eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5468/2017 20171211 11.12.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Anette og Johan Buljo
5465/2017 20171211 11.12.2017 Inngående brev Analyseresultater 271117-011217 Øst-Finnmark laboratorietjenester
5464/2017 20171211 11.12.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Berit Mienna
5463/2017 20171211 11.12.2017 Inngående brev Per Kristian Røstgaard - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Per Kristian Røstgaard
5461/2017 20171211 11.12.2017 Inngående brev Detaljregulering E6/E75 Varangerbotn - Kollektivknutepunkt Varangerbotn og nytt næringsområde - til vedtak Statens vegvesen
5460/2017 20171211 11.12.2017 Inngående brev Søknad 50% sykepleie stilling *****
5456/2017 20171211 11.12.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Svein Ole Olsen
5454/2017 20171211 11.12.2017 Utgående brev Til tinglysning- festekontrakt gbnr 4/1-42 i Nesseby kommune Kartverket, tinglysningen
5452/2017 20171211 11.12.2017 Utgående brev Kartverket - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 12/172 Kartverket
5441/2017 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2018 - Svein Ole Olsen Svein Ole Olsen
5440/2017 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2018 - Svein Ole Olsen Svein Ole Olsen
5429/2017 20171205 05.12.2017 Inngående brev Søknad om OU midler Nesseby kommune - Tilsagn KS
5428/2017 20171205 05.12.2017 Inngående brev Fiskemottak i Nesseby - 1 års garantibefaring Bygg Polarplan
5427/2017 20171205 05.12.2017 Inngående brev Laboratorieresultater (802703) Ost-Finnmark Laboratorietjenester
5426/2017 20171205 05.12.2017 Utgående brev Refusjonskrav frikjøp koordinatorstilling andre halvdel 2017 Finnmark Fylkesbibliotek
5425/2017 20171205 05.12.2017 Utgående brev Refusjonskrav frikjøp koordinatorstilling første halvdel 2017 Finnmark Fylkesbibliotek
5422/2017 20171205 05.12.2017 Utgående brev Klage på avslag - dekning av saksomkostninger snøscooterdisp Mari-Ann Nilssen
5420/2017 20171205 05.12.2017 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ann-Rose Dahl
5413/2017 20171205 05.12.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2018 - Osvald Jakola Osvald Jakola
5412/2017 20171205 05.12.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon - Desember 2017 - Idar Store Idar Store
5408/2017 20171205 05.12.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2018 - Osvald Jakola Osvald Jakola
5396/2017 20171205 05.12.2017 Utgående brev ***** ***** ***** *****
5347/2017 20171205 05.12.2017 Utgående brev Klagesak - krav om dekning av saksomkostninger jfr. § 36 i Forvaltningsloven Fylkesmannen i Finnmark
5417/2017 20171204 04.12.2017 Inngående brev Utbetalingsanmodning Jan Øystein Dervo
5416/2017 20171204 04.12.2017 Inngående brev Utbetalingsanmodning Kjersti Schanche
5415/2017 20171204 04.12.2017 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ann-Rose Dahl
5411/2017 20171201 01.12.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Desember 2017 - Idar Store Idar Store
5410/2017 20171201 01.12.2017 Inngående brev Kartverket - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 12/172 Kartverket
5405/2017 20171201 01.12.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2018 - Osvald Jakola Osvald Jakola
5404/2017 20171201 01.12.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2018 - Osvald Jakola Osvald Jakola
5395/2017 20171129 29.11.2017 Inngående brev Fefo - Til utlevering - festekontrakt gbnr 4/1-42 Finnmarkseiendommen
5394/2017 20171129 29.11.2017 Inngående brev Midler til administrativ skoleeier i Finnmark - deltakelse på Fylkesmannens arrangementer 2018 Fylkesmannen i Finnmark
5393/2017 20171129 29.11.2017 Inngående brev Svar på søknad om statstilskudd - samisk - høst 2017 Fylkesmannen i Finnmark
5385/2017 20171129 29.11.2017 Utgående brev vedr. revisorbekreftelse fiskemottak 'geir@vefik.no'
5343/2017 20171129 29.11.2017 Inngående brev Søknad om plass i kulturskolen - Piano/keyboard Clyte Gapas
5342/2017 20171129 29.11.2017 Utgående brev Virksomhets- og avdelingsmøter fra mot jul samt møtet i AMU 12.12/ Økonomi og omorganisering i Nesseby kommune Nesseby Virksomhetsleder m/fl
5341/2017 20171129 29.11.2017 Inngående brev Unjárgga Sámiid Searvve Gulaskuddancealkámuš Giellapláni 2018-2021 Unjàrgga Sàmiid Searvve beales
4984/2017 20171129 29.11.2017 Saksframlegg/innstilling Omorganisering av administrasjonen i Nesseby kommune
4933/2017 20171129 29.11.2017 Utgående brev Forespørsel om mulig samarbeid om legevaktstjenester Vadsø kommune
4822/2017 20171129 29.11.2017 Saksframlegg/innstilling Legetjeneste i Nesseby kommune- foreløpig vurdering av dagens og framtidig løsning
4745/2017 20171129 29.11.2017 Utgående brev Invitasjon til informasjonsmøte Marit Helene Pedersen
3590/2017 20171129 29.11.2017 Saksframlegg/innstilling Toivo Gaski - søknad om dispensasjon fra arealplan
3583/2017 20171129 29.11.2017 Saksframlegg/innstilling Toivo Gaski - Gnr. 12, bnr. 20 - Søknad om fradeling til boligtomt - Jordlovsbehandling
5325/2017 20171128 28.11.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2017 - 2018 - Jarl Even Roska Jarl Even Roska
5322/2017 20171128 28.11.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2017 - 2018 - Hugo Michelsen Hugo Michelsen
5312/2017 20171128 28.11.2017 Inngående brev UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMU, 7148984, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring servicesalg@klp.no
5311/2017 20171128 28.11.2017 Inngående brev UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMU, 7148755, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring servicesalg@klp.no
5310/2017 20171128 28.11.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Vinter 2017 - 2018 - Jarl Even Roska Jarl Even Roska
5309/2017 20171128 28.11.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2017 - 2018 - Hugo Michelsen Hugo Michelsen
5308/2017 20171128 28.11.2017 Utgående brev Else Fagerli - Søknad om utvidelse av tomt/kjøp av tomt i Nyborg Else Fagerli
Versjon:5.2.2