eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2847/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Tilskudd til Samisk språkuke Sámediggi NESSEBYPROD
2817/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroll samt Corona relaterte observasjoner Nordfjeldske Kontroll AS NESSEBYPROD
2816/2020 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til minstepensjonister - ***** ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
2776/2020 20200625 25.06.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som sykepleier Virpi Montonen NESSEBYPROD
2716/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Tilskuddsordning psykisk helse og rus. Kort frist Fylkesmannen - Næss, Otilie NESSEBYPROD
2700/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Ceavccageađgi/Mortensnes Nesseby Kommune - Olaf Trosten NESSEBYPROD
2698/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev 19/1498-12 Behandling etter pbl. Fefo - Marit Krokmogen NESSEBYPROD
2694/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer Fylkesmannen - Larsen, Kjetil Trygve NESSEBYPROD
2748/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon Leif Astor Bakken NESSEBYPROD
2747/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Leif Astor Bakken NESSEBYPROD
2744/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Tilsyn med arkivholdet i Nesseby kommune utsettes til 2021 Arkivverket NESSEBYPROD
2718/2020 20200624 24.06.2020 Inngående brev Oppsigelse SFO - ***** ***** ***** NESSEBYPROD
2697/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig ***** NESSEBYPROD
2671/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Ang. egenerklæring om konsesjonsfrihet på gårds og bruks nr 6/2 Tommy Banne NESSEBYPROD
2660/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Søknad om kommunal bolig ***** NESSEBYPROD
2627/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Veahkkebargin Isak Saba guovddážis Hannah Máret B. Dikkanen NESSEBYPROD
2626/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev BARGUOHCAN Ailo Sagen Dikkanen NESSEBYPROD
2625/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Bargoohcama Aina Margit NESSEBYPROD
2624/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Veahkkebarggin Isak saba guovddáš Stine Vibeke Reisænen NESSEBYPROD
2541/2020 20200624 24.06.2020 Utgående brev Søknad kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
2665/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Purring - innsynsbegjæring VG Vg - Camilla Fredstad Huuse NESSEBYPROD
2664/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring fra VG til Nesseby Vg - Mona Grivi Norman NESSEBYPROD
2662/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Ekstraordinær BASIL-innsamling våren 2020 Conexus - post@udir.no NESSEBYPROD
2663/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Sápmi Næringshage AS Sápmi Næringshage AS NESSEBYPROD
2661/2020 20200623 23.06.2020 Inngående brev Søknad ferdigstillelse hytte 12/1-75 Katrine Trane Nilsen NESSEBYPROD
2648/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning næringsfond Frank Inge Sivertsen NESSEBYPROD
2647/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse oppsett av fritidsbolig Mari Øyen NESSEBYPROD
2646/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Uavhengig revisors beretning for regnskapsåret 2019 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS NESSEBYPROD
2645/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Melding om tiltak uthus / lager 7/15 Henda Smuk NESSEBYPROD
2644/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Anmodning om lokal avklaring av klagesak - purring Fylkesmannen i Troms og Finnmark NESSEBYPROD
2638/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Byggesøknad - 12/312 Jill Cathrin Roska Eikjok NESSEBYPROD
2637/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje Dag Einar Henninen NESSEBYPROD
2636/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Referat fra Teams-møte 20.06.2020 om avvikling av flyktningeprogram fra Visma Ikaf - Roger Mjelde NESSEBYPROD
2630/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad SFO - ***** ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
2628/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Søknad SFO - ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
2621/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Odd-Arne Dikkanen NESSEBYPROD
2620/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Siri Tyssebotn NESSEBYPROD
2618/2020 20200622 22.06.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Oddvar Olsen NESSEBYPROD
2591/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dispensasjon - Jan Trane og Tom Ove D. Trane Jan Trane / Tom Ove D. Trane NESSEBYPROD
2589/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dispensasjon - Ottar Store - sommer 2020 Ottar Store NESSEBYPROD
2588/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dispensasjon - Arnulf Aune - sommer 2020 Arnulf Aune NESSEBYPROD
2586/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dispensasjon - Jan Yngve Lund sommer 2020 Jan Yngve Lund NESSEBYPROD
2585/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dispensasjon - Nesseby skadefellingslag 2020 Nesseby Skadefellingslag v/Jan Hansen NESSEBYPROD
2584/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dispensasjon - Ingvald Bomban - sommer 2020 Ingvald Bomban NESSEBYPROD
2582/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dispensasjon - Yngve Brunes - sommer - hytte 2020 Yngve Brunes NESSEBYPROD
2581/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dispensasjon - Beathe Tapio - sommer - hytte 2020 Beathe Tapio NESSEBYPROD
2567/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Tjenestesamarbeid barnevern- Vestre-Varanger Christina Svendsen m.fl. NESSEBYPROD
2565/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - hytte jan yngve lund NESSEBYPROD
2558/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dispensasjon - Stein Østmo - hytte - sommer 2020 Stein Østmo NESSEBYPROD
2557/2020 20200622 22.06.2020 Utgående brev Dispensasjon - Stein Østmo - Pierpolcorru 2020 Stein Østmo NESSEBYPROD
Versjon:5.2.2