eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1413/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Váidda áššis/ Klage i sak HE 209/18 Duoji ealáhusšiehtadus/Næringsavtalen for duodji 2018 – Garraduodjebá/ Verksted for garraduodj Sametinget
1412/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Dokument 19/116844-1 Veglister fra høst 2019 på kommunale veger - Finnmark fylke sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen Region Nord
1411/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon *****
1409/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk - TInglysing
1408/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb Mohamad Altalib
1407/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb Moutaz Kouza
1406/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb Mohammed Kouza
1405/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb Josef Kouza
1404/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Ang. utbetaling av tilskudd Advokat Øistein Schjønsby
1402/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Vedtaksbrev Fylkesmannen i Troms og Finnmark
1401/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Kopi - Svar søknad om tillatelse til utbedring av vei i Meskelv- gnr 11/1 - Nesseby kommune Finnmarkseiendommen
1400/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Veilys vedlikeholdskontrakt, utpeking av «ansvarlig for arbeidet», AFA Varanger Kraft AS
1399/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Båtnaust på Gnr2 Bnr1 Fnr27 Tor Wikan
1398/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0509 v1 Båtsfjord Laboratorium AS
1397/2019 20190521 21.05.2019 Inngående brev Protokoll fra møter i rovviltnemnda for region 8 den 7.52019 og 13.5.2019, presentasjon fra NOF om kongeørn og beitedyr samt presentasjoner fra rovviltnemndenes møte med KLD og LMD den 2.5.2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark
1388/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev SV: Båtplass Jo Ande Bongo Dikkanen
1384/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Vedr. fritak fra kommunestyrevalget 2019 Jan Hansen
1383/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Vedr. fritak fra kommunestyrevalget 2019 Klara Helander
1382/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Deling av grunneiendom - gnr. 12, bnr. 77 Britt Jørgensen
1380/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Vedr. fritak fra kommunestyrevalget 2019 Tor Gunnar Henriksen
1379/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak gnr 11/192 Tekforvalt Byggesak
1376/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tillatelse til bruksendring/rivingstillatelse gnr/bnr. 12/112 Nils Mikael Sara
1375/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tilbakemelding ang. deling av eiendommen 12/65 Advokatselskapet Angell AS
1356/2019 20190521 21.05.2019 Utgående brev Angående avklaring om videre drift av bokbussen Tana/Nesseby Sametinget
1396/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om sommerjobb 2019 Adam Smuk
1395/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Innkalling til generalforsamling SNH AS Sápmi Næringshage AS
1393/2019 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon Leif Astor Bakken
1381/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Erklæring om ønske om å ikke stille til valg - Per Inge Heitmann Olsen Per Inge Heitmann Olsen
1374/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om kommunale kulturmidler 2019 - Karlebotn bygdelag Karlebotn bygdelag v/Tor Ivar Soldat
1373/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom Britt Jørgensen
1371/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Høringssvar Vesterelvnes avløpssone Fiskeridirektoratet Region Finnmark
1366/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Uttalelse fra Kystverket Kystverket
1365/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til utbedring av vei i Bergeby Næringsvirksomheter i Bergeby
1362/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk - TInglysing
1361/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
1360/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Ang. forløpskoordinator for pakkeforløp for psykisk helsevern- og rus Finnmarkssykehuset
1359/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Melding om vedtak i sak 2019/137, Biggánjárga og andre navn i Unjárgga gielda Kartverket
1358/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Oversendelse av tillatelse Norges vassdrags- og energidirektorat
1355/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om boligtomt - Anja Noste Anja Noste
1354/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Bestilling av stemmesedler Britt Inger Olsen
1351/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass - ***** ***** ***** Rune Løvås
1348/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Søknad om deling av driftsenhet gbnr 12/220 Ragnar Noste
1347/2019 20190515 15.05.2019 Utgående brev Vedr. redegjørelse- deres ref 2018/1317 Fylkesmannen i Troms og Finnmark
1346/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Leif Johansen
1345/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Dokument kan ikke tinglyses Statens Kartverk Vadsø
1344/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om sammenslåing tinglyste matrikkelenheter - 8/33 og 8/48 Edgar Olsen
1341/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Notat ang. dieselanlegg Kløvnes havn Odd Olaisen
1340/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 13/34 Marianne Gai
1339/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 13/29 Marianne Gai
1338/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om utskifte og overføring av hjemmel Marianne Gai
Versjon:5.2.2