eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
871/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Skatteetaten - Borgelig vigsel - melding om vigsel Skatteetaten
870/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Laboratorieresultater Ost-Finnmark Laboratorietjenester
861/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om plass i SFO Nils Henrik Lindi
860/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om plass i SFO Ingunn Andersen
859/2018 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om plass i SFO Susanne Schjølberg
856/2018 20180316 16.03.2018 Inngående brev Tilbakemelding på klage over utstikking av skuterløype Fylkesmannen i Finnmark
852/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Aldonrennet - Søknad om økonomisk støtte 2018 Aldonrennkomiteen
849/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev Svar på henvendelse om utrygg skoleveg Elle Smuk
848/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Helsedirektoratet - Avslag på søknad tilskudd til kompetanseheving innenfor heldøgntjenester for utviklingshemmede barn/unge Helsedirektoratet
847/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Bortfesters godkjenning - overføring av festerett - 4/1-2 Finnmarkseiendommen
844/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling - Vedlikehold av kunstgressbanen Varanger ballklubb
821/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2018 - Osvald Jakola Osvald Jakola
826/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2018 - Torbjørn Holm Torbjørn Holm
825/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra arealplan 11/11 og 11/2 Arild Wiltmann KAro
824/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søknad om støtte til dokumentasjonsprosjekt "Grenveving i Varanger" Varanger Samiske Museum
823/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Oppsigelse av sfo Hilde Merete Nilsen og Markus Smuk Neshavn
818/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 28.2.- og 1.3.2018 Fylkesmannen i Troms
816/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad om plass i SFO Hilde Nilsen og Markus Smuk Neshavn
815/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Dispensasjon - Nesseby naturreservat - Fangst og merking av fjæreplytt våre 2018 Fylkesmannen i Finnmark
812/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Trekker min søknad Sykepleier stilling 50 % Ann-Kristin Andersen
811/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2018 - Osvald Jakola Osvald Jakola
803/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
801/2018 20180308 08.03.2018 Inngående brev Brev til kommuner og brukerforeninger vedr justering av feltgrenser Finnmarkseiendommen
799/2018 20180308 08.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2018 - Bjørn S. Mathisen Bjørn S. Mathisen
797/2018 20180308 08.03.2018 Inngående brev Søknad om praksisplass som fysioterapeut Veronika Andreeva Kuzmanova
795/2018 20180308 08.03.2018 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Kompetansehevende tiltak til personer med utviklingshemming Helsedirektoratet
794/2018 20180308 08.03.2018 Inngående brev 17/2039-7 Registrering av byggverk på 4/1/40 - Nesseby kommune Finnmarkseiendommen
793/2018 20180308 08.03.2018 Inngående brev Redusering av SFO-plass ut skoleåret Maria Jensaas
790/2018 20180308 08.03.2018 Utgående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2018 - Oddleif Nilsen Oddleif Nilsen
789/2018 20180307 07.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2018 - Oddleif Nilsen Oddleif Nilsen
788/2018 20180307 07.03.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest 12/11 Svein Birger Olsen
787/2018 20180307 07.03.2018 Inngående brev Søknad på stilling som fagarbeider i SFO Thomas Pettersen
786/2018 20180307 07.03.2018 Inngående brev 11/8774-12 - Søknad om tilskudd til Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens - Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens - Statsb. 2018 Helsedirektoratet
784/2018 20180307 07.03.2018 Utgående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2018 - Gudleif Iversen Gudleif Iversen
783/2018 20180307 07.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2018 - Gudleif Iversen Gudleif Iversen
782/2018 20180307 07.03.2018 Inngående brev Signert avtale - Arbeidsrettet oppfølging for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet NAV Finnmark
779/2018 20180307 07.03.2018 Inngående brev Fylkesmannen - Korrigering av dato for tilsyn Fylkesmannen i Finnmark
778/2018 20180307 07.03.2018 Inngående brev Forespørsel til kommunene i Finnmark om påvirkningsdata for vannforekomster i fylket Fylkesmannen i Finnmark
777/2018 20180307 07.03.2018 Inngående brev Invitasjon til å søke kompetansemidler til kommuner og barnehager 2018 Fylkesmannen i Finnmark
776/2018 20180307 07.03.2018 Inngående brev Reduksjon/oppsigelse av SFO-plass Sadyo Adawe Mohamod
769/2018 20180307 07.03.2018 Inngående brev Dispensasjon til motorferdsel i Varangerhalvøya Nasjonalpark Vinter 2018 - Universitetet i Tromsø v/ COAT Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre
765/2018 20180307 07.03.2018 Utgående brev Vedr. din søknad om tillatelse til tiltak saapmii@gmail.com
760/2018 20180307 07.03.2018 Utgående brev Tillatelse til fradeling av grunneiendom 8/42 i Nesseby May Britt Olsen Utsi
763/2018 20180306 06.03.2018 Inngående brev Analyseresultater for perioden 19-24.02.18 Øst-Finnmark laboratorietjenester
759/2018 20180306 06.03.2018 Utgående brev ***** ***** *****
757/2018 20180305 05.03.2018 Inngående brev SD 054/17 Direktetilskudd - Samiske bokbusser Sàmediggi - Sametinget
756/2018 20180305 05.03.2018 Inngående brev Husbanken - Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2018 Husbanken
755/2018 20180305 05.03.2018 Inngående brev Søknad om næringstilskudd til kjøp av fiskebåt Bård Kostamo Olsen
753/2018 20180305 05.03.2018 Inngående brev Nord-Troms jordskifterett - Stavnes - Søknad om delingstillatelse Nord-Troms jordskifterett
752/2018 20180305 05.03.2018 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Tilskudd for 2017 og 2018 Tana/Varanger skilag
Versjon:5.2.2