Utgående brev Tilsettingsbrev ***** NESSEBYPROD
3692/2020 20210222 22.02.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring - VG 'Camilla Fredstad Huuse' NESSEBYPROD
3615/2020 20210222 22.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling av plass ***** NESSEBYPROD
3487/2020 20210222 22.02.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring - VG VG GAB brukere i Tana NESSEBYPROD
3486/2020 20210222 22.02.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring - VG VG GAB brukere i Tana NESSEBYPROD
3484/2020 20210222 22.02.2021 Utgående brev Purring på innsynsbegjæring VG GAB brukere i Tana NESSEBYPROD
3474/2020 20210222 22.02.2021 Utgående brev søknad bredbånd Regionalforvaltning NESSEBYPROD
3149/2020 20210222 22.02.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - 100% Merkantil vikariat ***** NESSEBYPROD
2715/2020 20210222 22.02.2021 Utgående brev Avtale til signering mellom UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE, org nr 839953062 og Digitale Medier 1881 AS CRM:0323000011811 ala@1881.no NESSEBYPROD
2667/2020 20210222 22.02.2021 Utgående brev Innhenting av synspunkter til kommunal planstrategi Vedlagt adresseliste NESSEBYPROD
2254/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalget for oppvekst og omsorg NESSEBYPROD
2248/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Akson - Intensjonserklæring NESSEBYPROD
2200/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Omorganisering- Sammenslåing av hjelpetjenesten og Peie- og omsorg NESSEBYPROD
1537/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Helse- og omsorgtjenester- Innkjøp av medisinsk utstyr NESSEBYPROD
1443/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Vedtak etter smittevernloven §4-1, lokale karanteneregler i Nesseby kommune 17.04.-24.04.2020 NESSEBYPROD
1364/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Vedtak etter smittevernolven §4-1- lokale karanteneregler i Nesseby kommune NESSEBYPROD
1268/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Vedtak etter smittevernloven- lokale karantene bestemmelser i Nesseby kommune NESSEBYPROD
689/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om skjønnsmidler for tjenestesamarbeid med nabokommuner NESSEBYPROD
297/2020 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer hovedutvalget for oppvekst- og omsorg NESSEBYPROD
3072/2019 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 10/52 og 10/67. NESSEBYPROD
3001/2019 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Betalingssatser hjelpetjenesten 2020 NESSEBYPROD
2842/2019 20210222 22.02.2021 Utgående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Delutbetaling Kjersti Schanche NESSEBYPROD
2841/2019 20210222 22.02.2021 Utgående brev Vedtak om tilskudd til avløsning - ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
2205/2019 20210222 22.02.2021 Utgående brev Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Inngjerding av Apposborre/Abelsborgbakken for bevaring av åpent kulturlandskap - Kjersti Schanche Kjersti Schanche NESSEBYPROD
2199/2019 20210222 22.02.2021 Utgående brev Svar vedr. stinning som barnevernkonsulent - ***** ***** ***** NESSEBYPROD
754/2019 20210222 22.02.2021 Utgående brev Vedr. rapport etter stedlig tilsyn etter helse- og omsorgstjenesteloven kap.9. Fylkesmannen i Finnmark NESSEBYPROD
597/2019 20210222 22.02.2021 Utgående brev Beslutning om kontaktforbud ***** NESSEBYPROD
2116/2018 20210222 22.02.2021 Saksframlegg/innstilling Ledsagerbevis for funksjonshemmede NESSEBYPROD
4312/2020 20210219 19.02.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av politisk forhandlingsutvalg NESSEBYPROD
4187/2020 20210219 19.02.2021 Utgående brev Rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken NESSEBYPROD
3980/2020 20210219 19.02.2021 Saksframlegg/innstilling Årets pensjonist 2020 NESSEBYPROD
3961/2020 20210219 19.02.2021 Utgående brev Fjerning av eldre telefonstolper i Nyelv og Gandvik - Refnummer: Z0245328 Telenor kabelnett NESSEBYPROD
3871/2020 20210219 19.02.2021 Saksframlegg/innstilling Sissel Røstgaard - Søknad om fritak fra politiske verv i tidsrommet 14.09.2020 - 31.12.2021 NESSEBYPROD
3859/2020 20210219 19.02.2021 Saksframlegg/innstilling Kirsti Bergstø - Søknad om fritak fra vervet som varamedlem for SV i kommunestyret NESSEBYPROD
3805/2020 20210219 19.02.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021-2024 NESSEBYPROD
Versjon:5.2.2