eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4538/2017 20171013 13.10.2017 Inngående brev Sak til AMU: kartlegging og internkontroll i pleie og omsorg NSF Nesseby
4537/2017 20171013 13.10.2017 Inngående brev Sak til Adm.utvalg: Kutt i budsjett og nedbemanning i pleie og omsorg NSF Nesseby
4536/2017 20171013 13.10.2017 Inngående brev Til administrasjonsutvalget: Sak ang butskjett kutt og nedbemanning i pleie og omsorg HTV NSF
4535/2017 20171013 13.10.2017 Inngående brev Klagesak til Fylkesmannen (fradeling i Meskelv) - sak 11/910 Atle Larsen
4534/2017 20171013 13.10.2017 Inngående brev Fylkesmannen - Informasjon om statstilskudd høsten 2017 Fylkesmannen i Finnmark
4523/2017 20171012 12.10.2017 Inngående brev Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020 Kontrollutvalgan IS
4522/2017 20171012 12.10.2017 Inngående brev Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste
4520/2017 20171012 12.10.2017 Utgående brev ***** ***** ***** - ***** ***** *****
4518/2017 20171012 12.10.2017 Utgående brev BEKREFTELSE PÅ ARBEIDSFORHOLD - Liza S. Smistad Liza S. Smistad
4508/2017 20171011 11.10.2017 Inngående brev SD 049/16 Tospråklighetsmidler til kommuner 2017 - sluttutbetaling Sàmediggi - Sametinget
4507/2017 20171011 11.10.2017 Inngående brev Analyseresultater for perioden 02.-05.10.17 Øst-Finnmark laboratorietjenester
4492/2017 20171011 11.10.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Per Ove Roska
4491/2017 20171011 11.10.2017 Inngående brev Tilskudd til kommuner som bosatte færre enslige mindreårige flyktninger enn de hadde forberedt for i 2016 Fylkesmannen i Finnmark
4490/2017 20171011 11.10.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Per Ove Roska's jaktlag Per Ove Roska
4488/2017 20171011 11.10.2017 Utgående brev Melding til tinglysing for punktfeste gnr.3 bnr. 1 fnr. 9 i 2027 Nesseby kommune Kartverket Tinglsysing
4049/2017 20171011 11.10.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Viltnemda v/ Jan Hansen
4489/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Vedrørende bosetting av flyktninger i 2018 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
4487/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding til tinglysing for seksjonering av gnr. 12 bnr. 366 i 2027 Nesseby kommune Karterket Tinglysing
4486/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev Lys ved Ballbingen tidligere Nesseby skole Gunn-Britt Retter
4476/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Lys ved Ballbingen tidligere Nesseby skole Gunn-Britt Retter
4475/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev 17/879-7 Søknad PBL - Deling av næringsseiendom 12/1/29 Finnmarkseiendommen
4474/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev Søknad om kommunal bolig Marietta Dimtrova Peltekova
4467/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev Søknad om kommunal bolig Clyte Gapas Johansen
4473/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Søknad - Kvinnearena Øst Varanger Næringssenter
4459/2017 20171009 09.10.2017 Utgående brev Søknad om kommunal leilighet Paul Torbjørn Andersen
4454/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Fylkesmannen - Tilbakebetaling av tilskudd til psykologstilling Fylkesmannen i Finnmark
4453/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Bekreftelse på innfridd lån - 16712249 Husbanken
4452/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Søknad om kommunestipend Margarita Paltto
4445/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Hytte i Rasjok Finnmarkseiendommen
4439/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Laboratorieresultater (802703) Ost-Finnmark Laboratorietjenester
4435/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev REFNR:108961 Tilsynsrapport 38811 Kløvnes fiskemottak Varanger kraft
4429/2017 20171006 06.10.2017 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NAV
4407/2017 20171006 06.10.2017 Inngående brev Oversendelse av søknad om samlokalisering av tillatelser på lokalitet 10674 Brennelvbukt Finnmark fylkeskommune
4406/2017 20171006 06.10.2017 Inngående brev Omgjøring av kommunens vedtak - søknad om dispensasjon - kommunens vedtak oppheves Fylkesmannen i Finnmark
4405/2017 20171006 06.10.2017 Inngående brev Omgjøring av kommunens vedtak - søknad om dispensasjon - kommunens vedtak oppheves Fylkesmannen i Finnmark
4404/2017 20171006 06.10.2017 Inngående brev Omgjøring av kommunens vedtak - søknad om dispensasjon - kommunens vedtak oppheves Fylkesmannen i Finnmark
4403/2017 20171006 06.10.2017 Inngående brev Omgjøring av kommunens vedtak - søknad om dispensasjon - kommunens vedtak oppheves Fylkesmannen i Finnmark
4402/2017 20171006 06.10.2017 Inngående brev Omgjøring av kommunens vedtak - søknad om dispensasjon - kommunens vedtak oppheves Fylkesmannen i Finnmark
4399/2017 20171006 06.10.2017 Inngående brev Søknad om kommunal leilighet Paul Torbjørn Andersen
4398/2017 20171006 06.10.2017 Inngående brev SD 49/16 og SR 189/16 Direkte tilskudd til samiske språksentre 2017 sluttutbetaling – Isak Saba guovddáš Sàmediggi - Sametinget
4397/2017 20171006 06.10.2017 Inngående brev Laboratorieresultater (802703) Ost-Finnmark Laboratorietjenester
4391/2017 20171006 06.10.2017 Utgående brev Vedr. din søknad om tilskudd til kompetanseheving Make My Day Kristin Nilssen
4390/2017 20171006 06.10.2017 Utgående brev Vedr. din søknad om tilskudd til utvidelse av verksted Anu Forselius
4383/2017 20171006 06.10.2017 Utgående brev Vedr. din søknad om planleggingsmidler - ombygging av fjøs Kjersti Schanche
4394/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Bud Brannbil Pål Davidsen
4393/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Bud på Brannbil Jeep J20 kristian Østbø
4368/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Vedrørende ulovlig utført tiltak Fylkesmannen i Finnmark
4364/2017 20171005 05.10.2017 Inngående brev Oppsigelse av leilighet Unni Haug
4361/2017 20171004 04.10.2017 Inngående brev Undersøkelse om egenmeldt sykefravær 3. kvartal, med rapporteringsfrist 21. oktober 2017 Statistisk sentralbyrå
4360/2017 20171004 04.10.2017 Inngående brev Giellaguovddášdoarjja- sirdit doaibmadoarjaga Sàmediggi - Sametinget
Versjon:5.2.2