eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1312/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Proposal for the regional land use plan for Northern Lapland, request for an opinion Miljodir - Mari Lise Sjong NESSEBYPROD
1311/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2020-0010 Regionalforvaltning - RF13.50 NESSEBYPROD
1310/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Liaisonoffiser for Heimevernsområde 17 206 Tanafjord Ståle A. Olsen NESSEBYPROD
1309/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev 20/50-5 Finnmárkokomišuvdna 2019 jahkedieđáhus/ Finnmarkskommisjonens årsmelding 2019 Domstol - Johansen, Vigdis Beate NESSEBYPROD
1308/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Forslag til kommunale representanter til samarbeid med Finnmarkssykehuset på etablering av helsefellesskap, sykestuer Finnmark og KSU ALIS Ks - Lisa Friborg NESSEBYPROD
1306/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon sneskuter Nesseby Kommune - Ole Petter Skoglund NESSEBYPROD
1302/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - Jaana Kinnunen ***** NESSEBYPROD
1300/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Angående strømutgifter slampumpe Nesseby fiskarlag v/Odd Olaisen NESSEBYPROD
1299/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Forespørsel om utbetaling av tilskudd Varangerbotnden, Arild Wiltmann Kero NESSEBYPROD
1298/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Purring på manglende retting av feil/mangler Varanger Kraftnett AS NESSEBYPROD
1297/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Melding om nabovarsel Rambøll Norge AS NESSEBYPROD
1289/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Påminnelse om tilbakelevering av bil Toyota Financial Services NESSEBYPROD
1288/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Påminnelse om tilbakelevering av kjøretøy Toyota Financial Services NESSEBYPROD
1287/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Forslag til avtale om oppmålingsforretninger på kommunens vegne i samsvar med matrikkellova Statens Vegvesen NESSEBYPROD
1286/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Nabovarsel tilbygg 12/76 Arild Hårvik NESSEBYPROD
1285/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om tilbygg - 12/76 Arild Hårvik NESSEBYPROD
1282/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - Hans Christian Johnsen ***** NESSEBYPROD
1281/2020 20200402 02.04.2020 Inngående brev HE 041/20 Fryselager Nesseby kommune Tilsagn Sametinget NESSEBYPROD
1272/2020 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - Liisa Valle ***** NESSEBYPROD
1273/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning Morten Ballari NESSEBYPROD
1271/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedrørende forsyning av smittevernutstyr til kommunehelsetjenesten Helse-Nord - Sætermo Rune NESSEBYPROD
1270/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev NY DATO for årsmøte 2020 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste NESSEBYPROD
1269/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Informasjon fra Fylkesmannen om beitekrisa i reindrifta Fylkesmannen - Tandberg, Anders NESSEBYPROD
1280/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon til bruk av hytte Beathe Tapio NESSEBYPROD
1274/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedlegg til utbetalingsanmodning Morten Ballari NESSEBYPROD
1177/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev ENDRINGSLISTE OG TOTALREGNSKAP KONTANTSTØTTE OKTOBER 2019 NAV famile- og pensjonsytelser NESSEBYPROD
1133/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Husleieøkning i Soltunveien 11 B ***** NESSEBYPROD
2040/2019 20200401 01.04.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd kjøp av egen bolig Dan Christian Haukanes NESSEBYPROD
1392/2019 20200401 01.04.2020 Utgående brev Bestillingsskjema 5442 Nesseby.xlsx Britt Inger Olsen NESSEBYPROD
1266/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Lokale karantenebestemmelser - sammenstilt redegjørelse fra politiet Nesseby Kommune - Olaf Trosten NESSEBYPROD
1259/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser Helsedir - Trykk-Tjenester NESSEBYPROD
1257/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Protokoll årsmøte Finnmark Friluftsråd Post Perletur NESSEBYPROD
1255/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev REFNR:183921 Tilsynsrapport 41889 Varanger-Kraft - tilsyn@varanger-kraft.no NESSEBYPROD
1254/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Brev fra Hålogaland lagmannsrett Domstol - Hålogaland lagmannsrett (postmottak) NESSEBYPROD
1251/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen Postmottak HOD NESSEBYPROD
1250/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom 3/23 Nyelv, Nesseby Kommune Nsm - Salmela, Åshild Dikkanen NESSEBYPROD
1249/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering regnskap per 1. kvartal 2020 Ssb - Gran-Henriksen, Bjørn NESSEBYPROD
1248/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester til kommunene per 23. mars 2020 Finnmark politidistrikt NESSEBYPROD
1247/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kartlegging av næringslivets påvirkning av koronasituasjonen i kommunene i Troms og Finnmark Troms og Finnmark fylkeskommune NESSEBYPROD
1258/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien Folkehelseinstituttet NESSEBYPROD
1256/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev REFNR:216121 Tilsynsrapport 43242 - Godkjent Varanger kraftnett NESSEBYPROD
1252/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om bygging av garasje Dag Einar Henninen NESSEBYPROD
1206/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
1205/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Det kongelige helse- og omsorgsdepartement NESSEBYPROD
1182/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Aktivitetsplan for kommunen 2021-2023 Sametinget NESSEBYPROD
1181/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev RE 022/19 Kløvnes havn / melding om delutbetaling Sametinget NESSEBYPROD
1180/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om rapportering vannverk Mattilsynet Distriktskontoret for Øst-Finnmark NESSEBYPROD
1168/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Formell kontakt mellom Finnmarkssykehuset og kommuene Finnmarkssykehuset NESSEBYPROD
1165/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Epinionglobal - Epinion Norge på vegne av FHI NESSEBYPROD
1176/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Domstoladministrasjonen - Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer Domstoladministrasjonen NESSEBYPROD
Versjon:5.2.2