eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2062/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Næringsvirksomheter i Bergeby
2059/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Avslutning av sivil sak i konfliktrådet Konfliktrådet i Finnmark
2057/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Barmark 2019 - Willy Myhre Willy Myhre
2056/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev VS: GVF ERSATNINGSSAK Arild Hårvik
2055/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0570 v1 Båtsfjord Laboratorium AS
2054/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0627 v1 Båtsfjord Laboratorium AS
2052/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0675 v1 Båtsfjord Laboratorium AS
2050/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Behandling av stemmegivninger fra velgere med adressesperre kode 6 eller kode 7 i Folkeregisteret Valgdirektoratet
2049/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Evaluering av beredskapsordningen - utvidet akuttilbud i klinikk psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset iverksatt 29.01.2018. Finnmarkssykehuset
2006/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Barmark 2019 - Jarl Even Roska og Ken Inge Roska Jarl Even Roska
2004/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Vedtak i klagenemd i sak SDV 012/19 Sàmediggi - Sametinget
2003/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Bortfesters godkjenning - overføring av festerett - 12/1/99 Finnmarkseiendommen
2002/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Dispensasjon fra lavtflygingsforbud i Varangerhalvøya Nasjonalpark - Universitetet i Tromsø v/COAT Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre
2001/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens Kartverk Vadsø
1999/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Barmark 2019 - Irma Trane Irma Trane
1984/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om kulturmidler 2019 - Sørsiden Tabernakelforening Sørsiden Tabernakelforening
1982/2019 20190704 04.07.2019 Inngående brev Vannledningsgrøft fra Karlebotn til Sirdagohppe Finnmark politidistrikt
1963/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Barmark 2019 - Silvana og Stein Østmo Stein Østmo
1962/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Sett-elg-skjema fra elgjakta 2018 Finnmarkseiendommen
1961/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Ber om rettelse i verneforskrift - Beskrivelse av snøskuterløype 2 i Nesseby kommune i verneforskriften for Varangerhalvøya Najonalpark Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre
1946/2019 20190703 03.07.2019 Inngående brev Søknad om boligtomt - Waqas Tariq Waqas Tariq
1924/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0577 v1 Båtsfjord Laboratorium AS
1923/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Sørsiden Tabernakelforening - Søknad om kulturmidler 2019 Sørsiden Tabernakelforening
1914/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Endelig rapport etter tilsyn innen kommunal beredskapslikt Fylkesmannen i Troms og Finnmark
1911/2019 20190702 02.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Barmark 2019 - Berit Julianne Noste *****
1902/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1901/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Åpen søknad om jobb Natalia Ravna
1900/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Svar på anmodning om tall kriminalitet og rusmiljø Nesseby kommune Finnmark politidistrikt
1899/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Kommunens søknad om tilgang til opplysninger fra folkeregisteret Skatteetaten
1898/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev Uttalelse vedr. søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gbnr 11/1 Sàmediggi - Sametinget
1897/2019 20190701 01.07.2019 Inngående brev ***** *****
1883/2019 20190628 28.06.2019 Utgående brev Registreringsskjema bøssemateriell 2019 Tv-aksjonen 2019 - CARE
1881/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Vedr. prosjekt Nesseby Boligpark/ Forhåndskonferanse 26.06.19 Ole-Arne Nybø
1880/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev IL Ilar - Søknad om kulturmidler 2019 IL Ilar
1879/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Møte med kommunen Arild Hårvik
1878/2019 20190627 27.06.2019 Inngående brev Motorferdselsforbud og utsatt åpning av barmarksløype Jim Einar Roska
1855/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Søknad om støtte til aktiviteter for barn, unge og eldre Nyborg Helselag
1854/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 12/1/43 Torill Vara
1853/2019 20190626 26.06.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 12/285 Ingvald Andersen
1837/2019 20190625 25.06.2019 Inngående brev Søknad om kulturmidler 2019 - Tana og Nesseby Seniordans Tana og Nesseby Seniordans
1824/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev VS: Forlengelse av husleiekontrakt. *****
1819/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Uttalelse etter befaring Sàmediggi - Sametinget
1818/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Invitasjon til samarbeid om idrettskonsulent Sør-Varanger kommune
1816/2019 20190624 24.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Arild Landa
1798/2019 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Ottar Store
1756/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev VS: Bargoohccán Marit Bongo Dikkanen
1751/2019 20190620 20.06.2019 Inngående brev Mandat for nytt oppdragshåndteringsverktøy Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap
1750/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Punktfeste til grillhytte/flytebrygge - Etterspør tilbakemelding Gandvik hytteforening v/Wikan Tor S
1749/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Nyborgmoen utebaneprosjekt for Tana og Nesseby Pistolklubb Tana og Nesseby Pistolklubb
1747/2019 20190619 19.06.2019 Inngående brev Protokoll fra møte i kontrollutvalget 7. juni Rushfeldt, Mette
Versjon:5.2.2