eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
832/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev SØKNAD OM DRIFTSMIDLER TIL KIRKELIG VIRKSOMHET 2020 Kirkeverge
831/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Dispensasjon - sommer 2019 - Karlebotn bygdelag Karlebotn bygdelag v/Simen Ellingsen Marjavara
826/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2019 - Øyvind Seipæjævri Øyvind Seipæjævri
810/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
809/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Opsjon på kjøp / forpaktning - Tilleggsopplysninger *****
807/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad ferievikar pleie- og omsorg - Marko Kontio Marko Kontio
805/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Tilskudd til min klient ***** ***** ***** ***** Advokat Øistein Schjønsby
798/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2019 - Randi Irene Roska Randi Roska
797/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
796/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
794/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Ønske om telefonmøte - ***** ***** *****
792/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2019 - Johnny Frode Store Johnny Frode Store
791/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Bekreftelse ønske om møte *****
790/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Delvis innvilget tillatelse til kite arrangementet VAKE 2019 i Varangerhalvøya Nasjonalpark Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre
789/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Dokument 19/46585-2 Vedrørende bruksendring av Gnr. 12, Bnr.112 i Nesseby kommune sendt fra Statens vegvesen noreply.saksbehandling@vegvesen.no
788/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad lærerjobb - Grethe Elisabeth Nilssen *****
787/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev 19/460-2 Svar - spørsmål om flytting av hyttetomt gnr 12/1/75 - Nesseby kommune Finnmarkseiendommen
786/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Foring av tamrein på islagt vann Fylkesmannen i Troms og Finnmark
785/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Motorferdselforbud i Nesseby kommune - midlertidig inndragning av dispensasjoner og stenging av løype 11 - Nyelvløypa Tandberg, Anders
783/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding - kartlegging av økonomiske konsekvenser av endring i eiendomsskatt på arbeidsmaskiner med videre i verker og bruk Riise, Marianne Winther
781/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2019 - Svein Ottar Helander Svein Ottar Helander
780/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2019 - Mihka Jovnna og Tove Helander Mihka Jovnna Helander
779/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Protokoll fra rovviltnemndas møte 7.3.2019 – slik skal midler til forebyggende og konflikdempende tiltak brukes i 2019 Røsæg, Andreas Vikan
778/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2019-0075 RF13.50
776/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Oppsigelse av SFO plass - ***** ***** ***** Marina Ingilæ
747/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Anmeldelse- TRUSLER OG FJERNING AV LØYPESTIKKER LØYPE 9 I NESSEBY KOMMUNE Finnmark politidistrikt
746/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev 17/214048-1 - skilting av skolevei firmapost-nord@vegvesen.no
745/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev 17/214048-1 - skilting av skolevei firmapost-nord@vegvesen.no
744/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Innkalling til møte - ***** ***** *****
774/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2019 - Katrine Trane Nilsen Katrine Trane Nilsen
773/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Fastlegeordningen Pensjonistforbundet
771/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedr. rapportering av antall psykisk utviklingshemmede Vest-Finnmark kommunerevisjon
767/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Tildeling av startlån for 2019 Husbanken
766/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Informasjonsbrev om startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig Husbanken
764/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Endelig tilrådning i Nesseby Sàmediggi - Sametinget
755/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Nesseby kommunes kommentar til tilsyn Fylkesmannen i Finnmark
753/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Oversendelse av rapport etter stedlig tilsyn Fylkesmannen i Finnmark
750/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2019 - Hilde Nilsen Hilde Nilsen
749/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2019 - Hilde Nilsen Hilde Nilsen
738/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Årsrapport fra Regionrådet Øst-Finnmark regionråd
734/2019 20190313 13.03.2019 Inngående brev Uttalelse fra Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre til forskrifter om motorferdsel i utmark på høring i Nesseby kommune - løype 1 og 2 i Nasjonalparken Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre
730/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev VS: Varangerbotn Næringsområde Knut Inge Store m.fl.
727/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om flytting av hyttetomt 'post@fefo.no'
714/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Fylkesmannen ber om uttalelse - Anmodning om motorferdselforbud i Nesseby kommune Fylkesmannen i Troms og Finnmark
713/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Sara Trasti vår 2019 Sara Trasti
677/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Tilsetting miljøpedagog - foreløpig svar Marici Sjåvik
655/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Mortensnes Kulturminneområde- søknad om støtte 'samediggi@samediggi.no'
651/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev SD 065/18 Guovttegielatdoarja - Unjárgga gieldda 2019 doaibmaplána Sámediggi
640/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Utskifting av veglys 'Tom Erik Pedersen'
639/2019 20190313 13.03.2019 Utgående brev Søknad om bygg langs riksveg - avkjørsel 'firmapost-nord@vegvesen.no'
Versjon:5.2.2