eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3981/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Ang. sak 15209416 - Trusler mot barnevernet i Nesseby og Tana kommuner Anette Haugan Sætrang m.fl. NESSEBYPROD
3979/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm. elgjakt - Harald Store - 2020 Harald Store NESSEBYPROD
3978/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm. elgjakt - Odd Arne Dikkanen - 2020 Odd Arne Dikkanen NESSEBYPROD
3977/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon for kjøring på barmark - Bård Sundfær 2020 Bård Sundfær NESSEBYPROD
3976/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm. elgjakt - Tor Ivar Soldat - 2020 Tor Ivar Soldat NESSEBYPROD
3975/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm. elgjakt - Art Harald Wang - 2020 Arnt Harald Wang NESSEBYPROD
3974/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm. sanking av ved - Sølve Johansen 2020 Sølve Johansen NESSEBYPROD
3973/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm. elgjakt - Einar Nilsen 2020 Einar Nilsen NESSEBYPROD
3971/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm. elgjakt - Egil Nilssen 2020 Egil Nilssen NESSEBYPROD
3970/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm. elgjakt - Børge Roska Aune - 2020 Børge Roska Aune NESSEBYPROD
3955/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm. elgjakt - Ingvild Halvorsen 2020 Ingvild Halvorsen NESSEBYPROD
3954/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm. elgjakt - Knut Store 2020 Knut Store NESSEBYPROD
3952/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon for transport til hytte - Henry Teigen barmark 2020 Henry Teigen NESSEBYPROD
3951/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm elgjakt - Jon Mikal Sokki - 2020 Jon Mikal Sokki NESSEBYPROD
3950/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm elgjakt - Egil A. Hansen - 2020 Egil A. Hansen NESSEBYPROD
3946/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm elgjakt - Per-Arild Martinsen - 2020 Per-Arild Martinsen NESSEBYPROD
3945/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm elgjakt - Webjørn Johansen - 2020 Webjørn Johansen NESSEBYPROD
3941/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling ***** NESSEBYPROD
3938/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Dispensasjon ifm elgjakt - Per Kr. Røstgaard 2020 Per Kr. Røstgaard NESSEBYPROD
3932/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger økonomisjefstilling FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK NESSEBYPROD
3931/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Olga Aslaug Eliassen m.fl. NESSEBYPROD
3921/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Deres ref 20/18832-3 - Søknad om disp. fra arealplan og deres høringsuttalelse Troms og Finnmark Fylkeskommune NESSEBYPROD
3920/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Deres ref 2020/7611 - Nesseby kommunes behandling av søknad om disp. til bolig utenfor regulert område Fylkesmannen i Troms og Finnmark NESSEBYPROD
3919/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Deres ref 20/18832-3 - Søknad om disp. fra arealplan og deres høringsuttalelse Fylkesmannen i Troms og Finnmark NESSEBYPROD
3901/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Telenor NOC - 34639390 - Varsling oppdatert Olaf Trosten NESSEBYPROD
3900/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Ekombortfall - Nesseby Olaf Trosten NESSEBYPROD
3897/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Bortfall mobilnett Olaf Trosten NESSEBYPROD
3896/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Bortfall mobilnett Olaf Trosten NESSEBYPROD
3963/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Støtte til digitale verktøy for smittesporing Fylkesmannen - Larsen, Espen NESSEBYPROD
3962/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Innkalling til møte 8. oktober 2020 i Kontrollutvalget (209790) Vadso Kommune - Lene Harila NESSEBYPROD
3967/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om kommune leilighet - Svar ***** NESSEBYPROD
3964/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Hovedverneombud i Nesseby kommune - Frikjøp Fagforbundet og Delta Nesseby NESSEBYPROD
3957/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om disponering og regulering for bruk til parkeringsarel - Varanger samiske museum og Informasjonspunkt for Varangerhalvøya nasjonalpark Varangerhalvøya nasjonalpark NESSEBYPROD
3956/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Anbud - "matvarer for kommuner i Troms og Finnmark" Finnut consult AS NESSEBYPROD
3948/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
3947/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Invitasjon 11.9 - konseptvalgutredning(KVU) for Nord-Norge Øst-Finnmark regionråd NESSEBYPROD
3940/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
3933/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om kommunal leilighet / bolig ***** NESSEBYPROD
3917/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Tor Ivar Soldat NESSEBYPROD
3914/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Jaktlaget Odd A Dikkanen NESSEBYPROD
3913/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Jaktlaget Harald Store NESSEBYPROD
3911/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev En bønn fra hytteeiere i Bergebydalen - vedr forslaget til endring av løype 3 Juha Einar Siiri med flere NESSEBYPROD
3889/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søkbare språkprosjektmidler til samisk språkuke 19.-25.10. Tffk - Nina Merete Austad NESSEBYPROD
3886/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Presisering av åpningstider i barnehager Fylkesmannen i Troms og Finnmark NESSEBYPROD
3869/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Prošeaktajoavku juoigan Øystein Nilsen m.fl. NESSEBYPROD
3863/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
3862/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
3858/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
3857/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** tildeling ***** ***** ***** ***** ***** NESSEBYPROD
3856/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - tildeling ***** NESSEBYPROD
Versjon:5.2.2