eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4021/2020 20201118 18.11.2020 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering av Vesterelvnes avløpsområde - Egengodkjenning etter plan- og bygningslovens § 12-12 NESSEBYPROD
1531/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** taju@hotmail.no NESSEBYPROD
4315/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Regionalforvaltning - Påminnelse om innsendelse av [Aksept av vilkår] Regionalforvaltning - Troms og Finnmark fylkeskommune NESSEBYPROD
4231/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Innvilget tilskudd til forprosjekt - Kate Johanne Utsi Kate Johanne Utsi NESSEBYPROD
4310/2020 20201103 03.11.2020 Inngående brev Tildelingsbrev Bredbåndsutbygging 2020 - Nesseby kommune, område Bergeby - Hammernes - Mortensnes - Vesterelv- Sirdagohoppe - Gandvik. Tilsagn kr 3 000 000 Troms og Finnmark fylkeskommune NESSEBYPROD
4298/2020 20201102 02.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-01T08:00:57.21163 Skatteetaten NESSEBYPROD
4289/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - svar ***** NESSEBYPROD
4288/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Tilskudd til reise- og opphold for lærere i Finnmark - Kompetanse for kvalitet, høsten 2020 - refusjonskrav FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK NESSEBYPROD
4273/2020 20201102 02.11.2020 Utgående brev Søkerliste renholder til uttalelse Magnhild Helen Pedersen m.fl. NESSEBYPROD
3607/2020 20201102 02.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskudd til bedriftsetablering - Varangerfjord Service Lassander NESSEBYPROD
1432/2019 20201102 02.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om tilskudd til generasjonsskifte, kjøp av livrein - A.N. Smuk og P.J. Smuk NESSEBYPROD
736/2019 20201102 02.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling av boligtomt fra gbnr. 12/37 NESSEBYPROD
4297/2020 20201101 01.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-01T08:00:27.563558 Skatteetaten NESSEBYPROD
4296/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Tilsyn - utsettelse av frist Arbeidstilsynet NESSEBYPROD
4295/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Purring ***** ***** FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK NESSEBYPROD
4294/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Tilskudd til digitale læremidler, infrastruktur, utstyr og kompetanse knyttet til hjemmeundervisning FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK NESSEBYPROD
4290/2020 20201030 30.10.2020 Inngående brev Foreløpig tilsynsrapport: Varsel om vedtak FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK NESSEBYPROD
4282/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Dere må godkjenne bruksvilkårene for modernisert folkeregister - Feil i veileder om delegering av rettigheter til KS Ks - Modernisert Folkeregister NESSEBYPROD
4281/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Dere må godkjenne bruksvilkårene for modernisert folkeregister Ks - Modernisert Folkeregister NESSEBYPROD
4277/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunedirektører i alle kommuner - oktober 2020 Husbanken - Alejandro Vargas NESSEBYPROD
4285/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev søknad om tilskudd Næringsfondet - søknad om tilskudd Gaski's Kjøleservice NESSEBYPROD
4283/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr/bnr 10/160 i Nesseby kommune. Protokoll for oppmålingsforretning. FINNMARKSEIENDOMMEN NESSEBYPROD
4279/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Godkjente skoleruter for skoleåret 2021/2022 og skoleåret 2022/2023 Troms og Finnmark fylkeskommune NESSEBYPROD
4278/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Til brann- og feiervesen: Søknad om støtte til historiebok om feiere FEIERMESTERNES LANDSFORENING NESSEBYPROD
4276/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Engangstilskudd til rehabilitering og avlastning for barn og unge funksjonshemmede Norges handikappforbund NESSEBYPROD
4274/2020 20201029 29.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - Hugo Stina Hugo Stina NESSEBYPROD
4269/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling av plass ***** NESSEBYPROD
2910/2020 20201029 29.10.2020 Utgående brev Vedr. deling av gnr. 3, bnr. 23 Åshild Salmela NESSEBYPROD
2116/2019 20201029 29.10.2020 Utgående brev Punktfeste til grillhytte/flytebrygge - Tilbakemelding Tor Wikan NESSEBYPROD
4265/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Spørsmål vedr. kommunale eldreråd Tffk - Dorrit Lauritzen NESSEBYPROD
4264/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak Postmottak HOD NESSEBYPROD
4263/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for 2020 Fylkesmannen - Larsen, Espen NESSEBYPROD
4262/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev 20-088144TVI-OTIR/06 Viser til tidligere sendt epost med to filer vedlagt via Liquid Files Domstol - Pedersen, Håkon NESSEBYPROD
4259/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev søknad om stipend Juoksa Smuk NESSEBYPROD
4258/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2020-0018 Regionalforvaltning - RF13.50 NESSEBYPROD
4271/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Vedr. 20-06930-1 - Nir Integrerings- og mangfoldsdirektoratet NESSEBYPROD
4261/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om bolig tomt i Varangerbotn Høgtoppen boligfelt Andreas Stener Nilssen NESSEBYPROD
4260/2020 20201028 28.10.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv Ingeborg Johansen Reisænen NESSEBYPROD
4253/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Rapportering korona - frist 30. oktober Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther NESSEBYPROD
4247/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Informasjon om stortingsvalget 2021 post@valg.no NESSEBYPROD
4246/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Informasjon om stortingsvalget 2021 post@valg.no NESSEBYPROD
4239/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Oversendelse av forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse Vefik - Ranveig Olaussen NESSEBYPROD
4238/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 Nesseby kommune Brreg - Brønnøysundregistrene NESSEBYPROD
4237/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev 15/856-3 Nesseby kommune - navnesak Nyborg mfl. - Språkrådet ber om tilbakemelding Sprakradet - Line Lysaker Heinesen NESSEBYPROD
4236/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev REFNR:233749 Tilsynsrapport 43780 Varanger-Kraft - tilsyn@varanger-kraft.no NESSEBYPROD
4235/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev 20/57981-1 Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen Landbruksdirektoratet - Vibeke Godal NESSEBYPROD
4252/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilsyn museets lokale Mortensnes Nesseby Kommune - Eli Johanne Bomban NESSEBYPROD
4251/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gjennomført tilsyn museets lokale Mortensnes Varanger Kraftnett AS NESSEBYPROD
4248/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Utdanningsstipend søknad Jon Isak Guttorm Ballari NESSEBYPROD
4243/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - GBN 10/1/4 Rovvejavri Evelinn Berg NESSEBYPROD
Versjon:5.2.2