eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2869/2019 20191011 11.10.2019 Inngående brev Orientering av gortrinnsrett Davás film AS
2859/2019 20191010 10.10.2019 Utgående brev Vedlegg til dispensajson 19/590 Egil Hansens jaktlag 2019 Egil Hansen
2866/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Korrigert forslag til frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsfogden i Varanger
2863/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2865/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Klage på ikke mottatt nabovarsel bygging av garasje gbr 10/80 Erna Bergstø
2817/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Tillatelse til fradeling - nr. 12, bnr. 27 Bernhart Iversen
2833/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter - 14/69 - Asbjørn Rolstad Asbjørn Rolstad
2773/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd for minstepensjonister - ***** ***** ***** *****
2774/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd for minstepensjonister - ***** ***** ***** *****
2834/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Fradelingstillatelse gnr. 10, bnr. 17 Jane Hansen
2847/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Angående for høy båtplassavgift Nesseby fiskarlag v/Odd Ingvald Lam
2789/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Byggetillatelelse for flytebrygge i Kløvnes Nesseby kommune, teknisk virksomhet
2843/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Tinglysning av eksisterende festegrunn gnb 13/1/7 - Mathis Nils Roska Finnmarkseiendommen
2851/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten Det kongelige finansdepartement
2770/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Nesseby kommune søker om utsatt høringsfrist- Nasjonal ramme for vindkraft postmottak@oed.dep.no
2850/2019 20191007 07.10.2019 Inngående brev 18/1560-11 Vedrørende grunneiers tillatelse til skuterløype 11 i Nesseby kommune Finnmarkseiendommen
2811/2019 20191007 07.10.2019 Utgående brev Vedr. Søknad om skjenkebevilling Deanu/Unjárgga Girjebusse - Bokbussen Tana/Nesseby
2814/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Samisk stedsnavn Bergeby: Suovvejohka og Buorresárku Gunn-Britt Retter
2813/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Sakliste og saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019 – Alta Fylkesmannen i Troms og Finnmark
2816/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Ettesending til Kulturmidler søknad Nesseby HJFF Nesseby Herreds JFF
2815/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev IKA Finnmark IKS - innkalling til representantskapsmøte 31.10.2019 IKA Finnmark IKS
2812/2019 20191004 04.10.2019 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - Tilsagn 2019-2020 Scene Finnmark
2786/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev 2027 Rapport fra kontorkontroll av SKR juli-2019 Skatteetaten
2787/2019 20191003 03.10.2019 Inngående brev Forespørsel om utsatt høringsfrist. Olje- og energidepartementet
2779/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Protokoll fra e-postmøte i rovviltnemnda for region 8 – september 2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark
2783/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev 19/3463-5 Informasjon om den nye kommuneloven Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2782/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Uttalelse til nasjonal ramme for vindkraft FNF - Finnmark
2781/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Nesseby kommune - forhåndsvarsel av pris på forsikring for 2020 KLP:00102000046 KLP Forsikring
2778/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Analyserapport 19-1007 v1 Båtsfjord Laboratorium AS
2780/2019 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om fritak kommunale avgifter Aslaug Dahl
2776/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger - Gårdsdrift, videreforedling og kafè Arild Wiltmann Kero
2767/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Ansökan till sommararbete hos er 2020 Martin Turesso
2768/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd for minstepensjonister - ***** ***** ***** *****
2769/2019 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd for minstepensjonister - ***** ***** ***** *****
2756/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd for minstepensjonister - ***** ***** *****
2747/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd for minstepensjonister - ***** ***** ***** *****
2757/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av leiekontrakt - ***** ***** ***** *****
2758/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2759/2019 20190927 27.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2763/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling av plass *****
2764/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling av plass *****
2743/2019 20190927 27.09.2019 Utgående brev Tilbud om videre drift fra 2020 - Bokbussen Tana/Nesseby Sør-Varanger kommune
2754/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra kommunale avgifter - Charlotte Romstad Hoigari Charlotte Romstad Hoigari
2752/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis *****
2753/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse *****
2750/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev Tilskudd til utviklingsprosjekter i kommunale læringsnettverk Fylkesmannen i Troms og Finnmark
2755/2019 20190926 26.09.2019 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2723/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Stedlig tilsyn - Fylkesmannens vurdering av kommunens tilbakemelding Fylkesmannen i Troms og Finnmark
2738/2019 20190925 25.09.2019 Utgående brev Søknad om OU-midler - Kurs i tilsetting i offentlig sektor KS
2739/2019 20190925 25.09.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Kurs i tilsetting KS
Versjon:5.2.2