eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2943/2017 20170622 22.06.2017 Utgående brev Søknad om bytte av bolig Stein-Erik Utse
2945/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev Analyseresultater 12.06.17-16.06.17 Øst-Finnmark laboratorietjenester
2944/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev Kartverket - Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses Statens Kartverk Vadsø
2975/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev 17/1004-5 Tinglysing av eksisterende festegrunn - 2027/13/1/5 Finnmarkseiendommen
2972/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Charles Myhre Willy Myhre
1982/2017 20170622 22.06.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om midler til åpningsarrangement - Skoltesamisk museum
1008/2017 20170622 22.06.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om støtte - oppgradering til elektroniske skyteskiver
2332/2017 20170622 22.06.2017 Utgående brev Innspill ang ASVO-bygget Mari-Ann Nilssen
2942/2017 20170622 22.06.2017 Inngående brev Ang k-sak 19/17 Mari-Ann Nilssen
2052/2017 20170622 22.06.2017 Saksframlegg/innstilling Jordlovsbehandling - søknad om fradeling av parsell om 5 daa fra eiendom gbnr 11/91 i Meskelv
2915/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev SV: Sommerjobb for ungdom 2017 Eirik A. Noste
2917/2017 20170621 21.06.2017 Utgående brev Jobbsøknad 2017 Nora Eline Hoigari (via Google Docs)
2903/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Ole Iver Meirud Ole Iver Meirud
2901/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Jànos Trosten Jànôs Trosten
2912/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Ottar Store Ottar Store, Leder elveutvalget
2913/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Ottar Store Ottat Store
2914/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Ottar Store Ottat Store
2910/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Harald Store Harald Store
2911/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Harald Store Harald Store
2918/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Knut Store Knut Store
2887/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om utbetaling av midler til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen 2017 Fylkesmannen i Finnmark
2888/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om utbetaling av midler til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen 2017 Fylkesmannen i Finnmark
2890/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om utbetaling av midler til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen 2017 Fylkesmannen i Finnmark
2891/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om utbetaling av midler til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen 2017 Fylkesmannen i Finnmark
2892/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om utbetaling av midler til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen 2017 Fylkesmannen i Finnmark
2896/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev ***** *****
2874/2017 20170621 21.06.2017 Utgående brev Søknad på stillinger på Nesseby Oppvekstsenter - søker Thomas Pettersen Thomas Pettersen
2875/2017 20170621 21.06.2017 Utgående brev Jobbsøknad - Barnehagelærer Linn - Jeanett Bergmo Store Linn-Jeanett Bergmo Store
2876/2017 20170621 21.06.2017 Utgående brev Søknad på jobb som fagarbeider på SFO KELVIN CLEF
2877/2017 20170621 21.06.2017 Utgående brev Åpen søknad på lærerstilling og barnehagelærer - Jeanette Rasvik jeanette rasvik
2894/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Fylkesmannen - Avslag på søknad fra NIBIO Fylkesmannen i Finnmark
2882/2017 20170621 21.06.2017 Inngående brev Tilbud - Utomhus Nesseby helsesenter Birger Mietinen AS
2906/2017 20170621 21.06.2017 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2474/2017 20170621 21.06.2017 Utgående brev Tilsetting lærere skoleåret 2017/2018 Elisabeth Reisanen
2919/2017 20170621 21.06.2017 Utgående brev Søknad om forlengelse av leieforhold Skoleveien 9 b. Per Inge Heitmann Olsen
2920/2017 20170621 21.06.2017 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2921/2017 20170621 21.06.2017 Utgående brev Søknad om kommunal bolig *****
2902/2017 20170621 21.06.2017 Utgående brev Godkjenning forliksavtale hans@advokathegg.no
2851/2017 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om forlengelse av leieforhold Skoleveien 9 b. Per Inge Heitmann Olsen
2880/2017 20170620 20.06.2017 Inngående brev Tilbud - Utomhus Nesseby helsesenter TK Lindseth AS
2853/2017 20170620 20.06.2017 Inngående brev Laboratorieresultater for perioden 12-16.06.17 Ost-Finnmark Laboratorietjenester
2852/2017 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Oddvar Olsen Oddvar Olsen
2858/2017 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Svein O. Natz Svein O. Natz
2856/2017 20170620 20.06.2017 Utgående brev 17/68-1 SD 049/16 Njuolggodoarjja giellaguovddážiidda 2017 - Isak Saba guovddáš Sàmediggi - Sametinget
2866/2017 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Nils Noste - Vedlikehold av hytte Nils Noste
2867/2017 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Nils Noste - Transport av utstyr Nils Noste
2864/2017 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Inger Katrine Juuso - Transport av utstyr Inger Katrine Juuso
2865/2017 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Inger Katrine Juuso - til hytte Inger Katrine Juuso
2869/2017 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Einar Roska Einar Roska
2870/2017 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Einar Roska - Lipphas Einar Roska
Versjon:5.2.2