eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
719/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Sametinget - Tilskudd til Samisk jubileumsuke 2020 Sametinget
718/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyremøte 24.02.2020 - Nesseby Senterparti Nesseby Senterparti
717/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Interpellasjon til kommunestyremøtet 24.02.2020 Nesseby Senterparti
716/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** ***** *****
714/2020 20200220 20.02.2020 Inngående brev Melding om interpellasjon til kommunestyremøte 24.02.2020 Samefolkets parti V/Bjarne Store-Jakobsen
707/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Tilbakelevering av bil - ZP46935 Toyota Financial Services
705/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Klage på vedtak om tilskudd - Make My Day Make My Day
704/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Klage på vedtak om fradeling av areal til jordbruksformål - Stig E. Johnsen Stig E. Johnsen
703/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Kjørebok 2019 - Pål Nilsen Pål Nilsen
702/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - Jan Yngve Lund Jan Yngve Lund
699/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
693/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - Skálvejavri hytteforening Jan Hansen
692/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - Nils Asmund Eliassen Nils Asmund Eliassen
691/2020 20200219 19.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2020 - Henny Eliassen Henny Eliassen
687/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder Nina - Christer Moe Rolandsen
686/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 Miljødirektoratet
685/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Prosjektskjønnsøknad - Interkommunalt tjenestesamarbeid Berlevåg kommune
684/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kontrollutvalgan IS - Ajourførte vedtekter for Kontrollutvalgan IS (L)(165736) Kontrollutvalgan IS
683/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Kvittering - SSB-rapport for Unjargga gielda/Nesseby Hjorteviltregisteret
682/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om dispensasjon - ***** ***** *****
681/2020 20200218 18.02.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om dispensasjon - ***** ***** *****
640/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Tillatelse til å arrangere kitekonkurransen VAKE 2020 i deler av Varangerhalvøya nasjonalpark Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre
639/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Varlsel om øvelse kommunal kriseledelse Fylkesmannen i Troms og Finnmark
638/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Forespørsel om grense mellom elv og sjø Fylkesmannen i Troms og Finnmark
567/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Oppsigelse SFO - ***** ***** *****
544/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Tor-Martin Soldat
543/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Monika Sørensen
542/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Berit Johanne Soldat
541/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag *****
540/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag *****
536/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag John Georg Dikkanen
530/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag John Georg Dikkanen
527/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Øyvind Wilhelm Johansen
526/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
521/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kursavtale håndtering av utfordrende adferd Verge opplæring AS
519/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Orientering til Fiskeridirektoratet og Nesseby kommune om avlesing av rettigheter i Godluktbukt fiskerihavn Kystverket
517/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om dyrketilskudd 8/39 Arild Wiltmann Kero
516/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev KIK - Kulturminner i kommunene - søknad om tilskudd til utarbeiding av kulturminneplan Finnmark fylkeskommune
515/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Innmeldingsskjema for snarefangst - Irma Trane Irma Trane
514/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Odd Arild Losoa
512/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon Isak Mathis Balto
432/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Espen Mortensen - vinter 2020 Espen Mortensen
431/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Tommy Dikkanen vinter 2020 Tommy Dikkanen
428/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - ***** ***** - vinter 2020 *****
427/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - ***** ***** - vinter 2020 *****
426/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - ***** ***** - vinter 2020 *****
416/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Sara Trasti - vinter 2020-23 Sara Trasti
401/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av RUP-midler Troms og Finnmark fylkeskommune v/Næringsavd.
389/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - ***** ***** - vinter 2020 *****
388/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Vedr. søknad om dispensasjon - Svein Ole Olsen - vinter 2020 Svein Ole Olsen
Versjon:5.2.2