eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
173/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Ungdomskontakt i deres kommune. UFT 2020. Troms og Finnmark fylkeskommune
172/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Påminnelse - Rammeavtale med Uninett Uninett AS
171/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Brilleavtaler Svbht - Tove Karin Andersen
178/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - ***** ***** *****
177/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - ***** ***** *****
176/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - ***** ***** *****
175/2020 20200117 17.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****
174/2020 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på klage på Nesseby oppvekstsenter - Barnehage *****
161/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Søknad om Fylkeskommunale TS-midler Troms og Finnmark Fylkeskommune
136/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Søknad om støtte til fryselager for lineagn Troms og Finnmark Fylkeskommune
128/2020 20200116 16.01.2020 Utgående brev Partistøtte for 2019 og 2020 Nesseby kommune
3629/2019 20200116 16.01.2020 Utgående brev Søknad om støtte til fryselager for lineagn Sametinget
159/2020 20200114 14.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
144/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om båtplass for fiskefartøy Ari Solbakk
142/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Innmeldingsskjema for snarefangst - Aage Tyssebotn Åge Tyssebotn
141/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Nesseby bibliotek
154/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag *****
153/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Isak Saba senteret
152/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Kaleb Dahl
146/2020 20200113 13.01.2020 Utgående brev Vedr. din søknad om støtte til bok Frøydis Betten
140/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Utlysning av kriseskjønnsmidler for 2020 Fylkesmannen i Troms og Finnmark
139/2020 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilskudd til barnevernfaglig videreutdanning 2018- anmodning om tilbakebetaling av tilskuddsmidler Bufdir
2449/2019 20200113 13.01.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd Olaf Trosten
130/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - Ann Kristin Losoa Ann-Kristin Losoa
129/2020 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - Ellinor og Kollbjørn Losoa Ellinor og Kollbjørn Losoa
108/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****
98/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Vedr. grunneiers tillatelse til skuterløype 11 Alasjavri Varjjatsiida/rb6
96/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Opphør av sams vegadministrasjon Statens vegvesen Finnmark
94/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Tilsagn om støtte til flytebrygge - Kløvnes Sametinget
93/2020 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon Dagfinn Mathisen
51/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Nesseby Kommune - Jane Juuso
50/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Rapportering og søknad om overføring av ubrukte midler fra 2019 til 2020 Fylkesmannen i Troms og Finnmark
49/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Undersøkelsen Egenmeldt sykefravar 4. kvartal 2019 Statistisxk sentralbyrå
46/2020 20200107 07.01.2020 Inngående brev Tildeler kr. 100.000,- til hardsløydrom SPAREBANK 1 NORD-NORGE
18/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 Trondheim Mevlana Kultur forening
17/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 Tromsø Stift Den katolske kirke i Nord-Norge
16/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 Svenska Kyrkan i Norge v/Per A. Sandgren
15/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 Jehovas Vitner
14/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 IMF trossamfunn
13/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 Human Etisk Forbund
12/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 Hellige Anna Menighet - Den Russiske Ortodokse kirke v/Aleksander Volokhan
11/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 Den Finske Menigheten i Norge
10/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 Dar El Eman Islamic Center
9/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 Central Jam-e-mosque World Islamic Mission Norway
8/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 Buddhist Watpahbodhidhamm Drammen
7/2020 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Nesseby kommune 2019 Alhidaya Islamic Center
3778/2019 20200107 07.01.2020 Utgående brev Melding om ubrukelige brannhydranter Jarl Even Roska
3774/2019 20200107 07.01.2020 Utgående brev Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede - ***** ***** *****
3773/2019 20200107 07.01.2020 Utgående brev Søknad tt-tjenesten - ***** ***** *****
3768/2019 20200107 07.01.2020 Utgående brev Utbetaling av næringstilskudd - generasjonsskifte reindrift Stian S. Rennemo
Versjon:5.2.2