eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2640/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søker om busslomme og gatelys - Magnhild Helen Pedersen Magnhild Helen Pedersen
2636/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad for Kommunestipend - Mathis Elias Muotka Mathis Elias Muotka
2628/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Utlysning - Skjønnsmidler til samisk opplæring i grunnskolen i forvaltningsområdet for samisk språk 2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark
2627/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev SD 065/19 - Direktebevilgning språksentre 2019 - Isak Saba senter - sluttutbetaling Sametinget
2626/2019 20190917 17.09.2019 Inngående brev Dispensasjon til bruk av atv ved frakt av felt elg i valdet Bergeby Øst i Varangerhalvøya Nasjonalpark - Willy Myhre Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre
2620/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Berit Soldat barmark 2019 Berit Soldat
2617/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr. 12 bnr. 378 i Nesseby kommune Therese Marie Pettersen
2615/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - POLARSTJERNEN 2019 Polarstjernen v/Svein Reiersen
2614/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Gjermund Mikalsens jaktlag 2019 Gjermund Mikalsen
2613/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Morten Store Jakola Morten Store Jakola
2612/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Jarl Even Roskas jaktlag 2019 Jarl Even Roska
2611/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Willy Myhres jaktlag 2019 Willy Myhre
2610/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Harald Stores jaktlag 2019 Harald Store
2609/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i Nesseby kommune. Jørn-Åge Hansen
2608/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Ottar Stores jaktlag 2019 Ottar Store
2607/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr søknad om dispensasjon - Tor Ivar Soldats jaktlag 2019 Tor Ivar Soldat
2606/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Svein Sukuvaras jaktlag 2019 Svein Sukuvara
2605/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Børge Roska Aunes jaktlag 2019 Børge Roska Aune
2604/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Veronica F. Sagens jaktlag 2019 Veronica F. Sagen
2603/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Egil Hansens jaktlag 2019 Egil Hansen
2602/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Stig-Daniel Nordgårds jaktlag 2019 Stig-Daniel Nordgård
2601/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Tor Gunnar Henriksens jaktlag 2019 Tor Gunnar Henriksen
2600/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Jan Hansens jaktlag 2019 Jan Hansen
2599/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Søknad om reduserte kommunale avgifter Johnny Pettersen
2598/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2597/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2596/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2595/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2588/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2564/2019 20190917 17.09.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av garasje på gnr. 10, bnr. 80- Hanne og Gunnar Noste TEKFORVALT AS
2623/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0955 v1 Båtsfjord Laboratorium AS
2621/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0933 v1 Båtsfjord Laboratorium AS
2619/2019 20190916 16.09.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Berit Soldat
2583/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Deanu/Unjárgga Girjebusse - Bokbussen Tana/Nesseby
2581/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon willy myhre
2557/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev for festegrunn 2/1/31 i Nesseby kommune. Protokoll for oppmålingsforretning Finnmarkseiendommen
2552/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning og matrikkelbrev Trond Haukanes
2549/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Valg av stemmestyre med leder og nestleder - Innkalling til gjennomgang av stemmestyrets arbeid Stemmestyrets medlemmer og varamedlemmer
2580/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Rapport skjenkekontroll Nordfjeldske Kontroll AS
2577/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad festepunkt hytte Mona Mathisen
2556/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Søknad om reduserte kommunale avgifter Johnny Pettersen
2555/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Krav om ny regulering - kollektivt knutepunkt i Varangerbotn Varangerkroa v/Leif Gunnar Opdahl
2553/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening v/kasserer Julia Amundsen
2551/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Tor Ivar Soldat
2550/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av hytte for UiT - COAT i Skoarrojohka Varde Bygg AS, v/Magnus Blekastad
2542/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev SFO - ny plass, endring og utmelding - ***** ***** ***** ***** *****
2536/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass - ***** ***** *****
2531/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0883 v1 Båtsfjord Laboratorium AS
2530/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0882 v1 Båtsfjord Laboratorium AS
2529/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer Det kongelige miljøverndepartement
Versjon:5.2.2