eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
971/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2017 - Forsvaret ved Joachim Johnsen Forsvaret
969/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Fylkesmannen - Forventninger til samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i 2017 Fylkesmannen i Finnmark
964/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Søknad om forlengelse til leiekontrakt Muhammad Alo
963/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om forlengelse til leiekontrakt Muhammad Alo
962/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Søknad om kommunal bolig Grace Store
960/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad Ferievikar pleie og omsorg (helsefagarbeidere) Valentina Velickovic
958/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2017 - Tor Ivar Soldat tor ivar soldat
957/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Søknad om forlenget botid Irina Ignateva
333/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Oversending av Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan for Nesseby kommune Fylkesmannen i Finnmark
956/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Ferievikarer pleie og omsorg Marici Schreiner Póvoa
955/2017 20170320 20.03.2017 Utgående brev Melding til tinglysing for festegrunn 11/1/23 i 2027 Nesseby kommune Kartverket Tinglysing
952/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Dispensasjon til å arrangere kitekonkurranse VAKE 2017 Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre
947/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Fylkesmannen - Vedtak om tilbaketrekking av utslippstillatelse, pålegg om miljøteknisk grunnundersøkelse og utarbeidelse av plan for avslutning og opprydding av området Fylkesmannen i Finnmark
945/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2017 - Olaf B. Johnsen Olaf B. Johnsen
942/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev ASVO bygget - div mail angående riving Marit Helene Pedersen
940/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Invitasjon til fylkesmannens kommunebesøk Marit Helene Pedersen
939/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Analyseresultater for perioden 13-17.03.17 Ost-Finnmark Laboratorietjenester
938/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
937/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Omsetningsoppgave alkohol Coop Finnmark
935/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2017 - Egil Jarle Haukanes Egil Jarle Haukanes
934/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Institutt for arktisk og mrin biologi
933/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Flytting til Makka Rohto 12 Trine Askheim
932/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Videreføring av motorferdselsforbud i del av kommunene Nesseby og Sør-Varanger - vedtak 17. mars Fylkesmannen i Finnmark
931/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad på jobb Joachim Czaja
930/2017 20170320 20.03.2017 Utgående brev Ang. Karlebotn - Utvikling av reiselivsprosjekt/hotell i Nesseby kommune - Søknad om midler fra kommunalt næringsfond Varanger Utvikling
927/2017 20170320 20.03.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til Tanalan 2017 admin@tanalan.net
532/2017 20170320 20.03.2017 Utgående brev Årsregnskap og årsmelding 2016 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
924/2017 20170316 16.03.2017 Inngående brev 17/68-1 SD 049/16 Njuolggodoarjja giellaguovddážiidda 2017 - Isak Saba guovddáš Sàmediggi - Sametinget
918/2017 20170316 16.03.2017 Inngående brev Varanger Kraft - Innsigelse på nabovarsel Varanger Kraftnett AS
915/2017 20170315 15.03.2017 Utgående brev Utbetaling av tilskudd Tom-Yngve Johansen Tom-Yngve Johansen
913/2017 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO Susanne Schjøllberg og Stein Daniel Østmo
912/2017 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO Susanne Schjøllberg og Stein Daniel Østmo
911/2017 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO Marit Kjerstad og Jørn Ottar Olsen
910/2017 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO Vanja og Jànos Trosten
909/2017 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO Vanja og Jànos Trosten
908/2017 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad på sommerjobb Marko Minic
907/2017 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om forlenget botid Irina Ignateva
905/2017 20170315 15.03.2017 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
900/2017 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - Nesseby havn 12/369 Edgar Olsen
898/2017 20170315 15.03.2017 Inngående brev Søknad om stipend Richard Roska Store
4323/2016 20170315 15.03.2017 Utgående brev Tildeling SFO-plass Lilly Roska
894/2017 20170314 14.03.2017 Inngående brev 17/322-2 Svar - søknad om tillatelse til å avholde snøscooterdrag på Rovvevann - gnr 11/1 - Nesseby kommune Finnmarkseiendommen
893/2017 20170314 14.03.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Arild W. Kero
891/2017 20170314 14.03.2017 Inngående brev Vedrørende varsel jfr. tvangsloven § 4-18, Varanger Utvikling AS Oslo Advokatfellesskap
890/2017 20170314 14.03.2017 Inngående brev Protokoll etter møte i OSO Finnmark Finnmarkssykehuset
889/2017 20170314 14.03.2017 Inngående brev Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2017 - spørreskjema Skjælaaen, Øystein
888/2017 20170314 14.03.2017 Inngående brev Omsetningsoppgave alkohol Coop Finnmark
887/2017 20170314 14.03.2017 Inngående brev Referat fra møte om samarbeid. Skatteetaten
883/2017 20170313 13.03.2017 Inngående brev Søknad om midler til åpningsarrangement Tana og Varanger Museumssiida
882/2017 20170313 13.03.2017 Inngående brev Nesseby skole - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner Ole Hilbert Strømseth
Versjon:5.2.2