eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3686/2019 20191211 11.12.2019 Inngående brev Analyserapport 19-1331 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS
3683/2019 20191211 11.12.2019 Inngående brev Referat fylkesrådet møter kommuner i Varangerområdet 04.12.19 Ffk - Joki, Henriette
3680/2019 20191211 11.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte til bok Frøydis Betten
3679/2019 20191211 11.12.2019 Inngående brev Dokument 19/02248-3 Tilsagn om OU-midler - Nesseby kommune sendt fra KS Konsern KS
3678/2019 20191211 11.12.2019 Inngående brev Analyserapport 19-1330 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS
3684/2019 20191211 11.12.2019 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfrihet ved overdragelse av tomt Are Torstensen
3682/2019 20191211 11.12.2019 Inngående brev Informerer om at det nå kan søkes på tilskuddsordningen - tilskudd til vannmiljøtiltak. Søknadsfrist 15/01-20 Miljødirektoratet
3659/2019 20191211 11.12.2019 Inngående brev Prosjektmidler 2019 - Biblioteket som samskaper - Utbetaling Oppland Fylkeskommune
3655/2019 20191211 11.12.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd RSK-øst - kopi Fylkesmannen i Troms og Finnmark
3648/2019 20191211 11.12.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Berit Johanne Soldat
3647/2019 20191211 11.12.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Leif Store
3646/2019 20191211 11.12.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Jørgen Betten
3645/2019 20191211 11.12.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Tor Oskar Mathisen
3592/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høringsnotat namsutredning Finnmark politidistrikt
3591/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev 19/5420-11 Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet
3594/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Innhenting av tall på årsverk og deltakere i opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere Fylkesmannen i Troms og Finnmark
3593/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedirektoratet
3585/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedtak i sak 22/19 fra kontrollutvalgets møte 29.nov Nesseby Kontrollutvalget
3584/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Angående medlemmer og varamedlemmer i Kontrollutvalget Jarle Andreassen
3583/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29.nov. 2019 Nesseby Kontrollutvalget
3582/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 Miljødirektoratet - Katarina Enevoldsen
3581/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Permisjon fra verv som varaordfører Hanne Noste
3589/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Tor Oskar Mathisen
3586/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Dispensasjon for bruk av snøskuter - Stein Østmo Stein Østmo
3563/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Vedr. søknad tilskudd Varanger årbok 2019 Varanger årbok v/Trygg Jakola
3550/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Betalingssatser Hjelpetjenesten - Transport av brukere 2020 Alle brukere i Hjelpetjenesten
3540/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Dispensasjon for bruk av snøskuter - Juha Siiri 2019 Juha Siiri
3539/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Dispensasjon for bruk av snøskuter - Hugo Stina 2019-20 Hugo Stina
3535/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Dispensasjon for bruk av snøskuter - Thomas Myrskog 2019-20 Thomas Myrskog
3534/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Dispensasjon for bruk av snøskuter - Ingeborg Johansen Reisænen 2019-23 Ingeborg J. Reisænen
3525/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Dispensasjon for bruk av snøskuter - Cato André Johansen 2019-2023 Cato André Johansen
3580/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Klage på vedtak vedrørende tilskudd til Make my day Make My Day
3577/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning for utskillelse av tomt 12/78 Martha Brekke
3576/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Fylkesmannens samtykke om salg eller annen avhending av eiendom Fylkesmannen i Troms og Finnmark
3575/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Pål Julius Nilsen
3574/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Rapport og regnskap utbedring vei i Bergeby Næringsvirksomheter i Bergeby
3573/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad tt-tjenesten - Raija Tuomivaara Raija Tuomivaara
3572/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Rapport om utførte kontroller Nordfjeldske Kontroll AS
3571/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2019 Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet
3565/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Vi ber kommunene sende inn geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleiretil nasjonal database for kvikkleiresoner Norges vassdrags- og energidirektorat
3556/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Tiltak fyrverkerisesongen 2019/2020 Dsb -
3555/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Dispensasjon til å arrangere hundesledeløpet Bergebyløpet i deler av Varangerhalvøya Nasjonalpark 2020-2022 Fylkesmannen - Østereng, Geir
3554/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Invitasjon til møte med ekspertgruppa som skal utrede framtidig drift av luftambulansetjenesten Helse- og omsorgsdep
3552/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Elgjakta 2019 - oversikt over felte dyr og fellingsavgift - KORREKSJON Fefo - Ims Anders Aarthun
3551/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev 2. VARSEL OM NY FAKTURAADRESSEFYLKESKOMMUNENE TROMS OG FINNMARK SLÅS SAMMEN FRA 01.01.2020, adresseliste Finnmark Fylkeskommune
3549/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Kopi - Vedtak - Svar på søknad om overføring av gjeterhytte i reindriften - Diergi gnr 4 bnr 1 Nesseby kommune Landbruksdirektoratet - Kaushik, Odd Kristian
3545/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Ang. innsendt forliksklage - Hytte Rasjok Fefo - Falkensten Jens-Petter
3544/2019 20191202 02.12.2019 Inngående brev Tilbud avtale om bistand til anbudskonkurranse Finnut consult AS
3536/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner Justis- og beredskapsdepartementet
3537/2019 20191129 29.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
Versjon:5.2.2