eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1813/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Vedrørende depositum for Soltunveien 20 Deniz Bardakci
1812/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Oppsigelse av leiekontrakt Deniz Bardakci
1810/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad om å lande med helikopter i Finnmark i forbindelse med forskningsprosjekt på rovfugl Norsk institutt for naturforskning
1809/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Tillatelse til oppbevaring av eksplosive varer Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap
1805/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Innsending av egenerklæring 13/55 Statens Kartverk Vadsø
1804/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Ang avslag dekning saksomkostninger Mari-Ann Nilssen
1803/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Kommunale avgifter gnr 12 bnr 27 og 28 Advokat Morten Stang
1797/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Informasjon om statstilskudd vår 2017 Fylkesmannen i Finnmark
1796/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Bortfesters godkjenning - overføring av festerett - 11/1-7 Finnmarkseiendommen
1795/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Bortfesters godkjenning - overføring av festerett - 10/1-8 Finnmarkseiendommen
1792/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plasser Trine Kristiansen
1791/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO Elisabeth Reisænen og Lasse Helander
1787/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Referat besøk Nesseby 28.03.17 Ane Sætrum
1786/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad om SFO plass Hanne Iversen
1785/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Bibliotekmedarbeider - ett års vikariat Laurits Rasmussen
1784/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev 17/519-5 Grunneiers tillatelse til oppsett av automatiske digitale lyttestasjoner - Nesseby kommune Finnmarkseiendommen
1783/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen. PURRING for skjema med frist 16. februar, 2027 Unjargga gielda Nesseby kommune, orgnr 839953062 IKKE_SVAR_kostra@ssb.no
1782/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Dokument 201300370-1 Manglende oppdatering av idrettsanleggsregisteret - Nesseby kommune sendt fra Finnmark fylkeskommune Finnmark fylkeskommune
1781/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget i Nesseby kommune Kontrollutvalget
1780/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad psykologstilling Karin Helen Pettersen
1779/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad på stilling som psykisk helsearbeider Charlotte Hoigari
1778/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad. Psykisk helsearbeider. Gerd Tove Orvedal
1777/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad om jobb, 100% fast stilling som psykisk helsearbeider Snefrid Pedersen Breivik
1776/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Jobbsøknad - Sommerjobb (Daniel Bomban) Daniel Bomban
1775/2017 20170424 24.04.2017 Inngående brev Søknad om sommerjobb Per Henning Mathisen
1772/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Søknad om jobb som 50% miljøarbeider/assistent/fast vikar i skolen Per Inge Heitmann Olsen
1770/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr 10 bnr 152 i Nesseby kommune SVANHILD KARLSEN
1769/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr 10 bnr 130 i 2027 Nesseby kommune STATENS VEGVESEN REGION NORD
1768/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr 10 bnr 57 i Nesseby kommune AKIS DA
1767/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr 10 bnr 26 i Nesseby kommune ANNE MARIE KARLSEN HOLIEN
1766/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr 10 bnr 20 i Nesseby kommune MARITA HANSEN
1765/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr 10 bnr 17 i Nesseby kommune JANE KRISTIN HANSEN
1763/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Forslag til kandidat til Sametingets språkmotiveringspris 2017 Sametinget
1762/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr 10 bnr 2 i Nesseby kommune WENCHE ELISABETH ANDERSEN m.fl.
1757/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev Vedr. krav om tilbakebetaling av husleie Ole-Martin Balto
1350/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
1305/2017 20170424 24.04.2017 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1761/2017 20170420 20.04.2017 Inngående brev Avklaring vedrørende ansvar for den interkommunale barneverntjenesten i Nesseby og Tana Jan Vidar Balto
1731/2017 20170419 19.04.2017 Inngående brev Krever tilbakebetaling av husleie Ole-Martin Balto
1718/2017 20170419 19.04.2017 Inngående brev forespørsel til administrasjonssjefen om misligheter, risikosituasjoner og internkontroll Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
1717/2017 20170419 19.04.2017 Inngående brev Sommerjobb for ungdom 2017 Kirkeverge
1716/2017 20170419 19.04.2017 Inngående brev Sommerjobb for ungdom 2017 Heidi Thrane Johansen
1714/2017 20170419 19.04.2017 Inngående brev Informasjon vedrørende motorferdselsforbudet fra og med 5. mai 2017 Fylkesmannen i Finnmark
1711/2017 20170419 19.04.2017 Utgående brev Vedrørende tinglysning av 10/57, supplerende opplysninger Statens Kartverk Vadsø
1709/2017 20170419 19.04.2017 Inngående brev Tildeling av plass på SFO - tar i mot plass Hilde Merete Nilsen
1708/2017 20170419 19.04.2017 Inngående brev Krav om åpning av skuterløyper i Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Reiestad, Harriet
1707/2017 20170419 19.04.2017 Inngående brev søknad om økonomisk støtte til juridisk bistand Tana og Omegn sjølaksefiskeforening
1706/2017 20170419 19.04.2017 Inngående brev Søknad på stilling som psykisk helsearbeider Hilde Iversen
1577/2017 20170419 19.04.2017 Utgående brev Vedtak om midlertidig stenging av Nyelvløypa og Diergiløypa og inndragning av dispensasjoner gitt for motorferdsel i et område sør for E6 Fylkesmannen i Finnmark
1704/2017 20170418 18.04.2017 Inngående brev Etterlyser svar etter klage på behandlet sak Sindre Asser Netland Nilssen
Versjon:5.2.2