eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1160/2018 20180420 20.04.2018 Inngående brev Svar på høring - søknad om dispensasjon fra arealplan til oppsetting av utleiehytter Varanger Kraftnett AS
1159/2018 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon - barmark - Audun S. Hågensen Audun S. Hågensen
1154/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Miljødirektoratet - Planlegging av snøskuterløyper og hensynet til reindriften Miljødirektoratet
1153/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 12/1-34 Inger Katrine Juuso
1151/2018 20180419 19.04.2018 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1/1-2 John Georg Dikkanen
1149/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Søknad på ledig stilling som sykepleier 50% eller 80% Päivi Kontio
1148/2018 20180419 19.04.2018 Inngående brev Reinbeitedistrikt 6 - Anmodning om midlertidig motorferdselsforbud i Nesseby kommune Fylkesmannen i Finnmark
1146/2018 20180419 19.04.2018 Utgående brev Velo AS byr 160.000 kroner for Rødbygget Arve Stølann Angell
1133/2018 20180419 19.04.2018 Utgående brev Bud «Rødbygget» Karlebotn ole henrik somby
1127/2018 20180419 19.04.2018 Utgående brev Bud på Rødbygget i Karlebotn Arve Stølann Angell
1001/2018 20180419 19.04.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
1143/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Søknad om dispensasjon - vinter 2018 - Deanu sàmeskuvla Berit Ranveig Nilssen
1141/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument 1/1-17 Statens kartverk - TInglysing
1140/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Beboere i Varangerbotn og Vesterelvnes - Klage på brøyting Beboere i Varangerbotn og Vesterelvnes
1132/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Velo AS byr 160.000 kroner for Rødbygget Arve Stølann Angell
1131/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Bud «Rødbygget» Karlebotn ole henrik somby
1129/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Søknad lærerstilling - Tilsetting Beate Margit Beate Margit
1128/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Oppstart av forvaltningsrevisjon - Behandling av reguleringsplaner og byggesaker Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
1126/2018 20180418 18.04.2018 Inngående brev Case-00536301, Oppsigelse av sambandsnummer 28000699 [ ref:_00Db0cPct._5000X1QTgTp:ref ] Leide.samband@telenor.com
1125/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Søknad på samisklærer fast stilling, Nesseby oppvekstsenter - tilsetting Tom H. Ellingsen Tom Ellingsen
1123/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev tilsetting Ann Charlott Hansen Ann Charlott Hansen
843/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Søknad på samisklærer fast stilling, Nesseby oppvekstsenter Tom Ellingsen
841/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Søknad om jobb på oppvekstsenteret Elisabeth Reisanen
840/2018 20180418 18.04.2018 Utgående brev Søknad lærerstilling - Beate Margit Beate Margit
1116/2018 20180417 17.04.2018 Inngående brev Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 12.4.2018 Røsæg, Andreas Vikan
1114/2018 20180417 17.04.2018 Inngående brev Søknad på Sommarjobb Ella-Li Spik
1107/2018 20180417 17.04.2018 Utgående brev Vedr. din søknad av 04.07.17. saapmii@gmail.com
1101/2018 20180417 17.04.2018 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra arealplan- høring 'fmfipostmottak@fylkesmannen.no' m.fl.
1098/2018 20180417 17.04.2018 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra arealplan til oppsett av utleiehytter Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavd.
1074/2018 20180417 17.04.2018 Utgående brev Bud på Rødbygget i Karlebotn Arve Stølann Angell
1036/2018 20180417 17.04.2018 Utgående brev Bud «Rødbygget» Karlebotn ole henrik somby
1034/2018 20180417 17.04.2018 Utgående brev Bud på Rødbygget i Karlebotn Velo AS
1033/2018 20180417 17.04.2018 Utgående brev Bud «Rødbygget» Karlebotn ole henrik somby
1100/2018 20180416 16.04.2018 Inngående brev SØKNAD OM BRUKSENDRING 10/52 Arne Nilsen Anthi
1099/2018 20180416 16.04.2018 Utgående brev Rapport på kompetanse og innovasjonsmidler Fylkesmannen i Finnmark
1097/2018 20180416 16.04.2018 Inngående brev Ny personopplysningslov og krav om databehandleravtale med Norsk Helsenett - UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE (839953062) Norsk Helsenett
1094/2018 20180416 16.04.2018 Utgående brev Oppsigelse av SFO-plass Christian Erke og Áike H. Trosten Vanja Trane Trosten
1082/2018 20180416 16.04.2018 Utgående brev Søknad om kommunal bolig Per Øyvind Paulsen
1087/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Søknad om plass i SFO Magnhild Pedersen
1085/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Rapport vedr. utførte salgs-, skjenke og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS
1083/2018 20180413 13.04.2018 Inngående brev Sør-Varanger kommune - Turnusleger for kommuneturnus 01.09.2018 Sør-Varanger kommune
1081/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Utbetaling av tilskudd Tana-Varangerløypa skilag
1075/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev økonomiplan 2019 Kirkeverge
1071/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Analyseresultater for perioden 03-09.04.18 Øst-Finnmark laboratorietjenester
1070/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Bortfesters godkjenning - overføring av festerett 12/1-28 Finnmarkseiendommen
1068/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Fylkesmannen - Vedtak i klagesak - Nesseby kommune Fylkesmannen i Finnmark
1067/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Fylkesmannen - Vedtak i klage på sak - Klage fra reinbeitedistrikt 6 tas til følge Fylkesmannen i Finnmark
1063/2018 20180412 12.04.2018 Utgående brev OPPSIGELSE AV 50% SFO PLASS FOR EMILIE OLSEN KJERSTAD Marit Kjerstad
1062/2018 20180412 12.04.2018 Utgående brev Oppsigelse av SFO plass - Ida Olsen Kjerstad Oppsigelse av SFO plass
1060/2018 20180412 12.04.2018 Inngående brev Avlevert saksarkiv til IKAF IKAF
Versjon:5.2.2