eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2583/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling Deanu/Unjárgga Girjebusse - Bokbussen Tana/Nesseby
2581/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon willy myhre
2557/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev for festegrunn 2/1/31 i Nesseby kommune. Protokoll for oppmålingsforretning Finnmarkseiendommen
2552/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning og matrikkelbrev Trond Haukanes
2549/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Valg av stemmestyre med leder og nestleder - Innkalling til gjennomgang av stemmestyrets arbeid Stemmestyrets medlemmer og varamedlemmer
2580/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Rapport skjenkekontroll Nordfjeldske Kontroll AS
2577/2019 20190909 09.09.2019 Inngående brev Søknad festepunkt hytte Mona Mathisen
2556/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Søknad om reduserte kommunale avgifter Johnny Pettersen
2555/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Krav om ny regulering - kollektivt knutepunkt i Varangerbotn Varangerkroa v/Leif Gunnar Opdahl
2553/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Nesseby Herreds Jeger og Fiskeforening v/kasserer Julia Amundsen
2551/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Tor Ivar Soldat
2550/2019 20190906 06.09.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av hytte for UiT - COAT i Skoarrojohka Varde Bygg AS, v/Magnus Blekastad
2542/2019 20190905 05.09.2019 Inngående brev SFO - ny plass, endring og utmelding - ***** ***** ***** ***** *****
2536/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass - ***** ***** *****
2531/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0883 v1 Båtsfjord Laboratorium AS
2530/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0882 v1 Båtsfjord Laboratorium AS
2529/2019 20190904 04.09.2019 Inngående brev Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer Det kongelige miljøverndepartement
2519/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Refusjonskrav for barn i private barnehager i Oslo kommune / Vedrørende ref. krav Oslo kommune
2516/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Informasjon om kommende spørreundersøkelse om valggjennomføringen Postmottak KMD
2512/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Bortfesters godkjenning - overføring av festerett - 12/1/82 - Marius Johnsen Støme Finnmarkseiendommen
2511/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Bortfesters godkjenning - overføring av festerett - 12/1/40 - Nils A. Utse Finnmarkseiendommen
2508/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Harald Stores
2507/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Ottar Store
2501/2019 20190903 03.09.2019 Inngående brev Oppsigelse - ***** ***** *****
2485/2019 20190903 03.09.2019 Utgående brev Tillatelse til fradeling gnr. 4, bnr. 18 Trond Haukanes
2498/2019 20190902 02.09.2019 Inngående brev Høringsbrev - Kommunedelplan Kiby Vadsø kommune
2480/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Jarl Even Roska - barmark 2019 Jarl Even Roska
2470/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev SV: Trekker tilbake søknad - tilskudd til kjøp av rein Advokat Øistein Schjønsby
1138/2019 20190830 30.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte til overtakelse av reinflokk - Mads Dahl
1030/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Vedr. behandling av søknad om tilskudd til din klient Mads Dahl Advokat Øistein Schønsby
1029/2019 20190830 30.08.2019 Utgående brev Tilskudd til min klient ***** ***** ***** ***** Advokat Øistein Schjønsby
2478/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark - utmarksnæring innenfor Varangerhalvøya nasjonalpark / Várnjárgga álbmotmeahcci i Nesseby kommune Fylkesmannen i Troms og Finnmark
2477/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Forhåndsamtykke til å sette barn til kulturelt arbeid - UNJARGGA GIELDA - NESSEBY KOMMUNE, -Somá_ og Duhkoratta_ Arbeidstilsynet
2476/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler - VBK Marina Ingilæ
2474/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2471/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
2463/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Jarn Even Roska
2460/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Fylkestingsvalget 2019 i Troms og Finnmark - pakking og forsendelse av valgmateriell til fylkestingsvalgstyret Fylkesvalgstyret i Troms og Finnmark
2458/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Svein Sukuvara
2457/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Gjermund Mikalsen
2456/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Svein Reiersen
2454/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Trekker tilbake søknad - tilskudd til kjøp av rein Advokat Øistein Schjønsby
2451/2019 20190828 28.08.2019 Inngående brev Valg til KS 2019 Kommunesektorens organisasjon
2439/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev RO 032/18 ja RO 030/18 ohcan áigemeari guhkidit goappaš prošeavttain Sámediggi
2436/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr. 8 bnr. 51 i Nesseby kommune Finnmarkseiendommen
2431/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev Matrikkelbrev for punktfeste 12/1/118 i Nesseby kommune Finnmarkseiendommen
2377/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2376/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2375/2019 20190828 28.08.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2448/2019 20190827 27.08.2019 Inngående brev Oversikt over deponerte arkiv IKAF
Versjon:5.2.2