eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3088/2018 20181016 16.10.2018 Inngående brev Takker nei til stilling som sykepleier *****
3086/2018 20181016 16.10.2018 Inngående brev Kvittering på mottatt supporthenvendelse [Case 148574] Buypass AS
3084/2018 20181016 16.10.2018 Inngående brev Bekreftelse - Bestilling av Buypass virksomhetssertifikater Buypass AS
3082/2018 20181016 16.10.2018 Inngående brev Hanoaivi kilden *****
3080/2018 20181015 15.10.2018 Inngående brev Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet i forhold til Nesseby kommune for revisjonsåret 2018 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
3078/2018 20181015 15.10.2018 Inngående brev 17/315-4 Fastsettelse av grense mellom elv og sjø Fefo
3077/2018 20181015 15.10.2018 Inngående brev Laboratorieresultater (802703) Ost-Finnmark Laboratorietjenester
3075/2018 20181015 15.10.2018 Inngående brev Søknad om SFO plasser Hanne Iversen
3070/2018 20181015 15.10.2018 Inngående brev Dispensasjon etter NAV-loven fjerde ledd til fordel for kommunene NAV
3067/2018 20181015 15.10.2018 Inngående brev Søknad om plass i kulturskolen Ellen Anne Siri
3066/2018 20181015 15.10.2018 Utgående brev Søknad om redusert plass i SFO Matheo E. Pedersen Magnhild Helen
3057/2018 20181011 11.10.2018 Utgående brev Søknad som renholder 100 eller 50% *****
3056/2018 20181011 11.10.2018 Inngående brev Søknad om dispensering fra vedteknte pkt. 9. vedr oppsigelsestiden på SFO Violetta Badzieva
3055/2018 20181011 11.10.2018 Utgående brev Søknad på renholdstilling 50% *****
3053/2018 20181011 11.10.2018 Utgående brev Søknad på stilling som renholder *****
3052/2018 20181011 11.10.2018 Utgående brev Søknad på stilling som renholder *****
3050/2018 20181011 11.10.2018 Utgående brev Søknad på stillinger som renholder *****
3049/2018 20181011 11.10.2018 Utgående brev Søknad på renholdstillinger 100 og 50% *****
3046/2018 20181011 11.10.2018 Inngående brev Harila - Kontrakt - Leasing - ZP 47374 Harila AS
3045/2018 20181011 11.10.2018 Inngående brev Analyseresultater for perioden 1-8.10.18 Øst-Finnmark laboratorietjenester
3044/2018 20181011 11.10.2018 Inngående brev Søknad om stipend Maria Mørtsell
3043/2018 20181011 11.10.2018 Inngående brev Bortfesters godkjenning - overføring av festerett - 10/1-21 Finnmarkseiendommen
3041/2018 20181011 11.10.2018 Inngående brev Refusjon etter Sivilbeskyttelseslovens §§ 12-13 Terje.Meyer@dsb.no
3040/2018 20181011 11.10.2018 Utgående brev Søknad på renholdsstilling 50% *****
3039/2018 20181011 11.10.2018 Inngående brev Svar på henvendelse om utrygg skoleveg Elle Smuk
3034/2018 20181011 11.10.2018 Utgående brev Tilbud om 50 % fast stilling som renholder i Nesseby kommune *****
3033/2018 20181011 11.10.2018 Utgående brev Søknad 100 % stilling som renholder *****
3032/2018 20181011 11.10.2018 Utgående brev Søknad på stilling som renholder 100% *****
3027/2018 20181010 10.10.2018 Utgående brev Tilbud om 100 % stilling som renholder i Nesseby kommune Chanmolika Roth
3020/2018 20181010 10.10.2018 Inngående brev Søknad om redusert plass i SFO Magnhild Helen
3016/2018 20181009 09.10.2018 Utgående brev Søknad på stilling som språkkonsulent ved Isak Saba senteret Tom Ellingsen
3015/2018 20181009 09.10.2018 Utgående brev Bargoohcamuš giellakonsuleantan Máret Ingá Smuk
3013/2018 20181009 09.10.2018 Inngående brev Ledig stilling som IT Konsulent jimmy mandelson
3010/2018 20181009 09.10.2018 Inngående brev ***** ***** ***** *****
3008/2018 20181009 09.10.2018 Inngående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 – Informasjon om valgutstyr og forhåndsbestillinger Bico
3005/2018 20181009 09.10.2018 Inngående brev Rapportering på midler til lærerårsverk - tidlig innsats 1.-10. trinn Utdanningsdirektoratet
3003/2018 20181009 09.10.2018 Inngående brev Høring skuterløyper i Nesseby Inger Katrine Juuso
3002/2018 20181009 09.10.2018 Utgående brev ENDRINGSLISTE OG TOTALRAPPORT KONTANTSTØTTE OKTOBER 2018 NAV famile og pensjonsytelser
2999/2018 20181009 09.10.2018 Utgående brev Rekvisisjon av kartforretning - Søknad om deling av grunneiendom 4/15 Mona Mathisen
2998/2018 20181009 09.10.2018 Utgående brev Søknad om støtte fra Næringsfondet til kjøp av livdyr - Generasjonsskifte Jan Ivvar Smuk m.fl.
2997/2018 20181009 09.10.2018 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - samjakt, barmark 2018 Harald Store
1815/2018 20181009 09.10.2018 Utgående brev Søknad om midler til samisk opplæring av politikere Kompetanse Norge
2995/2018 20181008 08.10.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Jaktlaget Harald Store Harald Store
2991/2018 20181004 04.10.2018 Inngående brev Søknad om kommunestipend høst 2018 Per Henning Mathisen
2988/2018 20181004 04.10.2018 Inngående brev Analyseresultater for perioden 24-29.09.2018 Øst-Finnmark laboratorietjenester
2987/2018 20181004 04.10.2018 Inngående brev Informasjon om statstilskudd samisk høst 2018 Fylkesmannen i Finnmark
2986/2018 20181004 04.10.2018 Inngående brev Tilskudd til reise- og opphold for lærere på videreutdanning, kompetanse for kvalitet Fylkesmannen i Finnmark
2985/2018 20181004 04.10.2018 Utgående brev Tillatelse til fradeling deling av eiendom gnr. 14 bnr. 71 Roy Evald Hansen
2984/2018 20181003 03.10.2018 Inngående brev Økte kostnader 110-sentralen for Finnmark Gerd Isaksen
2983/2018 20181003 03.10.2018 Utgående brev Tillatelse til fradeling av eiendom 2027/8/1/4 Finnmarkseiendommen
Versjon:5.2.2