eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4253/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Rapportering korona - frist 30. oktober Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther NESSEBYPROD
4247/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Informasjon om stortingsvalget 2021 post@valg.no NESSEBYPROD
4246/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Informasjon om stortingsvalget 2021 post@valg.no NESSEBYPROD
4239/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Oversendelse av forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse Vefik - Ranveig Olaussen NESSEBYPROD
4238/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 Nesseby kommune Brreg - Brønnøysundregistrene NESSEBYPROD
4237/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev 15/856-3 Nesseby kommune - navnesak Nyborg mfl. - Språkrådet ber om tilbakemelding Sprakradet - Line Lysaker Heinesen NESSEBYPROD
4236/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev REFNR:233749 Tilsynsrapport 43780 Varanger-Kraft - tilsyn@varanger-kraft.no NESSEBYPROD
4235/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev 20/57981-1 Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen Landbruksdirektoratet - Vibeke Godal NESSEBYPROD
4252/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Tilsyn museets lokale Mortensnes Nesseby Kommune - Eli Johanne Bomban NESSEBYPROD
4251/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Gjennomført tilsyn museets lokale Mortensnes Varanger Kraftnett AS NESSEBYPROD
4248/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Utdanningsstipend søknad Jon Isak Guttorm Ballari NESSEBYPROD
4243/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - GBN 10/1/4 Rovvejavri Evelinn Berg NESSEBYPROD
4234/2020 20201026 26.10.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Informasjon om innsending av IPLOS-melding til KPR for 2020 Helsedir - Trykk-Tjenester NESSEBYPROD
4229/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr. 10 bnr. 159 i Nesseby kommune Olga Aslaug Eliassen NESSEBYPROD
4228/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning for fradeling av gnr/bnr 10/159 i Nesseby kommune Olga Aslaug Eliassen NESSEBYPROD
4227/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringen Fiskeridirektoratet NESSEBYPROD
4226/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Søknad om skilting av Nesseby rådhus Statens Vegvesen NESSEBYPROD
4225/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Søknad om skilting av Nesseby rådhus Statens Vegvesen NESSEBYPROD
4218/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Matrikkelbrev og protokoll for oppmålingsforretning for eiendom gnr/bnr 14/103 i Nesseby kommune Torbjørn Bernhardsen m.fl. NESSEBYPROD
4212/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Søknad om transporttjeneste - ***** ***** ***** NESSEBYPROD
4211/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Søknad om transporttjeneste - ***** ***** ***** NESSEBYPROD
4210/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Søknad TT-tjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
3533/2020 20201026 26.10.2020 Utgående brev Tillatelse til fradeling tilleggsareal gnb 10/127 FEFO NESSEBYPROD
1507/2019 20201026 26.10.2020 Utgående brev Høringsuttalelse - forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms og Finnmark, deres sak 2019/5203 Fylkesmannen i Troms og Finnmark NESSEBYPROD
4196/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Videreføring av serverings- og skjenkebevilling for Varangerkroa v/Leif-Gunnar Opdahl 2020-2024 Varangerkroa v/Leif-Gunnar Opdahl NESSEBYPROD
4164/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Dispensasjon for landing med helikopter - COAT/UiT Universitet i Tromsø/COAT v/Knutsen NESSEBYPROD
4194/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om videreføring av skjenkebevilling Varangerkroa NESSEBYPROD
4193/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tildeling av kompetansemidler til regional ordning for barnehager i Finnmark - 2020 - Kopi Fylkesmannen i Troms og Finnmark NESSEBYPROD
4192/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Kartlegging av marint avfall fra akvakulturnæringen Fiskeridirektoratet NESSEBYPROD
4191/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Egenerklæring ved konsesjonsfrihet gnb 2/19 Advokatfirmaet Herstad MNA NESSEBYPROD
4190/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om videre leieforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
4189/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument gnb 10/26 Kartverket NESSEBYPROD
4188/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Klage til riksadvokaten over avvisning av klage - kopi Hegg og Co NESSEBYPROD
4185/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd Utdanningsdirektoratet (ikke svar) NESSEBYPROD
4179/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Utsending til FM og kommuner anbefalinger om besøk Helsedir - Trykksak NESSEBYPROD
4175/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev IKA Finnmark IKS -informasjon om representantskap tirsdag 3. november kl. 12.00 Ikaf - IKAF NESSEBYPROD
4181/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune - Overføring av fiskerihavner Tffk - Hilde Grimstad NESSEBYPROD
4177/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om boligtomt og dispensasjon fra planbestemmelser gnb 10/13 - Ørjan Mikkelsen Trane og Susanne Sørensen Tekforvalt Byggesak NESSEBYPROD
4174/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad SFO ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
4168/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Statnett SF - eiendomsskatt - manglende behandling av klager 2017 og 2018 Statnett - Eiendomsskatt NESSEBYPROD
4172/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Hovedutsending brev - Egenmeldt sykefravær (RA-0182) SSB NESSEBYPROD
4171/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Forespørsel om tilknytting kommunalt vannett gnb 5/55 Sara Smuk NESSEBYPROD
4162/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Protokoll fra Teams-møtet i rovviltnemnda for region 8 den 23. september 2020 Fylkesmannen TF NESSEBYPROD
4160/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad om forlengning av botiden i skoleveien 9 B. Per Inge Olsen NESSEBYPROD
4159/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Søknad om stipend Susanne Pettersen NESSEBYPROD
4141/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Søknad etter pbl- fradeling til uendret bruk -rekvisisjon for oppmåling - Gamme - Jon Banne Fefo NESSEBYPROD
4127/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev SFO søknad ny plass - ***** ***** - tildeling av plass ***** NESSEBYPROD
4071/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Oversendelse av skjøte 10/26, Nesseby Tinglysningen NESSEBYPROD
4063/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Fradeling til høydebasseng vannverk - gnr. 5, bnr. 1 FEFO NESSEBYPROD
4054/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Oversendelse av skjøte til underskrift Tove Marie Corneliussen v/Jonny Opdahl NESSEBYPROD
Versjon:5.2.2