eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3610/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Uttalelse vedrørende fradeling til boligtomt Samediggi/Sametinget
3609/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Uttalelse vedr dispensasjon fa kommuneplanens arealdel Samediggi/Sametinget
3611/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon-Barmark 2017 - Rovviltfellingslaget i Nesseby Kommune Rovviltfellingslaget i Nesseby kommune
3616/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Barmark 2017 - Ted Erling Johansen Ted Erling Johansen
3612/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Barmark 2017 Ingrid Trane Ingrid Trane
3615/2017 20170818 18.08.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Barmark 2017 - Tove og Kjell Jakola Tove og Kjell Jakola
3593/2017 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad - Dispensasjon fra Båndtvang UiT v/Marita Anti Strømeng
3547/2017 20170728 28.07.2017 Inngående brev Laboratorieresultater Ost-Finnmark Laboratorietjenester
3555/2017 20170728 28.07.2017 Inngående brev Laboratorieresultater Ost-Finnmark Laboratorietjenester
3549/2017 20170728 28.07.2017 Inngående brev Registrering vannmåler servicebygg kløvnes Comfort Bend og Bøy AS
3553/2017 20170728 28.07.2017 Inngående brev Påminnelse om deres ansvarsforhold ved manglende utbedring av tilsynsrapport - 36674 Varanger Kraftnett AS
3548/2017 20170728 28.07.2017 Inngående brev Søknad på stilling som lærer i voksenopplæringen Anja Noste
3552/2017 20170728 28.07.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO Cecilie Th. Andersen
3543/2017 20170726 26.07.2017 Inngående brev Fylkesmannen - Uttalelse til søknad om fradeling av boligtomt 13/29 Fylkesmannen i Finnmark
3542/2017 20170726 26.07.2017 Inngående brev Melding om abandonering av fast eiendom i Nesseby kommune gbnr 10/120 Advokatselskapet Ravna
3544/2017 20170726 26.07.2017 Inngående brev Fylkesmannen - Uttalelse til søknad om fradeling av boligtomt 12/20 Fylkesmannen i Finnmark
3541/2017 20170726 26.07.2017 Inngående brev Informasjon fra klareringsmyndigheten - juni 2017 Fylkesmannen i Finnmark
3539/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Varanger Kraft - Svar på høring - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Varanger Kraftnett AS
3410/2017 20170725 25.07.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til minstepensjonister *****
3411/2017 20170725 25.07.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd for minstepensjonister *****
3508/2017 20170725 25.07.2017 Utgående brev Tillatelse til oppføring av bolig på gnr. 12, bnr. 345 Renate Nilsen
3507/2017 20170725 25.07.2017 Utgående brev Utslippstillatelse gnr. 12, bnr. 345 Renate Nilsen
3511/2017 20170725 25.07.2017 Utgående brev Søknad om jobb i Nesseby kommune Magnhild Helene Pedersen
3510/2017 20170725 25.07.2017 Utgående brev føre i matrikkelen Veselina Jakobsen m.fl.
3516/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Skadenummer 17866912 - Krav om regress - ansvar for eier av rørledning - Karlebotn Bygning Eiendeler Næringsliv NLBE
3524/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Tilkobling kommunalt vannverk Jan Ivvar Smuk
3465/2017 20170725 25.07.2017 Utgående brev Igangsettingstillatelse vannforsyningsanlegg Karlebotn- Sirddagohppi. Rambøll
3513/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Svar fra statens vegvesen - skadet avløpsledning i Nyelv Henny Eliassen
3526/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Nyelv bru - Kjøpekontrakt og sluttoppgjør for kjøp av gbnr 3/17 Statens vegvesen Region Nord
3518/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Kontrakt samt referat Nesseby Helsesenter Utendørs Roy Ivar Worvik Aslaksen
3503/2017 20170725 25.07.2017 Utgående brev Rivningstillatelse gnr. 11, bnr. 66 Torgeir Johnsen
3504/2017 20170725 25.07.2017 Utgående brev Tillatelse til oppsett av garasje på gnr. 11, bnr. 66 - Suki Fiskebeck Prosjekt AS
3531/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Sametinget - Uttalelse vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Bergeby 13/29 Sàmediggi - Sametinget
3519/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Analyseresultater 10.07.17 - Nyelv vannverk nytt borehull Øst-Finnmark Laboratorietjenester
3515/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Laboratorieresultater for perioden 26.06-03.07.17 Ost-Finnmark Laboratorietjenester
3533/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Analyseresultater Øst-Finnmark laboratorietjenester
3528/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Analyseresultater for perioden 3-12.07.17 Øst-Finnmark laboratorietjenester
3523/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Analyseresultater 17-20.07.17 - Nesseby vannverk Øst-Finnmark Laboratorietjenester
3453/2017 20170725 25.07.2017 Utgående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter Aslaug Iversen
3532/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Søknad om SFO plass Lindgård, Stian
3509/2017 20170725 25.07.2017 Utgående brev Ferdigattest gnr. 12, bnr. 33, Nesseby Mietinen Maskin AS m.fl.
3530/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Melding om tilsyn - HMS Arbeidstilsynet
3525/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Søknad om støtte til utvidelse av verksted Anu Forselius
3520/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark 2017 - Netel Eldar Sellereite
3521/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Befaring av trafikknutepunkt for kollektiv trafikk i Vestfylke. Finnmark fylkeskommune
3529/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på søknad om bruk av ATV til vakthold og seint mottak av svar Nesseby herreds Jeger- og fiskeforening
3517/2017 20170725 25.07.2017 Inngående brev Forskriftsvedtak om åpning av midlertidig stengte barmarksløyper i Nesseby kommune - Barmarksløype 1 og 3 - juli 2017 Fylkesmannen i Finnmark
3496/2017 20170714 14.07.2017 Inngående brev 16/1165-4 Ber om landbruksfaglig vurdering av festers behov for arealet - 5/1/36 - Nesseby kommune Finnmarkseiendommen
3459/2017 20170714 14.07.2017 Utgående brev Ferdigattest Gnr 10, Bnr 156 - Tangnesveien 34 C/D Bertil Johnsen AS
3500/2017 20170714 14.07.2017 Inngående brev Melding om avholdt fravikelse av fast eiendom Lensmannen i Nesseby
Versjon:5.2.2