eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1381/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Erklæring om ønske om å ikke stille til valg - Per Inge Heitmann Olsen Per Inge Heitmann Olsen
1374/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om kommunale kulturmidler 2019 - Karlebotn bygdelag Karlebotn bygdelag v/Tor Ivar Soldat
1373/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom Britt Jørgensen
1371/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Høringssvar Vesterelvnes avløpssone Fiskeridirektoratet Region Finnmark
1366/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Uttalelse fra Kystverket Kystverket
1365/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til utbedring av vei i Bergeby Næringsvirksomheter i Bergeby
1362/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk - TInglysing
1361/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
1360/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Ang. forløpskoordinator for pakkeforløp for psykisk helsevern- og rus Finnmarkssykehuset
1359/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Melding om vedtak i sak 2019/137, Biggánjárga og andre navn i Unjárgga gielda Kartverket
1358/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Oversendelse av tillatelse Norges vassdrags- og energidirektorat
1355/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om boligtomt - Anja Noste Anja Noste
1354/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Bestilling av stemmesedler Britt Inger Olsen
1351/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass - ***** ***** ***** Rune Løvås
1348/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Søknad om deling av driftsenhet gbnr 12/220 Ragnar Noste
1347/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Vedr. redegjørelse- deres ref 2018/1317 Fylkesmannen i Troms og Finnmark
1346/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Leif Johansen
1345/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Dokument kan ikke tinglyses Statens Kartverk Vadsø
1344/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om sammenslåing tinglyste matrikkelenheter - 8/33 og 8/48 Edgar Olsen
1341/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Notat ang. dieselanlegg Kløvnes havn Odd Olaisen
1340/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 13/34 Marianne Gai
1339/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 13/29 Marianne Gai
1338/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om utskifte og overføring av hjemmel Marianne Gai
1337/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til oppstart av kafe/butikksalg Arild Wiltmann Kero
1336/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om nydyrkingstilskudd 11-1-17 Meskelv Arild Wiltmann Kero
1331/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Forslag til valgliste - Nesseby Senterparti Klara Helander
1330/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Forslag til valgliste - Arbeiderpartiet Jan Hansen
1329/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Forslag til valgliste - Tverrpolitisk liste Marit Kjærstad
1328/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Forslag til valgliste - Sosialistisk Venstreparti Oddvar Betten
1327/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Forslag til valgliste - Unjárgga Sámeálbmot / Nesseby samefolkets parti Berit Ranveig Nilssen
1326/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Forslag til valgliste - Høyre Laila S. Smuk
1325/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Erklæring om ønske om å ikke stille til valg - Willy Juhl Myhre Willy Juhl Myhre
1324/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Erklæring om ønske om å ikke stille til valg - May-Elly Th. Myhre May-Elly Th. Myher
1323/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Erklæring om ønske om å ikke stille til valg - Rune Løvås Rune Løvås
1322/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Endring av søknadssum Asllat Niillas Smuk
1321/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass - ***** ***** ***** Rune Løvås
1279/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Tillatelse til skadefelling av grågås Kjersti Schanche og Øystein Nilsen
1276/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Søknad om SFO - ***** ***** ***** - tildeling av plass Rune Løvås
1275/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Søknad SFO - ***** ***** ***** - tildeling av plass Susanne Schjølberg
1273/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Søknad SFO - ***** ***** ***** - tildelt plass Marit Kjærstad
1272/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Formannskapets behandling av søknad om næringstilskudd - Jo Ande Bongo Dikkanen Jo Ande Bongo Dikkanen
1271/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Oppsigelse av SFO - ***** ***** ***** Susanne Schjølberg
1270/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Oppsigelse Sfo plass - ***** ***** Elle Smuk
1269/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Formannskapets behandling av søknad om næringstilskudd - Nesseby Maskin AS Nesseby Maskin AS
1265/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Formannskapets behandling av søknad om tilskudd Advokat Øistein Schjønsby
1257/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Melding til tinglysing for sammenslåing av gnr/bnr 4/68 og 4/95 Kartverket Tinglysing
1251/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Melding til tinglysing for utgått matrikkelenhet 3/1/5 i 2027 Nesseby kommune Kartverket Tinglysing
1248/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev TILDELING - KOMMUNESTIPEND VÅR 2019 Økonomikontoret
1318/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev 19/454-8 Behandling etter pbl. - disp og rekvisisjon av oppmålingsforretning Finnmarkseiendommen
1317/2019 20190513 13.05.2019 Inngående brev Ang. fjøs i Meskelv Arild Wiltmann Kero
Versjon:5.2.2